Sredstva za kapitalne izdatke u ovogodišnjem budžetu, koji će se naći na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH, povećana su za čak 315 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznose 69.710.000 KM.

Tako predlagač budžeta za 2012., Predsjedništvo BiH, planira izdvojiti 135.000 KM za kompjutersku opremu, dok je za novi namještaj predviđeno 80.000 maraka. S druge strane, Tužilaštvo BiH za kapitalne izdatke dobit će samo 11.000 KM, dok je Memorijalnom centru Srebrenica odobreno mizernih 400 maraka za “kompjutersku opremu”.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara za kapitalne izdatke će dobiti 596.000 maraka, od toga 387.720 KM za kompjutersku opremu.

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, za namještaj će izdvojiti 21.900 KM, dok će Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH za ovu namjenu potrošiti 65.257 maraka. Namještaj će dobiti i Konkurencijsko vijeće, i to u vrijednosti od 13.680 KM, Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivrednom i ruralnom razvoju od 9.280 maraka te Služba za poslove sa strancima u vrijednosti od 30.500 KM.

Novi namještaj u vrijednosti od 22.600 i kompjutersku opremu za 3.904.000 KM dobit će Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH. S druge strane, u predloženom budžetu za plaće i naknade planirano je 524.917.000 KM, što je za 2.698.000 maraka ili jedan posto više nego prošle godine. Uvidom u predloženi budžet jasno je da troškovi rastu zbog novih upošljavanja.

Radna mjesta

Najveće povećanje za troškove plaća i naknada je u Ministarstvu odbrane BiH, u iznosu od 1.976.000 KM, s obzirom na to da je krajem prošle godine primljeno 300 vojnika, za koje je za 2012. planirana plaća za cijelu godinu te povećanje radnog staža za 0,5 posto za sve uposlenike.

No, najveće povećanje za ovu namjenu je kod Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, i to za 530.000 KM ili 34 posto više nego 2011. godine. Razlog je planirani prijem 13 zaposlenih, od kojih je deset imenovanih i izabranih osoba.

Prema planu, pet novih uposlenika trebala bi dobiti i Služba za zajedničke poslove institucija BiH, što znači da će troškovi plaća i naknada porasti za devet posto ili 529.000 maraka. Nove radnike trebalo bi dobiti i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, njih 12.

Špirić kupuje fotografsku opremu

Najznačajnije povećanje buddžeta planirano je u Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje je,istovremeno, kreator nacrta budžeta BiH za 2012.

Ministarstvo, na čijem je čelu Nikola Špirić, potroši 2.542.000 KM, od čega je 2.074.808 KM namijenjeno za nabavku softvera, dok je 23.000 KM predviđeno za nabavku – fotografske opreme!?

Kupovina vozila

• 350.000 KM Predsjedništvo BiH

• 300.000 KM Ministarstvo vanjskih poslova

• 310.000 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

• 72.000 KM Generalni sekretarijat Vijeća ministara

• 185.000 KM Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *