Vijeće ministara uputilo je Parlamentu BiH prijedlog izmjena postojećeg Zakona o državljanstvu koji, između ostalog, predviđa i brisanje ove odredbe koju je Ustavni sud BiH proglasio neustavnom.

Osim toga, olakšava se vraćanje državljanstva BiH za one koji su ga iz različitih razloga odrekli u proteklom periodu. Naime, za takve osobe biće dovoljno da imaju prijavljen privremeni ili stalni boravak u BiH, godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ponovno dobijanje državljanstva.

U skladu sa Evropskom konvencijom o državljanstvu BiH je, prema predloženim propisima, obavezna da olakša prijem stranaca u državljanstvo, pa su i u tom kontekstu predviđene određene izmjene. Sada se to vrijeme skraćuje na osam godina i to tako što se prijavljeni stalni boravak u BiH sa osam skraćuje na tri godine.

Uz pet godina privremenog boravka, koje je obavezno prethodi stalnom boravku u BiH, ukupno vrijeme koje stranac treba da provede u BiH prije mogućnosti da zatraži državljanstvo iznosi osam godina.

Dosadašnja zakonska odredba po kojoj stranac koji traži državljanstvo BiH “mora poznavati jedan od jezika ustavotvornih naroda BiH” mijenja se i proširuje, pa će tako potencijalni državljani BiH morati da dokažu “dovoljno poznavanje pisma i jezika jednog od konstitutivnih naroda BiH”. To znači da će se ubuduće provjeravati i znanje latiničnog i ćiriličnog pisma, a ne samo srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika, prenosi “Večernji list”.

Predviđeni su i dodatni uslovi za prijem u državljanstvo, kako bi se spriječile već viđene situacije u kojima su međunarodni teroristi i kriminalci dolazili do pasoša BiH. Bez prava na državljanstvo BiH ostaće stranci protiv kojih se vodi krivični postupak, potom oni koji predstavljaju prijetnju po sigurnost BiH, kao i oni koji odbiju da potpišu izjavu o prihvaćanju ustavnog poretka BiH.

 

(Vijesti.ba)

Leave a Reply

*

captcha *