Ne smijemo zaboraviti da je Svevišnji Allah dž.š. ženi odredio plemeniti i značajni zadatak, to jest trudnoću i majčinstvo. Muškarac nikako ne može preuzeti taj plemeniti zadatak, koji je danas omalovažavan od strane pojedinih nacija, a ako bi žena prestala da izvršava taj zadatak, ljudska rasa bi izumrla.

Majka je ona koja dijete opskrbljuje svojim mlijekom, štiti ga i hrani i time ga snadbijeva svim stvarima koje su djetetu potrebne kroz njegov život. Također, žena je vladarica kuće i njena je zadaća da brine o porodici i da stvori u kući prijatan dom za njene ukućane. Na njoj je velika odgovornost i plemenita misija, koja ni u kojem slučaju ne smije biti zapostavljena.

Ove karakteristične dužnosti i prava žena, koje im je odredio Allah dž.š., izjednačuju se sa njenim dužnostima prema suprugu i djeci. Ove dužnosti uvijek moraju biti ispred drugih obaveza i one su neophodne za stabilnost jedne porodice koja je osnovna čelija društva i razlog za čvrstu društvenu vezu, njenu moć i djelatnost.

Ipak čovjek ima pravo da dozvoli svojoj supruzi da radi. To pravo se određuje dogovorom između muža i žene. Takva prava ne bi trebala biti regulirana zakonski i vlasti se ne bi smijele miješati, osim u rijetkim slučajevima.

PRAVO ŽENE DA GLASA, DA BUDE BIRANA NA IZBORIMA I NJENO PRAVO DA UČESTVUJE U JAVNOM ŽIVOTU I POLITICI

Nadamo se da smo uspijeli malo osvijetliti status muslimanke u islamskom društvu, s obzirom na njena prava i dužnosti. Sada ćemo govoriti o pravu žene da glasa i da bude birana u parlament ili da preuzme neku javnu funkciju.

PRVO: Pravo žena da budu birane u parlament ili slične ustanove

Naše je stajalište da nema u šerijatskom zakonu ništa, što bi ženi osporavalo preuzimanje takvih poslova.

Allah dž.š. kaže:

“A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od qurannevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. – Allah je doista silan i mudar.” (Tevba, 71)

“I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Al-Imran, 104)

Ovi ajeti imaju zapovijed koja dozvoljava ženama da naređuju dobro i da zabranjuju zlo. Dio ovoga je i glasanje na izborima.

Neke muslimanske zemlje složile su se, da je absolutno pravo žena da učestvuju na izborima jer te zemlje žele da prikažu svoju demokratiju. Muslimanke ne bih trebale izbjegavati te prilike, jer najčešće njihov otpor prema izborima može da oslabi poziciju muslimanskih kandidata.

DRUGO: Članstvo žene u parlamentu i sličnim ustanovama

Mišljenja smo da o ovoj temi šerijat također ne govori protivno. Ajeti, što smo ih naveli kod prava na glasanje, važe i u ovom primjeru. Ali ima nekih koji kažu:

Žene nemaju potpunog znanja niti prakse u političkom životu. Iz toga proilazi da žene lahko mogu biti zavedene.
Taj argument ne važi, jer žena – neznalica je kao muškarac – neznalica. Nisu sve žene neznalice niti su svi muškarci intelektualci, odnosno politički iskusni. Ovdje se radi o osnovnom pravu žene, a ne o uslovima koji moraju biti ispunjeni u pogledu svakog kandidata. To je potpuno druga tema.

Mi zahtijevamo znanje i »prosvijetljenje« kako od žena tako i od muškaraca i također zahtijevamo upotrebu svih mogućih sredstava u dostizanju tog znanja. To je po šerijatu obaveza i dužnost svih nas.

