Zajednička radna komisija za provođenje Aneksa B Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ na današnjem sastanku u Sarajevu trebalo bi da nastavi pregovore o realizaciji dogovorenih pitanja u maju u Beogradu o daljoj raspodjeli diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše Jugoslavije.

“Na sastanku bi trebalo da nastavimo razgovore o onome što je pripalo svim zemljama sukcesorima bivše SFRJ kako bismo krenuli u fazu određene primopredaje”, najavio je ovlašteni pregovarač BiH za Aneks B Adnan Hadžikapetanović.

 

Prema njegovim riječima, BiH je u prvom dijelu primopredaje dobila rezidenciju u Budimpešti i kuću Vašingtonu.

”U nastavku razgovora o daljoj raspodjeli biće riječi o dobrima koja se nalaze u Latinskoj Americi, Africi, Bahreinu itd. Jedna od tema svakako će biti i prodaja stana u Njujorku gdje su odsjedale delegacije Jugoslavije pri UN i prodaja zgrade ambasade u Bonu, tim prije jer niko od sukcesora nije pokazao interesovanje za te ponude”, precizirao je Hadžikapetanović.

Sastanak počinje u 11.00 časova u zgradi MIP-a BiH i po njegovom okončanju najvjerovatnije će biti izdato saopštenje.

Prema ranijim informacijama, na raspodjelu čekaju 65,4 miliona dolara vrijedna dobra koja su nekada pripadala diplomatsko-konzularnoj mreži SFRJ, i to na području Evrope, Latinske Amerike i Kariba, Azije te Afrike.

U skladu sa Sporazumom o sukcesiji imovine bivše SFRJ, BiH treba da pripadne 15 odsto tog iznosa, odnosno objekti vrijednosti 9.855.000 dolara.

BiH će na području Evrope imati na raspolaganju iznos od 3.135.000 dolara i tražiće zgrade ambasada SFRJ u Sofiji (Bugarska) i Bukureštu (Rumunija), dok će u Latinskoj Americi tražiti ambasadu u Buenos Airesu (Argentina).

Biće tražene i zgrade ambasada u Najrobiju (Kenija), te Kairu (Egipat). 

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *