U petak 14. novembra 2008. godine nakon džume namza u svim
džamijama će se putem sergije prikupljati prilozi za izgradnju džamije u Ljubljani.

 

Džamija u Ljubljani važan projekat Islamske zajednice i
pokazatelj islamske solidarnosti

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izgradnju
džamije u Ljubljani smatra posebno važnim projektom kako za Islamsku zajednicu
u Sloveniji tako i za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini i pokazateljem
islamske solidarnosti i duhovnog jedinstva muslimana.

Svjesni važnosti uspješnog okončanja prve faze u izgradnji
džamije u Ljubljani, koja se sastoji od kupovine zemljišta za gradnju, Rijaset
Islamske zajednice 21. oktobra 2008. godine, nakon provedene rasprave o
provedenim aktivnostima oko kupovine zemljišta za izgradnju džamije, donio je
zaključak da se organizira sergija, prikupljanje dobrovoljnih priloga vjernika,
14. novembra 2008. godine poslije džume-namaza, na cijelom području IZ-e u BiH
i u svim džematima u bošnjačkoj dijaspori.
Kao što je javnosti poznato, Islamska zajednica u Sloveniji započela je proces
otkupa zemljišta za džamiju i kulturni centar u Ljubljani, koji će biti mjesto
obrazovanja i odgoja, međureligijskog i međukulturnog susreta i suživota.

IZ-a 39 godina čeka na ovaj trenutak

Islamska zajednica u Sloveniji već 39 godina čeka da joj se
dodijeli adekvatno zemljište za izgradnju džamije u Ljubljani i tokom ovog
dugog perioda bilo je različitih obećanja i nuđeno više lokacija, međutim još
uvijek nije došlo do implementacije tih obećanja. Ipak, Islamska zajednica u
Sloveniji od 1969. godine, kada je pokrenuta inicijativa za izgradnju džamije u
Ljubljani, kao sada nije bila nikad bliže da osigura adekvatno zemljište za
gradnju džamije.
Nakon posljednjih lokalnih izbora u Ljubljani i uz podršku ljubljanskog
gradonačelnika, Općinsko vijeće Ljubljane je koncem juna 2008. godine donijelo
odluku za uređenje zemljišta za džamiju, a 18. jula 2008. godine objavljena je
prodaja 11.364 metara kvadratnih zemljišta za izgradnju džamije.
Islamska zajednica u Sloveniji se nalazi pred velikim izazovom i historijskom
prilikom da otkupi to zemljište i stvori pretpostavke za gradnju džamije i
islamskog centra. Potpuno je jasno da se ne može govoriti o gradnji džamije u
Ljubljani prije nego što se izvrši otkup zemljišta.

U tom cilju Mešihat Islamske zajednice u Sloveniji provodi
opsežne aktivnosti na prikupljanju sredstava. Na donatorskom iftaru 6. 9. 2008.
god., na kojem su sudjelovali, između ostalih, dr. Mustafa Cerić,
reisu-l-ulema, i gradonačelnik Ljubljane g. Zoran Janković, sakupljeno je 530
hiljada eura. Islamskoj zajednici u Sloveniji je potrebno još 3.500.000,00 eura
da bi kupila zemljište.

Poziv reisu-l-uleme sa minbera Begove džamije

Rukovođeni načelima islamske solidarnosti, nadahnuti
kur’anskim riječima o natjecanju i potpomaganju u dobru, te imajući u vidu ovu
historijsku priliku za muslimane u Sloveniji, Islamska zajednica u Bosni i
Hercegovini kao i njeni džemati u bošnjačkoj dijaspori, pozivaju sve vjernika
da u petak, nakon džume namaza, u svojim džamijma, dajući svoje novčane priloge,
iskoriste ovu jedinstvenu mogućnost i upišu se među donatore i graditelje
džamije u Ljubljani, odnosno one dobročinitelje koji su stvorili pretpostavke
da se džamija gradi.

U povodu organiziranja sergije za otkup zemljišta za džamiju
u Ljubljani, želeći na taj način iskazati svoj lični i institucionalni značaj
ove akcije, resu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa Cerić, predovodit
će džumu namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu i pozvati muslimane da
pomognu gradnju džamije u Ljubljani.

Sarajevo,13. novembar 2008.

 

 (MINA)

 

 

Leave a Reply

*

captcha *