Neki kažu, da posao žene u parlamentu ne može biti potpun zbog slijedećih stvari:

– period menstruacije
– period trudnoće
– period poslije poroda (trudničko odsustvo)

Ali ovome se možemo suprotstaviti tim da i muškarac može biti bolestan i čija bolest može utjecati na njegov rad. Ovome možemo dodati da parlament ima određene uslove u pogledu godina svojih članova (između 30 i 40). U većini primjera kad je žena u 40-im godinama, ona je tad več završila proces trudnoće i prelazi u fazu duševne i fizičke zrelosti, te emotivne stabilnosti. Nije uobičajeno da članstvo dobije osoba, koja je najmlađa po kriteriju parlamenta, jer to članstvo ipak uslovljava dugogodišnja iskustva u političkim i javnim službama. Statistički gledano većina mandatara je starija. Ovdje govorimo o pravu članstva i ne o kvalifikacijama koje su potrebne tako za žene kao i za muškarce. Glasači sami biraju kandidate i na njima je da presude da li će žena moći izvršavati određenu funkciju ili ne. Moguće je da glasači neće izabrati ženu i da partija, koja stoji iz nje, zbog neuspjeha na izborima, zauzme odbojan stav prema njoj i da ona možda bude čak napadnuta kao kandidat.

Protivna argumenta su također neskromnost i miješanje muškaraca i žena.

Mi to ne podupiremo. Po šerijatu žena mora biti propisno obučena u svim javnim službama i djelatnostima. Dužnost je da se organizuju glasački centri za žene koji su u većini muslimanskih zemalja već organizovani. Ženama u parlametnu mora biti određen dio, kako ne bi postojala mogućnost miješanja sa muškarcima.

Putovanja žene bez mahrema

Žena ne može putovati bez mahrem osobe, jer je to po šerijatu zabranjeno. Zato žena mora izbjegavati putovanja bez pratnje mahrema.

TREĆE:
Žena kao vođa javne funkcije

Jedina funkcija koju žena u javnom životu ne može preuzeti, jeste vladar ili predsjednik države.

U sudstvu se mnogi pravnici razilaze po pitanju žene i vodstva sudstva. Neki, kao Et-Taberi i Ibn-Hazm kažu da je to dozvoljeno bez ikakvih ograničenja. Ali većina pravnika to zabranjuje u potpunosti. Ima i onih, koji u nekim primjerima dozvoljavaju, a u nekim zabranjuju (kao imam Ebu-Hanifa). Dok god je to stvar interpretacije i mišljenja, moguće je birati među pojedinim mišljenjima, ali samo u saglasnosti sa šerijatom i sa ciljem da se dostignu uspjesi za muslimane.

U pogledu vodstva ostalih javnih funkcija, žena može preuzeti vodstvo, jer u šerijatu nema posebne zabrane zato. Također nema nikakve zabrane da žena radi na javnom mjestu, ako je posao koji obavlja u skladu sa Šerijatom.

Žene mogu raditi kao doktori, profesori, medicinske sestre, odnosno u takvih službama, koje su potrebne u tom društvu.

ZAKLJUČAK

Mi, Muslimanska Braća, želimo skrenuti vašu pažnju na razlikovanje između dvije stvari:

1. osoba, koja posjeduje pravo

2. puta, uslova, koji dozvoljavaju upotrebu tog prava

Iz toga proilazi da ako današnje društvo ima drugačije socialne prilike i tradicije, prihvatljivo je da bi upotreba prava morala biti predstavljena kandidatima, kako bi se mogli prilagoditi društvu.

Važnije je da takva upotreba nebi smjela voditi u sukob sa etičkim pravilima vezanim na Šerijat.

Mi ne priznajemo put zapadne civilizacije koja je ženu potpuno obezvrijedila (moralno i fizički). Ti ideali građeni su na temeljima koji su u protivnosti sa šerijatom, islamskim moralom i vrijednostima. Važno je napomenuti da su islamski principi, moral i vrijednosti u potpunosti predani poslušnosti Allahu dž.š.

I sva hvala pripada samo Allahu dž.š., na početku i na kraju. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegove Ashabe i Porodicu.

Amin!

Prijevod: Emina

Leave a Reply

*

captcha *