APEL

Početkom aprila ove godine, šezdeset i dva alima i uglednika iz islamskog svijeta potpisali su historijski dokument u kojem ističu da su džihad, borba za pomoć palestinskom narodu, te oslobođenje islamskih svetinja i palestinskog teritorija postali farzi-ajn za sve muslimane.
Allah, dž.š, kaže: Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini – a Allah je, doista, kadar da ih pomogne – onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svojih prognani samo zato što su govorili: Gospodar naš je Allah! (El-Hadždž, 39-40)

Muslimani islamskog ummeta na svakom mjestu!

Svi smo svjedoci kako hrabri palestinski narod, ovih dana, vodi tešku borbu kojom se suprotstavlja zločinačkom napadu izraelske vojske i krvavom oružju koje je Amerika dala Izraelu da izvede ovaj barbarski pokolj, koji ne pošteđuje ni malu djecu, niti žene, starce i usjeve. Izraelci su prekinuli dotok hrane, vode, struje i lijekova bespomoćnom palestinskom narodu. S druge strane, svjedoci smo kako hrabri palestinski narod daje hiljade šehida i lije potoke nevine krvi koji su ispunili glavne trgove i ulice… Međutim, niko da se nađe da pritekne u pomoć i pored toga što je njihove očajne pozive za pomoć čuo cijeli svijet.

Muslimanski narode! Zaista palestinski narod koji vodi ovu svetu borbu (u njoj) zastupa muslimane cijeloga svijeta. Palestinski narod je tijelima svojih sinova i kćeri načinio odbrambeni bedem protiv jevrejskog cionističkog projekta koji ima za cilj uništenje kompletnog islamskog ummeta.
Unatoč svim naporima i ogromnim žrtvama koje ovaj junački narod daje, vlade muslimanskih zemalja su ih potpuno zapostavile i izdale, kao da nisu čule Allahove, dž.š, riječi: A zašto se vi ne biste borili na Allahovu putu za potlačene, za muškarce, žene i djecu… (En-Nisa’, 75) Te vlade danas imaju sva potrebna sredstva, oružje i vojske kojima im mogu pomoći, ali, nažalost, to nijedna vlada ne čini.

S obzirom na navedeno, alimi islamskog ummeta, potpisnici ovog historijskog dokumenta, iz osjećaja vjerske i historijske odgovornosti i s ciljem da podstaknu islamski ummet, ističu da je džihad, borba za pomoć našoj braći u Palestini i oslobađanje palestinskog teritorija i islamskih svetinja na njemu postao farzi ajn (stroga obaveza) svakom muslimanu. Zato se od muslimanskog ummeta traži:

1 – Vršenje pritiska na vlasti da objave opću mobilizaciju i povedu džihad za oslobađanje Palestine i muslimanskih svetinja u njoj, te za pomoć obespravljenom i napaćenom palestinskom narodu koji je izložen cionističkom barbarizmu.

2 – Vršenje pritiska na vlade muslimanskih zemalja da prekinu isporuku nafte Izraelu i Americi – strateškim partnerima u genocidu nad palestinskim narodom i da se u tome ugledaju na Irak koji je već poduzeo taj korak.

3 –
Prekidanje svih kontakata (diplomatskih, ekonomskih i sigurnosnih), te prekidanje svakog vida normalizacije odnosa sa cionističkom paradržavom koja se zove Izrael i zatvaranje svih ambasada, konzularnih odjeljenja i bilo kakvih izraelskih predstavništava u svim muslimanskim zemljama.

4 – Nastavljanje svih vidova podrške Intifadi (ustanku) palestinskog naroda i masovni izlazak na ulice kao izraz protesta protiv nasilja nad palestinskim narodom.

5 – Povećavanje materijalne podrške i podrške u ljudstvu herojskom palestinskom narodu.

6 – Poziv svim vojnim, policijskim i sigurnosnim snagama svih muslimanskih zemalja da stanu na stranu naroda i njihovog legitimnog prava na iskazivanje protesta, umjesto da na njih ispaljuju hice, te protiv njih koriste palice i šmrkove.

7 – Slanje hitnih dopisa, peticija i zahtjeva vladama, zvaničnim organizacijama i institucijama u cijelom svijetu da preuzmu odgovornost za dešavanja u Palestini zbog njihovog nekorektnog odnosa prema tom problemu.

8 – Bojkotovanje svih izraelskih i američkih proizvoda u svim arapsko-islamskim zemljama.

9 – Apel svim sredstvima javnog informisanja da se stave u službu ove pravedne borbe protiv cionističkog neprijatelja.
Allah nam je svjedok da smo dostavili opomenu…
26.1.1423 h. god. 9.4.2002 god.


Potpisnici:

– Šejh Mustafa Mešhur – vrhovni vođa pokreta Muslimanska braća.
– Šejh Jusuf el-Karadavi – direktor Instituta za izučavanje hadisa na katarskom univerzitetu.
– Ajatullah el-Uzma es-Sejjid Husejn Fadlullah – vjerski vođa u Libanonu.

– Šejh Husejn Ahmed el-Kadi – emir islamskog džemata u Pakistanu.
– Šejh Mutiurrahman Nizali – emir islamskog džemata u Bangladešu.
– Profesor Nedžmuddin Erbakan – bivši predsjednik Turske vlade.
– Šejh Muhammed Siradžuddin el-Hasan – emir islamskog džemata u Indiji.

– Šejh Isamuddin el-Attar – islamski daija i pisac iz Sirije.
– Šejh Abdusselam Jasin – vrhovni poglavar “Džama’atu-l-adli vel-ihsan” u Maroku.
– Hasan Nasrallah – glavni vođa Hizbullaha u Libanonu.

– Ajatullah Muhammed Ali Teshiri – predsjednik Islamske lige za kulturu i spoljne odnose u Iranu.
– Šejh Ahmed Jasin – predsjednik Pokreta islamskog otpora u Palestini.
– Dr. Usama Tekriti – predsjednik Islamske partije Iraka.

– Profesor Me’mun el-Hudajbi – zamjenik vrhovnog vođe pokreta Muslimanska braća u Egiptu.
– Šejh Mahfuz Nahnah – vođa Pokreta za društvo mira u Alžiru.
– Šejh Rašid El-Gannuši – vođa Pokreta za renesansu u Tunisu.

– Profesor Fadil Nur – predsjednik islamske partije u Maleziji.
– Šejh Fejsal Mevlevi – vođa Islamskog džemata u Libanonu.
– Šejh Jasin Abdu-l-Aziz – zamjenik predsjednika Vrhovnog komiteta Fronta za reformu u Jemenu.

– Profesor Fethi Jeken – predsjednik vrhovnog vijeća Islamskog pokreta u Libanonu.
– Šejh Abdu-l-Medžid ez-Zindani – predsjednik Vrhovnog vijeća Fronta za reformu Jemen.
– Dr. Muhammed Selim el-Avva – islamski mislilac iz Egipta.

– Profesor Munir Šefik – islamski mislilac iz Palestine.
– Šejh Abdullah el-Ahmar – predsjednik Vrhovnog komiteta fronta za reformu Jemen.
– Dr. Ramadan Abdullah – vrhovni vođa Pokreta za islamski džihad u Palestini.

– Profesor Ali Sadruddin el-Bejanuni – vrhovni poglavar pokreta Muslimanska braća u Siriji.
– Šejh Abdullah Džaballah – vođa Nacionalnog pokreta za reformu u Alžiru.
– Profesor Abdu-l-Medžid ez-Zunejbat – vrhovni poglavar pokreta Muslimanska braća u Jordanu.

– Dr. Abdullatif Arabijjat – generalni sekretar stranke Front islamskog djelovanja u Jordanu.
– Dr. Abdu-l-Kerim el-Hatib – predsjednik Stranke za pravdu i napredak u Maroku.
– Šejh Abdurrešid Turabi – emir Islamskog džemata u Slobodnom Kašmiru.

– Dr. Abdus-Selam el-Herras – predsjednik Udruženja za društvene i kulturne aktivnosti u Maroku.
– Šejh Sadik Abdu-l-Madžid – vrhovni poglavar pokreta Muslimanska braća u Sudanu.
– Dr. Abdul-Hamid el-Ibrahimi – bivši premijer Alžirske vlade.

– Profesor Halid Mišal – šef političkog kabineta pokreta Hamas u Palestini.
– Šejh Rešid Hadžu-l-Ekber – emir Islamskog Džemata u Šrilanki.
– Dr. Hasan Huvejdi – zamjenik vrhovnog poglavara pokreta Muslimanska braća u Jordanu.

– Dr. Ahmed Azzam Abdurrahman – predsjednik Pokreta muslimanske omladine u Maleziji.
– Dr. Ahmed er-Rejsuni – vođa pokreta Et-Tewhidu vel-islah u Maroku.
– Ajatullah Sejjid Muhammed Bahru-l-ulum – direktor Islamskog centra Ehlu-l-bejt.

– Dr. Ishak Ahmed Ferhan – predsjednik Sabora Fronta islamskog djelovanja u Jordanu.
– Dr. Muhammed Hidajet Nur Vehid – predsjednik Stranke za pravdu u Indoneziji.
– Šejh Ibrahim Bam – generalni sekretar udruženja uleme u Južnoafrickoj Republici.

– Šejh Ibrahim Džibril – predsjednik Sudskog šerijatskog vijeća u Kejptaunu.
– Profesor Džemil Mensur – Stranka ummeta – Mauritanija.
– Dr. Ahmed Ali el-Imam – savjetnik predsjednika Sudana.

– Dr. El-Bešir Abdusselam – Islamski džemat u Libiji.
– Šejh Musa Erado – predsjednik islamskog komiteta u Africi – Nigerija.
– Dr. Hemmam Seid – zamjenik vrhovnog poglavara pokreta Muslimanska braća.

– Hamza Mensur – generalni sekretar stranke Front islamskog djelovanja u Jordanu.
– Dr. Ibrahim Zejd el-Kejlani – bivši ministar za vakufe u Jordanu.
– Dr. Ahmed el-Kufi

– Dr. Ahmed ez-Zerka
– Dr. Abdu-l-Medžid el-Kudat
– Jahja Šakra

– Džemil ebu Bekr
– Dr. Muhammed ebu Faris
– Abdu-l-Latif es-Subhi

– Dr. Ali el-Attum
– Dr. Rehil Garaibe
– Dr. Radžih el-Kurdi
– Dr. Kindil Šakir

Pisac: dr. Zuhdija Adilović
Izvor: Novi Horizonti

Leave a Reply

*

captcha *