Svrha Deklaracijie jeste sačuvati dignitet V Korpusa, koji je sve više izložen osudama. Naredni sastanak, na kojem bi se trebao utvrditi konačan prijedlog teksta će se održati naredne sedmice, kako bi se Prijedlog teksta Deklaracije o V Korpusu Armije R BiH našao na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona.

 

(kipba)

Leave a Reply

*

captcha *