U optužnici se navodi da je Jukić kao pripadnik Brigade “Rama” HVO-a, od jula do kraja septembra 1993. godine u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih snaga HVO-a i HV-a usmjerenog protiv  bošnjačkog stanovništva općine Prozor, znajući za takav napad, te da njegove radnje čine dio napada, vršio progon stanovništva bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, učestvujući u zajedničkom planu i doprinoseći ostvarenju zajedničkog cilja čineći druga nečovječna djela, u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljnih fizičkih i psihičkih povreda.

Optuženi se tereti da je 7. jula 1993. godine ili približno tog dana, u večernjim satima u Vatrogasnom domu u Prozoru, u kojem se nalazilo sjedište Vojne policije HVO-a Prozor i zatvor u kome su zatvarani Bošnjaci, nanio tešku fizičku i psihičku bol jednom civilu, na način da je zapaljenom cigaretom pržio lice oštećenom, na taj način praveći mu križ na desnom obrazu. Potom je odveo oštećenog u drugu prostoriju, gdje ga je tukao, zlostavljao i mučio na ponižavajuće načine te mu otvorenim plamenom palio bradu i lice.

Kako se dalje u optužnici navodi, optuženi je sredinom jula 1993. godine u logoru Dretelj kod Čapljine uveo navedenog oštećenog u hangar, prislonio ga uza zid, a zatim uzeo palicu i počeo ga udarati po nogama, od koje jačine je oštećeni pao na tlo, da bi ga potom udario dva puta nogom u predjelu rebara, što je za posljedicu imalo nanošenje teške fizičke i psihičke boli oštećenom.

Ova je druga optužnica podignuta protiv Jukića. Prvom se tereti za ratne zločine, a podignuta je u januaru ove godine. Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *