Prema njegovim riječima, iako su davanja skromna, još se servisiraju sve potrebe, ali su sa stalnim povećanjem broja korisnika teškoće neizbježne.

“Jedan od problema jeste to što svakodnevno sve veći broj lica ostaje bez ičije brige i zaštite, posebno stari i iznemogli čije su materijalne mogućnosti loše, a nemaju bližih srodnika. Značajan je i broj duševno oboljelih prema kojima se primjenjuje najskuplji vid socijalne zaštite, smještaj u druge ustanove, što iziskuje velika izdvajanja”, tvrdi Markočević.

On kaže da ograničene finansije i nizak nivo osnovnih prava socijalne zaštite onemogućavaju adekvatan odgovor na potrebe potencijalnih korisnika ne samo u Tesliću, već i šire, što je razlog za sve veći broj siromašnih ljudi.

Opština Teslić izdvojila je u prošloj godini iz budžeta 1.500.000 KM Centru za socijalni rad, a u ovoj godini za potrebe ove ustanove planiran je 1.657.445 KM, od čega 1.200.000 KM za grantove socijalne pomoći, a preostali dio za plate i druge obaveze prema stalno zaposlenim, kao i troškove funcionisanja ove ustanove.

U teslićkoj lokalnoj upravi ističu da će i sa ovim iznosom teško biti zadovoljene sve potrebe, te naglašavaju da povećana socijalna davanja znatno umanjuju investicionu komponentu u budžetu opštine.

(srna)

Leave a Reply

*

captcha *