IslamBosna.ba – Veliki broj egipatskih medija prenio je informaciju da su vođe šija u Egiptu počeli aktivnosti oko formiranja Vrhovnog šiijskog vijeća, koje bi trebalo biti ključno tijelo i glavni vjerski predstavnik pripadnika ove sekte u Egiptu.

Egipatski list al-Yawm as-sabi’ blizak režimu, izvještava da su predstavnici ove organizacije u osnivanju saopćili kako će organizacija biti isključivo humanitarna, i cilj će joj biti pomaganje siromašnih. Vjeruje se da će ova organizacija biti samo paravan iza koga će se kriti misionarska aktivnost pripadnika šiijske sekte, koji žele širiti ovu sektu i u Egiptu, posebno među običnim svijetom, čiju tešku materijalnu situaciju nastoje iskoristiti.

Ove aktivnosti dolaze u vrijeme pojačane diplomatske aktivnosti i približavanja Egipta i Irana, što je direktna posljedica pogoršanja odnosa Egipta i Saudijske Arabije.

Šije su i ranije pokušavali osnovati svoja udruženja i stranke, nakon januarske revolucije, 2011. godine krenuli su u osnivanje stranke et-Tahrir, ali je taj proces spriječen. Jedan od šiijskih vođa u Egiptu, Muhammed Džabir potvrdio je da šiijske ličnosti nastoje osnovati krovnu šiijsku organizaciju koja će izražavati njihove stavove.