Ko sve ima koristi od rata u Siriji, svakodnevno se otkriva. Sve više ljudi nalaze načina kako da zarade na patnji sirijskog naroda, neko političke poene, neko idejne, a neko čisti, goli profit.

Sjetimo se da je rat u Iraku već osvježio crno tržište trgovine organa, neimaština u Pakistanu također, a trenutno rat u Siriji, osim što tjera majke i djevojke da prodaju svoju čednost da bi preživjele, tjera i mnoge druge ljude da prodaju svoje organe da bi njihove porodice samo još koji mjesec imale šta da jedu.

Trenutno jedan bubreg sirijskih izbjeglica u Libanu košta 7000 dolara a cjena stalno opada zbog sve više ljudi koji su spremni prodati neki svoj organ, prema izvještaju njemačkog Der Spiegela.

Većina mušterija, koje na crnom tržištu organe plaćaju po cijeni između 12 000 i 15 000 dolara po bubregu, su stranci koji žive u zaljevskim državama, ali također i Amerikanci i Evropljani. U Libanu trenutno boravi oko 800 000 sirijskih izbjeglica.