… Republike Srpske Krajine. Optužnica ga u 14 tačaka tereti za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj od sredine 1991. do kraja 1993. godine. Uhapšen je u Srbiji 20. jula ove godine.

Predstavnici optužbe i odbrane ranije su se već izjasnili da ne mogu da se spreme za početak suđenja u oktobru iduće godin, prenosi RTRS.

Prema novom rasporedu, izvještaj o dogovorenim činjenicama između tužilaštva i odbrane trebalo bi da bude poznat u januaru, a spisak svjedoka u junu 2012. godine. Pretpretresni podnesak tužilaštva, u kome će biti navedeno na koji način će voditi postupak, trebalo bi da bude predat u julu.

Haški tribunal danas je na svom vebsajtu pokrenuo specijalnu internet stranicu (http://www.icty.org/sid/10874) gdje se objašnjava uloga i funkcija Rezidulanog mehanizma, koji će nastaviti rad na predmetima nakon što Međunarodni krivični sud za bivšu Јugoslaviju okonča svoj mandat, a počeće da funkcioniše 1. jula 2013.

Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN bilo je utvrđeno da će jedna od funkcija mehanizma biti da krivično goni osobe uhapšene nakon 1. jula 2012. Budući da su svi optuženi pred tribunalom uhapšeni i predati u nadležnost sudu, suđenja će okončati Međunarodni sud.

Haški tribunal će provesti i okončati sve žalbene postupke za koje je najava žalbe na prvostepenu presudu ili kaznu podnesena prije datuma početka rada Rezidulanog mehanizma. Ukoliko žalba bude podnesena nakon 1. jula 2013. godine, takvim žalbama će se baviti Rezidulani mehanizam. Očekuje se da će mehanizam voditi samo eventualne žalbene postupke u predmetima Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića.

Savjet bezbjednosti UN je od MKS za bivšu Јugoslaviju i MKS za Ruandu zatražio da “preduzmu sve moguće mjere kako bi završili sav preostali rad najkasnije do 31. decembra 2014. godine”.

S obzirom da će mehanizam početi da funckioniše u julu 2013. tokom početnog perioda postojaće vremensko poklapanje sa MKSЈ, saopšteno je u Hagu.

(Vijesti.ba)

Leave a Reply

*

captcha *