Katolički biskup, Britanac Richard Williamson, član konzervativnog [pošto je riječ o nemumuslimana, koristi se taj pojam, da je musliman, naziv bi bio islamističko-terorističko-antisemitskog] „Bratstva Pia X“ (BPX) 16.aprila 2010. morat će se pojaviti pred sudom u njemačkom Regensburgu zbog krivičnog djela negiranja holokausta. Williamson je 1. novembra 2008. u sjemeništu Zaitzkofen kod Regensburga izjavio:

„Ne vjerujem da su postojale gasne komore… Mislim da je u nacističkim koncentracionim logorima ubijeno 200.000 do 300.000 Jevreja… ali nijedan nije ubijen u gasnoj komori.“

Williamson i njegovo bratstvo katoličkoj crkvi i papi već duže vremena, i bez ovakvih izjava, donose belaj u kuću. Osnivač BPX-a, Marcel Lefebvre 30. juna 1988. Williamsona i trojicu drugih zaredio je u rang biskupa. Istog dana je papa Woytila,  zbog reakcionarnih stavova BPX-a, Williamsona isključio iz okrilja katoličke crkve. Ali zbog tzv. apostolskog naslijeđa (Successione apostolica) koje kaže da su biskupi nasljednici apostola i da nakon primljene ordinacije za biskupa i sami mogu drugima davati sakrament ordinacije postojala je opasnost od crkvenog raskola te je sadašnji papa Ratzinger 21. januara 2009. poništio ekskomunikaciju četverice biskupa, anulirajući Woytilin ferman. Ovaj papin potez je u svijetu, a posebno među Jevrejima, izazvao burne reakcije jer su Williamsonovi antijevrejski i antisemitski ispadi bili odveć poznati. U odbranu pape, katolički teolozi su izjavili da negiranje holokausta nije crkveno-pravno nego svjetovno krivično djelo te zbog toga crkva ne može nekoga isključiti iz svojih redova.

U Njemačkoj su se vodile žustre debate oko papinog poteza, a svjetovni nastavak ove debate se očekuje sredinom aprila ove godine pred sudom u Regenssburgu. Ali ni Williamson ne sjedi skrštenih ruku, nego aktivno radi na strategiji svoje odbrane. Ne zato što će mu ona donijeti nekakve koristi pred sudom, nego će njegovo očekivano izricanje kazne biti propraćeno nerazumijevanjem kod njegovih murida zašto se kažnjava osoba koja se, ustvari, bori protiv islamske okupacije Evrope.

U svom sedmičnom obraćanju Williamson daje svoje viđenje trenutnih problema kršćanske Evrope s muslimanskom manjinom. U tekstu pod naslovom „MUSLIM DISTRESS“ (muslimanska patnja) razglaba o nastanku islama („Islam je nastao prije 1.400 godina kao hereza katoličanstva“) – ovu nebulozu ne zastupaju ni najžešći zagovarači teorije hereze nego kažu, nemajući nikakvih dokaza za to, da je islam hereza kršćanstva, iz jednostavnog razloga jer katolička verzija kršćanstva na Arabijskom poluotoku u VII stoljeću jednostavno nije bila poznata. Tadašnja kršćanska manjina je zastupala vjerovanja bliska današnjem pravoslavlju, a ne katoličanstvu.

Williamson poziva katolike Evrope da se vrate svojim korijenima, ako žele spriječiti predstojeće krvoproliće koje prijeti od muslimana.
„Iako Evropa svaki dan sve više tone, postoje još uvijek tragovi starog sjaja. Sjaj koji Evropa posjeduje zahvaljujući katoličanstvu.“
Ova tvrdnja je glupost s dva aspekta, „sjaj“ na koji se Williamson poziva – ljudska prava, sloboda govora, sloboda mišljenja i mnoge druge slobode upravo su nastale iz revolta i krvavih borbi protiv primata katoličke crkve. Praviti se Englez i tvrditi da je crkva u bilo kojem pogledu doprinijela ovome je čisti bezobrazluk. Osim toga, nije katolička crkva jedini faktor evropske civilizacije. Pored nje, tu je i renesansa koja je nastala iz islamskog humanizma, protestantizam čijem duhu Evropa duguje trenutni ekonomski poredak „Bog voli bogate“, kao i brojni drugi sporedni utjecaji.

Njegova kolumna je, ustvari, pokušaj autorehabilitacije u okrilje kulture iz čijeg kruga se sam katapultirao. Negiranje holokausta je zadnji tabu zapadnog društva i sigurna karta u izolaciju i izopćenje. Povratak iz ovog egzila, pored revidiranja stavova, moguć je samo zastupanjem jedne druge općeprihvatljive ideje koja stoji na sasvim drugom spektrumu političkih stavova – islamofobije. Antisemitizam je minsko polje koje u međuvremenu izbjegavaju svi relevantni politički akteri. O ljevici da i ne govorimo, a čak i „desnopopulističke“ stranke Evrope, Lega Nord u Italiji, Vlaams Blok u Belgiji, Geertsova VVD u Holandiji, imaju visoko mišljenje o cionizmu i ni na kraj pameti im nije da negativne opaske na račun Jevreja stoje na njihovom putu ka neutralizaciji „islama“ u Evropi. S druge strane, islamofobija je jedini društveno prihvatljiv rasizam čije zastupanje vam osigurava kartu u najviše političke krugove. Ovakav katalizator vam ne nudi ni kritika pedera, ni kućnih ljubimaca ni zoofila. Naprotiv.
Kritika islamofobije je u Evropi postala jednaka kritici cionizma – kritičari prve pojave se stavljaju u red onih koji su previdjeli opasnost od Hitlera ’30-ih godina i to samo jer muslimanima žele osigurati ustavom zagarantovana prava. Kritičari drugih su po defaultu antisemiti.

Upravo na ovu kartu igra Williamson. Islam bashing kao dokaz nepravednog izopćenja iz seta vrijednosti zapadne kulture.

Williamson nije jedini. Pogleda li se predstojeći proces jednoj drugoj osobi kojoj se skoro sprema suđenje – Radovanu Karadžiću – strategija odbrane je slična: ovdje stoji čovjek koji je spreman da se bori protiv islamističke prijetnje i sad je na sudu. U svjetlu antiislamske hajke nakon 11.9. Karadžić na taj način tumači događaje u Bosni od 1992. do  1995. “Sve što smo mi Srbi uradili bilo je zbog odbrane.” Bosanski Srbi su bili žrtva “državnog terorizma” muslimana jer su Bošnjaci nakon raspada Jugoslavije željeli da osnuju islamsku fundamentalističku državu. Srbi su, ustvari, nevini, a 10.000 ubijenih u opkoljenom Sarajevu su “žrtve drugih muslimana”, koje su naknadno prikačene Srbima.

I tako u nedogled.

Pa čak i na sasvim malim primjerima postoje pokušaji instrumentaliziranja islama kao olakšavajuće okolnosti prilikom procesa. Tako se ovih dana u njemačkom gradu Bielefeldu održava suđenje njemačkom penzioneru Horstu A. koji je 30. jula 2009. s automatskom puškom upao u crkvu Jehovinih svjedoka i, prema optužnici državnog tužioca, namjeravao je masakrirati 80 prisutnih vjernika. Na njihovu sreću, automatska puška je zakazala i ljudi su u panici istrčali van. Horst se vratio do svog auta, u čijem gepeku je imao samurajski mač, kojim je htio nasekirati prisutne, ali su ga dvojica Jehovinih svjedoka savladali dok nije došla policija. Njegov pokušaj ubistva utemeljen je na neizmjernoj mržnji prema Jehovinim svjedocima koja traje decenijama jer je njegova kćerka prije 40 godina pristupila ovoj vjerskoj zajednici i od tada njih dvoje skoro da i nemaju kontakta.

I u ovom slučaju je zanimljiva strategija odbrane: u procesu koji je počeo 25. januara 2010. Horst A. je izjavio da je automatsku pušku nabavio od jednog “mladog Turčina”, a svojim činom nije htio nikoga ubiti, nego je samo htio “skrenuti pažnju na ugroženost Jehovinih svjedoka od islamističkih terorista.”

Igranje na kartu olakšavajućih okolnosti u sudskim procesima imalo je uspjeha tek onda kad su stručnjaci iz različitih društveno-medicinskih disciplina (sociologija, pedagogija, medicina) uspjeli utjecati na pravosuđe pomjerajući težište ishoda procesa od želje za osvetom ka mogućnosti rehabilitacije zločinaca. Tada počinje uspješna priča olakšavajućih okolnosti (zlostavljanje u mladosti, alkoholizam roditelja, nasilne videoigrice, raspadanje porodice) koje će zločincima omogućiti da prođu bolje od samih žrtava i njihovih bližnjih kojima su silovanjem, ubijanjem i zlostavljanjem nanijeli doživotnu patnju.

Zapadna društva danas u islamu i muslimanima vide toliku prijetnju da krivično gonjena lica i njihovi advokati igraju na kartu općeg ludila utemeljenog na islamofobiji nadajući se olakšavajućim okolnostima.
Najvjerovatnije, ni Williamson, ni Karadžić, ni Horst A. neće proći s ovom taktikom, kao što nije prošao ni Alex Wiens, ubica Merve eš-Šerbini, koji je osuđen na doživotnu robiju.

Ali oni su tek avangarda ljudi koji dolaze i kojima će islam služiti kao olakšavajuća okolnost, kao što je danas općeprihvaćeno da se kriminalni sociopati zbog neregularnosti u svom emocionalnom razvitku mogu nadati popustu pri izricanju kazne.

“MUSLIM DISTRESS”

“Karadžić o islamskoj prijetnji Srbima”

“Rentner bestreitet Mordversuch an Zeugen Jehovas”

Leave a Reply

*

captcha *