☙ IslamBosna

Izrael namjerno istrebljuje cijele palestinske porodice

IslamBosna.ba- Petnaest palestinskih užih i širih porodica je izgubilo najmanje tri člana u izraelskom granatiranju Pojasa Gaze od 10. maja do ponedjeljka popodne. Roditelji i djeca, bebe, djedovi i nane, braća i sestre, rođaci i rodice su umrli zajedno kada je Izrael bombardirao njihove domove koji su se obrušili na njih. Koliko je poznato nisu unaprijed upozoreni kako bi se na vrijeme evakuirali.

U subotu je predstavnik palestinskog ministarstva zdravlja naveo imena 12 porodica koje su ubijene, svaka u svome domu, svaka u jednom bombaškom napadu.

Od tada, u jednom zračnom udaru pred zoru u nedjelju, udaru koji je trajao 70 minuta i koji je bio usmjeren na tri kuće u ulici El-Vehda u naselju Rimal u Gazi, ubijene su tri porodice sa ukupno 38 članova. Pojedina tijela su pronađena u nedjelju ujutro, a spasilačke snage su uspjele pronaći ostatak tijela i izvući ih ruševina tek u nedjelju navečer.

Brisanje cijelih porodica u izraelskim bombaškim napadima je karakteristika rata iz 2014. godine. U otprilike 50 dana rata, UN-ovi podaci navode da su 'istrebljene' (jer kako to drugačije nazvati!) 142 porodice sa ukupno 742 člana. Brojni incidenti iz tog perioda i danas pokazuju da to nisu bile greške: i da bombardovanje kuće, dok su u njoj svi ukućani, je po naređenju većeg nivoa- odozgo, uz to još i pokrijepljeno istraživanjem i odobrenjem vojnih pravnika.

Istraga grupe za ljudska prava B'Tselem, koja se fokusirala na oko 70 porodica koje su istrebljene 2014. godine, dala je tri objašnjenja zbog čega su brojne uže i šire porodice ubijene u jednom izraelskom napadu na dom takvih porodica. Jedno od objašnjenja je bilo da izraelska vojska nije unaprijed upozorila vlasnike kuća ili njihove stanare, ili da upozorenje uopće nije stiglo do prave adrese, ili na vrijeme.

U svakom slučaju, postoji razlika između sudbine zgrada koje su bombardovane sa stanovnicima unutra i 'kula' tj. visokogradnje koje su granatirane drugog dana napada. Navodno su vlasnici ili vratar kula dobili prethodno upozorenje da imaju najviše sat vremena za evakuaciju, upozorenje obično dolazi telefonskim pozivom od vojske ili sigurnosne službe Šin Bet, a zatim 'raketama upozorenja' koje ispaljuju dronovi. Vlasnici ili vratari zatim upozoravaju ostale stanovnike da se evakuišu u preostalom vremenu.http://admin.islambosna.ba/wp-content/uploads/2021/05/1023457811.jpg

Upozorenja se ne daju samo visokogradnji. U četvrtak večer granatiran je dom Omera Šurabdžija, zapadno od Han Junisa. U toj zgradi su živjele dvije porodice sa ukupno sedam članova. Oko 20 minuta prije eksplozije, vojska je nazvala Halida Šurabdžija i rekla mu da njegov amidža Omer napusti kuću, shodno izvještaju Palestinskog centra za ljudska prava. Nije poznato da li je Omer bio kod kuće, ali ukućani su požurili da izađu vani te nije bilo žrtava.

Upravo ta činjenica da okupaciona vojska i Šin Bet se 'zamaraju' pozivima i naređivanjem evakuacije domova pokazuje da okupacione vlasti imaju telefonske brojeve ljudi svakog doma kojeg namjeravaju UNIŠTITI. Imaju brojeve telefona rodbine osoba za koje sumnjaju da su aktivisti Hamasa ili Islamskog džihada.

Registar palestinskog stanovništva, uključujući i Gazu, u rukama je izraelskog ministarstva unutrašnjih poslova. Sadrži detalje poput imena, godina, rodbine i adresa.

Prema Sporazumu iz Osla, palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova preko ministarstva civilnih poslova, redovno prenosi izraelskoj strani tekuće informacije, posebno u vezi s rođenjima i novorođenčadima: podaci registra moraju dobiti odobrenje Izraela, jer bez toga Palestinci ne mogu dobiti ličnu kartu kada za to dođe vrijeme, ili u slučaju maloljetnika oni ne mogu putovati sami ili s roditeljima preko graničnih prijelaza koje kontroliše Izrael.

