Otvaranje firme u Sarajevu pojednostavljeno je u odnosu na raniji period, ali je i sada potreban cijeli mjesec i skoro 1.000 KM da bi se prošla administrativna procedura.

– Prije je zakonski rok za registraciju bio znatno duži, čak više od šest mjeseci. Sada nije problem u roku nego u tome što je i dalje potrebna ogromna dokumentacija koja zahtijeva produžavanje tih rokova – kaže Mubera Kadrić, direktorica Centra za razvoj poduzetništva u Privrednoj komori Kantona Sarajevo.

Prema njenim riječima, Komora je imala projekt “Giljotina propisa”, gdje je konstatirano da bi oni koji traže određenu dokumentaciju morali i sami prepoznati šta je suvišno.

– U tome je učinjen pomak, ali je to i dalje nedovoljno. Znači, nije problem kada se dokumentacija preda na sud nego problem predstavlja doći do te dokumentacije. Za investitore su glavna kočnica problemi s rješavanjem imovinskopravnih odnosa – kazala je Kadrić, dodavši da su u općinama sekretarijati za privredu nadležni za registriranje samostalnih radnji.

Alija Kamber, pomoćnik načelnika općine Stari Grad za privredu, kazao nam je da

oni koji žele otvoriti samostalnu trgovinsku radnju najprije trebaju zahtijevati obrtnicu, potom im se odobrava namjena i nakon toga se izdaje rješenje o djelatnosti. Cijeli taj proces traje maksimalno sedam dana, uz troškove od 80 KM.

– Kada zainteresirani za pokretanje obrta ispunjavaju uvjete, kod nas to ide dosta brzo i u roku od tri dana mogu dobiti odobrenje za rad – rekao je Fahrudin Kurtović, pomoćnik načelnika općine Centar za privredu i finansije.

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *