Kao prioritete kojima bi se novo Vijeće ministara trebalo pozabaviti Đikić navodi izmjene Zakona o finansiranju političkih partija, Zakona o sukobu interesa, implementaciju obaveza iz Strategije za borbu protiv koruopcije, te osiguranje sredstava neophodnih za rad Agencije za prevenciju korupcije.

Kod Zakona o finansiranju političkih partija, smatra on, potrebno je izvršiti izmjene kojima bi se razjasnile neke stvari iz aktualnog zakona, a koji su uzrok sporenja.

Agenciji za prevenciju korupcije je potrebno osigurati novac za njeno funkcioniranje, jer trenutno “imamo agenciju s direktorom i dva zamjenika i ništa više”. Nakon toga ova agencija treba što prije pristupiti primjeni mjera iz Strategije za borbu protiv korupcije kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme.

Đikić posebno naglašava potrebu što hitnijh izmjena Zakona o finansiranju političkih partija u godini kada se održavaju lokalni izbori, kako se ne bi došlo u situaciju da se izbori prvo raspišu, pa onda mijenjaju pravila.

 

(FENA)

Leave a Reply

*

captcha *