Bojić, koji je danas razgovarao sa predstavnicima Udruženja za zaštitu žiranata u BiH, rekao je da se žiranti mogu zaštititi jedino novim zakonskim rješenjem i istakao da postoji ogroman broj građana koji plaćaju tuđe kredite.

Prema njegovim riječima, problem leži u politici banaka, koje se ne trude da naplate potraživanje od dužnika, te u radu Agencije za bankarstvo zato što nije preduzimala potrebne mjere da bi žirantima omogućila zaštitu koju imaju prema Zakonu o obligacijama.

Bojić je podsjetio da je Narodna skupština na prošloj sjedici razmatrala izvještaj o stanju u bankarskom sektoru RS i finansijski izvještaj o Agenciji za bankarstvo RS za 2009. godinu i da je Klub SDS-a predlagao da se ova agencija zaduži da u roku od 30 dana izvrši analizu naplate potraživanja banaka od fizičkih i pravnih lica, a posebno naplatu potraživanja od žiranata.

Prema riječima predsjednika Udruženja za zaštitu žiranata Joce Cvjetkovića, predloženi tekst nacrta u dobroj mjeri će pomoći žirantima, a javna rasprava će biti kraća, kako bi se što prije krenulo sa procedurom za podnošenje prijedloga zakona.

“Zakonom će biti ukinuta mogućnost da žirant ima obavezu da vraća kredit prije samog dužnika. Neće se moći desiti da dužnik uzima kredit, a u startu zna da ga neće vratiti i da mu to banka omogući”, naveo je Cvjetković.

Prema podacima Udruženja, u BiH ima 200 000 lica koja su platila, još plaćaju ili primaju opomene pred tužbu za plaćanje tuđih kredita kojima su bili žiranti. Među prevarenim žirantima je 100 000 iz RS.

Vijesti.ba

Leave a Reply

*

captcha *