Jasno je, dakle, da vojska zna brojeve i imena djece, žena i staraca koji žive u svakoj stambenoj zgradi koju bombarduju. Jasno je da onda da vojska zna broj i imena djece, žena i staraca koji žive u svakoj stambenoj zgradi koju bombarduju iz bilo kojeg razloga.

B'Tselemovo drugo objašnjenje zašto su 2014. godine izbrisane cijele porodice je da je vojna definicija 'vojne mete' koju trebaju napasti veoma široka i da uključuje domove članova Hamasa i Islamskog džihada. Ove kuće su opisane kao operativna infrastruktura, ili komanda ili kontrolna infrastruktura organizacije ili teroristička infrastruktura - čak i ako je sve to što imaju telefon, ili je samo bio domaćin sastanka.

Treće objašnjenje B'Tselemove analize iz 2014. godine je da je vojna interpretacija 'kolateralne štete' veoma fleksibilna i široka. Vojska je tvrdila i tvrdi da djeluje u skladu s načelom 'proporcionalnosti' između štete s civilima koji nisu uključeni i postizanja legitimnog vojnog cilja, drugim riječima, u svakom slučaju 'kolateralna šteta' koja se nanosi Palestincima se mjeri i razmatra.

Ali kada se 'važnost' člana Hamasa smatra visokom i njegovo prebivalište se definira kao legitimni cilj bombardovanja - 'dopuštena' kolateralna šteta, drugim riječima broj ubijenih ljudi, uključujući djecu i bebe - je vrlo širok.http://admin.islambosna.ba/wp-content/uploads/2021/05/2278683101.jpg

U intenzivnom bombardovanju tri stambene zgrade u ulici El-Vehda u Gazi, prije zore u subotu, ubijene su porodice Ebu el-Auf, El-Kulak i Eškontana. U stvarnom vremenu, kada je broj mrtvih iz jedne porodice tako velik - teško je pronaći i ohrabriti preživjele da pričaju o svakom članu porodice i njihovim posljednjim danima.

Dakle, mora se zadovoljiti njihovim imenima i godinama, kako su navedeni u dnevnim izvještajima organizacija za ljudska prava koje prikupljaju informacije, pa čak i kad znaju da li je neki član porodice pripadao nekoj vojnoj organizaciji.

Članovi Ebu el-Auf porodice koji su ubijeni su: otac Ejman, doktor interne medicine u bolnici Eš-Šifa i njegovo dvoje djece Tevfik (17) i Tala (13). Ubijene su, također, i dvije rodice Rim (41) i Revan (19). Ovih pet tijela je pronađeno nedugo nakon bombaškog napada. Tijela drugih osam članova porodice Ebu el-Auf su izvučeni iz ruševina tek navečer, a to su Subhija (73), Amin (90), Tevfik (80) i njegova supruga Medždija (82) i njihova rodica Radža (udata za muškarca iz porodice Afrandži) i njihovo troje djece Mira (12), Jazen (13) i Mir (9).

Tokom zračnog napada na ove zgrade, ubijena je Abir Eškontana (30) i njeno troje djece Jahja (5), Dana (9) i Zin (2). Navečer su pronađena tijela još dvije djevojčice Rule (6) i Lane (10). Izvještaj Palestinskog centra ne spominje da li su ove dvije djevojčice Abirine kćerke.

U dvije susjedne zgrade ubijeno je 19 članova porodice El-Kulak: Fuaz (63) i njegovo četvero djece Abdulhamid (23), Riham (33), Baha (49) i Sameh (28) i njegova žena Ijat (19). Njihov sin Kusaj, šestomjesečna beba, je, također, ubijen. Drugi član šire porodice Amal el-Kulak (42) je, također, ubijena kao i njeno troje djece Tahir (23), Ahmed (16) i Hana (15).

Braća Muhammed el-Kulak (42) i Izzet (44) su, također, ubijeni, te Izzetova djeca Zijad (8) i trogodišnji Adem. Ubijene su i Dua el-Kulak (39) i Sa'adia el-Kulak (83). Navečer su pronađena tijela Hale el-Kulak (13) i njene sestre Jare (10). Palestinski centar ne spominje njihove roditelje i da li su, također, ubijene u bombardovanju.

Autor: Amira Hass

Prijevod i obrada: IslamBosna.baOstalo

Arhiva

Gemini stranica

🌙