IslamBosna.ba- Žena je došla do Junusa ibn Ubejde kako bi prodala svoju svilenu odjeću.

On je upitao: “Koliko želiš za nju?”

Ona odgovori: “Pet stotina”.

Junus joj reče: “Mislim da više vrijedi”.

Zatim je predložila: “Šest stotina”.

Ponovo je rekao da misli da vrijedi više.

To se nastavilo sve dok nije dogovorena cijena od hiljadu dirhema.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba