pristina_kosovo-mosqueNa XIII skupu Foruma Bošnjaka Kosova održanom u Prištini u prisustvu političkih i NVO predstavnika, intelektualaca, ali i gostiju iz BiH, između ostalog je zatraženo da BiH prizna Kosovo, kao što su to uradile i “druge nove države nastale od federalnih jedinica bivše SFRJ, te da u tome slijedi većinu zemalja EU i SAD-a”…

U Hotelu “Viktorija” u Prištini 10. maja ove godine, održan je 13. po redu Forum Bošnjaka Kosova, sa temom: “Saradnja kosovskih Bošnjaka sa matičnom Bosnom i Hercegovinom i problem nepriznavanja kosovskih dokumenata od strane BiH”.

Na samom početku gospođa Nadira Avdić-Vlasi je ispred “Udruženja Bošnjaka Kosovski avaz”, koje je pokretač FBK, istakla značaj okupljanja Bošnjaka Kosova na jednom mjestu a posebno, značaj predstojeće diskusije u vezi teme o (ne)saradnji Bošnjaka Kosova sa matičnim narodom u BiH.

Prof. Alija Džogović, počasni predsjednik FBK, u svom obraćanju je dao akcenat na (ne)jedinstvo kosovskih bošnjačkih političkih predstavnika, koji uglavnom gledaju svoje lične prioritete, ali i podvukao ovdašnje anomalije bošnjačkog identiteta, posebno one oko podjele na Bošnjake i Gorance.

Prof. dr. Šaćir Filandra, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” iz Sarajeva, govorio je o objektivnim faktorima koji utječu na nemogućnosti bolje koordinacije i pomoći koju matica BiH (treba da) pruža svojim bošnjačkim sunarodnicima na Balkanu i onima u dijaspori uopšte. Također je u tom kontekstu poseban osvrt u svom izlaganju posvijetio političkim problemima države BiH, te još problematičnim željama srbijanskog i srpsko-bosanskog političkog diskursa prema BiH.

Ćerim Bajrami, član Konsultativnog vijeća zajednica Kosova ispred bošnjačkih NVO, imao je izlaganje u pisanoj formi. Skupu se biranim riječima obratio sublimirajuči glavne tačke u uvodnim izlaganjima akademik Jašar Redžepagić.

Na konferenciji FBK su također govorili bošnjački zastupnici u Parlamentu Kosova ispred koalicije “Vakat” g. Džezair Murati i prof. Sadik Idrizi, mr. Esat Kurešepi, predavač na Edukativnom fakultetu u Prizrenu na smjerovima na bosanskom jeziku, Safet Zoranić, predsjednik Stranke demokratskih promjena iz Peći, g. Klement Miklošič, predstavnik OSCE-a (inače inicijator saradnje nekih fakulteta iz BiH sa Edukativnim fakultetom u Prizrenu, čija organizacija ujedno i sponzoriše tu saradnju, oko “link predavanja”s daljine). Poslije njih govorio je i zamjenik ministra obrazovanja Vlade Kosova g. Usmen Baldži, koji je istakao svoje posljednje kontakte sa Univerzitetom u Sarajevu i Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo, i obećao mogućnost izjednjačavanja tretmana, od strane ovih institucija, kosovskih studenata sa studentima iz BiH. Dr. Raif Elezi, zamjenik ministra lokalne samouprave je, između ostalog, naglasio da je naša saradnja s BiH imperativ vremena u kojem živimo, a Ćemailj Smailji, savjetnik u tom ministarstvu, je zatražio animiranje i ekonomske saradnje s BiH. Skupu se obratio i Ćemailj Kurtiši, podpredsjednik opštine Prizren, te g. Bajram Ljatifi, savjetnik u Ministarstvu ekologije i lokalnog planiranja i član CIK-a, sa svojim osvrtom na pozitivne pravne aspekte moguće saradnje, kao i g. Nebija Halili, član IO stranke Demokratske stanke Bošnjaka i predsjednik NVO Udruženja prosvjetara “Edukator”. A na samom kraju i g. Mustafa Balje, također član Konsultativnog savjeta zajednica ispred bošnjačkih NVO.

Gotovo svi govornici su bili jedinstveni o nužnoj potrebi što skorijeg intenziviranja saradnje sa BiH, odnosno sa institucijama matičnog naroda u BiH, s tim što su se politički predstavnici Bošnjaka Kosova ograđivali od (stepena) svoje (ne)odgovornosti oko dosadašnjih propusta u toj saradnji, koja je potencirana uu uvodnim obraćanjima izlagača.

Skup je propraćen i medijskim izvještavanjem, između ostalog i nekoliko TV kuća iz Prištine.

Na kraju su usvojeni i Zaključci skupa koji će biti proslijeđeni svim relevantnim institucijama, kao i predstavnicima međunarodne zajednice, na Kosovu i u BiH.

Zaključci

– Zahtijevamo od države Bosne i Hercegovine da što prije prizna kosovska putne isprave i dokumenta, kako bi Bošnjaci Kosova i ostali Kosovari mogli nesmetano da putuju u BiH!

– Zalažemo se da Bosna i Hercegovina prizna Republiku Kosovo kao sto su to učinile i druge nove države nastale od federalnih jedinica bivse SFRJ te da slijedi ogromnu većinu zemalja EU i SAD!

– Zahtjevamo od bošnjačkih predstavnika u vlasti Kosova, od NVO i od intelektulaca da što prije iniciraju uspostavljanje institucionalne saradnje Bošnjaka Kosova sa BiH, te da se posebno bošnjački politički predstavnici založe da ta saradnja dobije formu međudržavne saradnje! Politika tzv. “oslonca na svoje snage” usporava rješavanje problema identiteta Bošnjaka kao i nacionalne afirmacije bošnjacke zajednice na Kosovu.

– Zahtjevamo od Vlade Kosova da sprovodeći Ustav i Zakon o promociji i zaštiti prava zajednica i njihovih pripadnika, pruži političku i državnu potporu bošnjačkoj zajednici za uspostavljanje veza sa Bošnjacima i institucijama BiH. !

– U posljednje vrijeme do nas stižu zabrinjavajuće informacije o lošem tretmanu izbjeglica s Kosova u BiH te upozoravamo organe vlasti Bosne i Hercegovine da treba da imaju human odnos prema izbjeglicama s Kosova u BiH!

– Od bosanskohercegovačkih institucija očekujemo da pruže potporu nastavi na bosanskom jeziku na Kosovu na svim nivoima, a naročito: dostavljanjem literature koja nedostaje i nastavnih sredstava na bosankom jeziku; kao i autorsko učešće na konkursima oko izrade udžbenika na bosanskom jeziku, te stručnu pomoć za osposobljavanje bošnjačkog nastavnog osoblja na Kosovu.

– Neophodno je da se u BiH izjednači status bošnjačkih studenata s Kosova sa onima iz Bosne i Hercegovine.

– Neophodno je pospješivanje kontakata i saradnje univerzitetskih centara BiH sa fakultetima na Kosovu na kojima se izvodi nastava i na bosanskom jeziku.

-Zahtjevamo od MONT-a, odnosno Vlade Kosova da pruže institucionalnu pomoć bošnjačkim studentima s Kosova u BiH, uključujući i materijalnu, kao i da problem nepostojanja mogućnosti studiranja na bosanskom jeziku na svim fakultetuma, bude stalna briga institucija Kosova.

– Dajemo podršku svim inicijativama koje podstiču kulturnu saradnju i gostovanja kulturnih poslenika iz BiH na Kosovo i obrnuto, poput aktuelne inicijative održavanja manifestacije “Dani sarajevske kulture u Prizrenu” i sl.

– Apelujemo na isporuku knjiškog fonda iz BiH bibliotekama u bošnjačkim sredinama i školama.

– Tražimo od bošnjačkih udruženja iz BiH, poput BZK „Preporod”, Bošnjačkog instituta i dr. da se aktiviraju te uspostave redovne kontakte i saradnju sa kosovskim Bošnjacima u oblastima predviđenim njihovim programima.

– Bošnjačke medijske i distributerske kuće treba da uspostave kontakte sa ovlašćenim distributerima na Kosovu, s ciljem distiribucije elektronskih i štampanih medija i na Kosovu. Treba predloziti kablovskim operaterima u BiH, posebno u Sarajevu da prenose program javnog servisa RTK.

– Podržavamo nedavno iznjetu ideju bošnjačkih intelektulaca sa Kosova da se u iniciranim ustavnim promjenama u BiH, bošnjački dužnosnici založe da briga o pravima bošnjačkih manjinskih pripadnika u državama na Balkanu, kao i onima u dijaspori, bude ustavno obavezujuća kategorija bosanske države.

– Očekujemo od političkih i kulturnih poslenika iz BiH da pomognu obiljezavanje Dana Bošnjaka Kosova, službenog praznika Bošnjaka Kosova.

– Očekujemo od Islamske zajednice Kosova da pozove reisu-l-ulemu dr. Mustafu ef. Cerića da u što skorije vrijeme učini zijaret IZ i posebno ovdašnjim Bošnjacima.

Izvor: Bošnjaci.net

Leave a Reply

*

captcha *