Ogromne razlike

Godine 2007. primanja bh. parlamentaraca dostizala su iznos od 4.000 do 5.000 KM. Sredinom 2008. oni su su ih drastično povećali, nakon čega su njihove plaće i ukupna primanja nadmašila primanja njihovih kolega u drugim državama regije.

Primanja parlamentaraca koji su profesionalno angažirani u Parlamentu BiH i koji koriste sve pripadajuće beneficije sada se kreću između 5.500 i 7.500 KM.

Pripadajuće beneficije

Prosječna isplaćena neto plaća u novembru prošle godine, prema podacima Agencije za statistiku BiH, iznosila je 791 KM. S druge strane, najniža isplaćena penzija u FBiH je 296 KM, a u RS oko 150 KM.

Bh. parlamentarci primaju između sedam i devet prosječnih ličnih dohodaka u BiH, ili, u zavisnosti od pripadajućih beneficija, imaju mjesečno 20 do 25 najnižih penzija u BiH. Tačnije, mjesečno prime koliko jedan penzioner za pune dvije godine.

U susjedstvu uspješniji, a manje plaćeni

Parlamentarci u drugim državama regiona postižu mnogo bolje rezultate, a slabije su plaćeni nego njihove kolege u BiH. Primanja narodnih poslanika u Srbiji, prema podacima do kojih smo došli, jesu oko 250.000 dinara (blizu 5.000 KM). S druge strane, prosječna plaća u decembru prošle godine u Srbiji iznosila je 51.115 dinara (1.113 KM).

Zastupnik u Saboru Hrvatske prima plaću nešto nižu od četiri prosječna lična dohotka u toj zemlji. Prosječna neto plaća za maj prošle godine iznosila je 5.326 kuna (1.448 KM).

Avaz

Leave a Reply

*

captcha *