Novi šef Misije OSCE-a u BiH u prvim poratnim godinama službovao je u Ambasadi SAD u Sarajevu

Štafetnu palicu čelnika Misije OSCE-a u našoj zemlji Geri Robins (Gary D. Robbins) predao je svom zemljaku Flečeru Bartonu (Fletcher M. Burton), čime je nastavljena tradicija da šefovsko mjesto u Misiji pripada američkom diplomati.

Ambasadoru Bartonu neće biti teško da se privikne na BiH. On je naš stari znanac: obavljao je dužnosti u Ambasadi SAD u Sarajevu od 1995. do 1997. godine.

Kao karijerni diplomata, kasnije je radio u Afganistanu, Njemačkoj i Saudijskoj Arabiji, kao i pri State departmentu u Vašingtonu. Stekao je veliko iskustvo na Balkanu, obavljajući dužnost zamjenika međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu od 2008. do 2010. godine.

Njegov zadatak na čelu OSCE-a u BiH je da rukovodi aktivnostima na jačanju sposobnosti države da uspostavi održivu i stabilnu sigurnosnu i odbrambenu sredinu, da promovira izgradnju građanskog društva te da, između ostalog, pruža podršku procesima reforme obrazovanja i zaštite ljudskih prava u BiH.

Flečer Barton magistrirao je na Univerzitetu “Princeton”, a diplomirao na Koledžu “Amherst”.

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *