IslamBosna.ba- Ljubav u ime Allaha se ogleda u tome da voliš nekog zato što je pokoran Uzvišenom Allahu i što slijedi Njegove naredbe, zato što je predana i iskrena prema Allahu. Takva ljubav proističe iz pokornosti Uzvišenom.

To što ti je neko rođak, a grješan je i neposlušan Allahu nije dovoljan razlog da ga voliš, to što ti je neko prijatelj, što je neko ugledan ili čovjek na položaju, pa se bojiš njegovog utjecaja i nadaš njegovoj koristi, nije razlog da ga voliš, ukoliko je nepokoran Allahu, jer samo Allah daje korist i štetu: Ako Allah da da te nedaća pogodi, niko ti je, osim Njega, ne može otkloniti, a ako ti kakvo dobro da, onda niko to od tebe ne može uzeti. (Junus, 101)

Sa ovim veličanstvenim svojstvom, ljubavlju prema ljudima u ime Allaha, ti koračaš putevima smiraja, sreće i spokoja. Šta misliš, zašto? Zato što voliš onoga koga vole Allah i Njegov Poslanik, pa je on postao i tvoj miljenik. Takva osoba će u tvom odsustvu štititi tebe i tvoju čast. Opravdavati će tvoje pogreške i propuste i uvijek ti tražiti opravdanje i razlog.

Ukoliko takvu osobu susretneš, bit će prema tebi nasmijana i raspoložena. Obraćat će ti se najljepšim imenima i nadimcima, napravit će ti mjesto i uvijek te susretati s radošću i nasmijana lica.

Ukoliko te pogodi kakva poteškoća i iskušenje, nastojat će da ti u skladu sa svojim mogućnostima pomogne i olakša, da te izbavi iz takvog stanja. Barem će ti, ako ništa drugo, blagim riječima i savjetima olakšati trenutke poteškoća i problema. Takva osoba je istinski balzam u trenucima poteškoća i problema. Tako ti Allaha, reci mi, iskreno, može li biti nesretna ona osoba koja ima ovakvog prijatelja ili voljenu osobu?

Omer, r.a., je kazao: „Kada ne bi imalo troje, ne bih želio ostati više na dunjaluku“ , pa je između ostalog spomenuo: „Druženje sa ljudima koji biraju riječi koje će ti kazati kao što biraju hurme.“ A u hadisu kojeg bilježi Buhari stoji: „Kod koga se nađe troje, osjetit će slast imana: …da voli drugu osobu samo radi Allaha.“

Ono što moramo imati na umu, jeste da ukoliko neki musliman čini neki grijeh, to nije razlog da njega mrzimo! Ne, njega ne smijemo mrziti, mi preziremo grijeh koji on čini. I ne samo to, već ga pozivamo istini i pravome putu. Ustrajni smo u tome sve dok ne napusti taj grijeh. Tada postaje nama jedan od najdražih insana. Allah ti svako dobro dao, pokušaj shvatiti ove riječi: „Moja ljubav je obavezna onima koji se u moje ime vole.“ (Ahmed, hadis je sahih)

U drugom hadisu stoji: „Oni koji se budu radi Allaha voljeli, na Sudnjem danu će biti na minberama od svjetlosti, na čemu će im zavidjeti vjerovjesnici i šehidi, a zbog njihove blizine Allahu.“ (Ibn Hibba, sahih)

Tako stoje stvari, zato, nastoj svoje prijateljstvo i odnose s ljudima utemeljiti na ljubavi u ime Allaha.

Prijateljstvo u ime Allaha je nepresušna bašta dobra. Iz nje se osjeća samo miris predivnih ruža, a u njoj možeš uživati u zelenilu i ljepoti cvijeta, zato, potrudi se da u njoj i uživaš.

deco-line-2

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Muhammed b. Sa’d Alu Zu’ajr

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba