U hadisu se kaže: “Čudno lije stanje vjernika!! Svaka stvar koja mu se desi za njega je dobro. Ako mu se desi kakvo veselje i nafaka, on zahvali Allahu i bude mu dobro. Ako ga zadesi kakva nesreća, on se strpi i opet mu bude dobro. Ovakvo stanje može imati samo vjernik.”

U drugom hadisu Poslanik nam kaže: “Kada tražiš, traži od Allaha, kada tražiš pomoć, traži je od Allaha. Znaj, kada bi se svi ljudi skupili da ti urade kakvo dobro, ne bi ti ga učinili, osim onoga što ti je Allah propisao. Ako bi se svi ljudi skupili da ti urade kakvo zlo, ne bi ti uradili ništa do ono što je Allah propisao. Pera su podignuta, a stranice su se osušile.”

U sličnom hadisu veli se: “Znaj da sve ono što te zadesilo nije te moglo mimoići, i sve ono što te mimoišlo nije te moglo zadesiti.”

Jednom prilikom Poslanik, s.a.v.s., kazao je Ebu Hurejri: “O Ebu Hurejra, pera su se osušila za ono što će ti se desiti.” Poslanik je također kazao: “Posveti se onome što ti je od koristi, od Allaha pomoć traži i duhom nemoj klonuti. Nikad ne kaži: ‘Da sam uradio tako, bilo bi drukčije,, nego reci: Allah je propisao i učinio ono što je On htio.'”

Navest ćemo još jedan vjerodostojan hadis u kojem se kaže: “Sve što je Allah propisao robu dobro je za njega.” Upitali su šejha Ibn Tejmiju: “Da li ima ikakvog dobra u griješenju”, pa im je on odgovorio: “Da, ima, ali pod uvjetom da poslije njega uslijedi pokajanje, tevba, traženje oprosta i poniznost.”

Allah Uzvišeni kaže: “Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. A Allah zna, a vi ne znate.” (El‐Bekara, 216)

“Korio ti vrijeme ili ne, Sudbina teče kako zapisana je.”

Ne tuguj i očekuj izlaz i spas

Tirmizi navodi jedan hadis u kojem se kaže: “Najbolji ibadet jeste iščekivanje izlaza iz teške situacije. U Kuranu se, također, kaže: “A zar praskazorje nije blizu?” (Hud, 81)

Pomalja se praskozorje onima koji su zapali u teške brige i jade. Stoga, sačekaj zoru i očekuj pobjedu od Onoga Koji pobjede daje. Arapi kažu: “Kada se uže previše rastegne, mora puknuti.” Ova nam poslovica kazuje da očekujemo izlaz i spas upravo onda kada kriza i nevolja budu na vrhuncu.

Allah, dž.š., kaže: “To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje ‐ a onome koji se Allaha boji On će izlaz naći. I opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio… A onome ko se Allaha boji On će sve što mu treba učiniti dostupnim. To su, eto, Allahovi propisi, koje vam On objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” (Et‐Talak, 2‐5)

Arapski pjesnici kažu: “Tame nastupe, pa opet svjetlo prodre i sve se sjene začas zaborave.”

A u drugim stihovima navodi se: “Koliko je spasenja nakon očaja došlo, Koliko se puta lice nakon brige nasmijalo sretno. Onaj ko o Allahu lijepo promišlja Najljepše voće on iz trnja uzima.”

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Ja sam uz mišljenje Moga roba o Meni. Pa neka Moj rob o Meni misli šta želi.'”

Allah, dž.š., kaže: “I kad bi poslanici gotovo nadu izgubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć bi im Naša došla; Mi bismo spasili one koje smo Mi htjeli, a kazna Naša ne bi mimoišla narod nevjernički!” (Jusuf, 110)

“Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last!” (El‐Inširah, 5, 6)

Neki mufesiri kažu: “Ne može nevolja, muka, prevladati dvije lasti i olakšanja.” Neki smatraju da je ovo hadis.

U Kuranu se kaže: “Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti” (Et‐Talak, 1)

“Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali ‐ uzviknuli: ‘Kada će već jednom Allahova pomoć!?’ Eto, Allahova je pomoć zaista blizu!” (El‐Bekara, 214)

“I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost je Allahova doista blizu onih koji dobra djela čine” (El‐E’raf, 56)

U vjerodostojnom hadisu kaže se: “Znaj da pomoć dolazi nakon strpljenja, a izlaz nakon nedaće.”

Pjesnik kaže: “Kada se nađeš u tjeskobi, izlazu nadaj se jer spas je najbliži kad najteže je. Moja duša u očaj je pala i suze su iskrile. Najednom, tmine su se razastrle i nakon zla došao je spas.

Nekad smo budni, nekad snivamo, Nekad smo puni blaga, nekad ga nemamo. Prođi se svih briga i nemira. To te može dovesti do ludila. Ako ti je Allah jučer dovoljan bio, Sigurno će takav biti i sutradan.

Autor: Aid el‐Karni

Leave a Reply

*

captcha *