☙ IslamBosna

Šta ako me Allah voli?

**IslamBosna.ba**-  Jednom sam sebi postavila ovo pitanje i nakratko sam potisnula znanje o svojim greškama i grijesima. Izbrisala sam historiju, prtljag, težinu saznanja koliko sam nesavršena.

U tom trenutku ove stvari više nisu postojale.

Tada se na površinu probilo najvažnije pitanje koje je moje srce ikada postavilo: Šta ako me Allah voli takvu kakva jesam?

Bila sam iznenađena visceralnom reakcijom moga tijela. Moj fizički svijet se zaustavio, a suze za koje nisam znala da postoje su počele teći.

Odgojena sam da težim Božjoj ljubavi kroz vjeru i dobra djela, ali nekako sam osjećala da mi je to nemoguće postići.

Negdje na tom putu ponovila sam sve razloge zbog kojih me Bog možda ne voli. Svi grijesi koji su se poput krhotina gomilali na putu iza mene. Sve neoprezne riječi koje su izašle iz mojih usta. Sve potencijalno štetne namjere koje nisam ispitala.

Bilo je previše razloga za brojanje.

Stoga sam tražila samo Njegov oprost, oslanjajući se na Njegovu milost. Ali radeći samo ovo izgubila sam iz vida ono što bi moje srce moglo još više obogatiti: Njegovu ljubav.

Kada sam Božju ljubav prema meni uslovila s tim koliko sam grijeha počinila ili nisam počinila, moje su greške izgledale prevelike i izgubila sam nadu, a da nisam shvatila da se to događa.

Šta da sam umjesto toga prihvatila da je činjenica da me On voli zato što iskreno vjerujem u Njega?

Šta ako bismo se približili svijetu opremljeni znanjem da Allah želi da nas približi Sebi?

On nas poziva da Mu se približimo. I svaki događaj koji se dogodi u našim životima, sretan ili tužan, dolazi od Njega da bi nas pozvao Sebi, da nas natjera da svoje srce vežemo za krajnji cilj: susret s Njim dok je On zadovoljan s nama.

Uzvišeni Allah je rekao: "Ja sam onakav kakvim Me smatra Moj rob..."

Allah je prema nama onakav kakav vjerujemo da je On.

Kada iskoračim u svijet misleći 'Allah me voli', tada sve što mi se dogodi postaje manifestacija tog vjerovanja i ima posebnu svrhu. Uznemirujući događaji treba da izazovu strpljenje i povećaju moje deredže u Njegovim očima. Sretni događaji će me učiniti Njemu zahvalnom. Moje greške će me podsjetiti na da mi je On potreban.

Sve kako bi me približio Sebi i Svojoj ljubavi. **Napisala: *Esma Hussejn***

**Prijevod i obrada: *IslamBosna.ba***Ostalo

Arhiva

Gemini stranica

🌙