kaže Perica Jelečević, federalni ministar za rad i socijalnu politiku.     

Ističe da postoje još neke kategorije koje traže pravo na novčanu pomoć. Među njima su logoraši i porodice s djecom, kojih ima oko 150,000.

Kako kaže, Kolegij SDA u subotu je podržao ministrov prijedlog da, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti FBiH, pravo na naknadu mogu ostvariti samo 90 posto i 100 posto neratni invalidi.

Drago mi je što je SDA podržala moj prijedlog. Mi nemamo drugog načina, jer od 2,3 miliona stanovnika, koliko ih ima FBiH, milion njih ostvaruje pravo na socijalnu pomoć. U FBiH postoji 27 vrsta davanja prema socijalnim kategorijama, u to su uključena i izdavanja za boračku populaciju. Prema analizama mog ministarstva, samo u 2007. godini za ova davanja izdvojeno je više od jedne milijarde maraka na raznim nivoima vlasti, pojasnio je Jelečević.

Ministar naglašava da su izdvajanja za socijalna davanja u FBiH u mnogo većem iznosu nego u državama regiona, jer Hrvatska, naprimjer, ima oko 4,5 miliona stanovnika, a samo oko 35,000 neratnih invalida.

Naša zadaća je da u što skorije vrijeme napravimo drugu strategiju i sredstava usmjerimo za one kojima je pomoć države neophodna, tvrdi Jelečević.

Izvor: Dnevni avaz

Leave a Reply

*

captcha *