IslamBosna.ba- Uzvišeni Allah se u suri el-Asr kune vremenom, istaknuvši njegov značaj i veličinu. Čovjekovo djelovanje se nalazi u vremenu, i zbog toga, vrijeme i zaslužuje da se njime kune. Zato, Uzvišeni spominje mjesto i vrijeme: Reci: Čije je ono na nebesima i zemlji? Reci: Allahovo, On je propisao milost Sebi. U ovom ajetu Allah spominje nebesa i zemlju, odnosno mjesto, a nakon toga kaže: Njemu pripada sve što postoji u noći i danu; On sve čuje i sve zna. (el-An’am, 12-13) U ovom ajetu spominje se vrijeme. Mjesto i vrijeme su nužni da bi bilo i djelovanja. To je na dunjaluku nezaobilazno.

Pod pojmom el-asr može se misli na vrijeme pred kraj dana. Dakle, zašto se veže čovjekova propast sa predvečernjim periodom?

Po navici, ljudi uglavnom idu na poslove ujutru. Allahov Poslanik je kazao: Svi ljudi rade i trude se. Neki će se spasiti a drugi upropastiti. (Muslim, 223) Ovaj hadis označava rad koji počinje ujutru, neki ljudi ujutru porane na dobro i dobročinstvo, a drugi na grijehe, kidanje rodbinskih veza i zlo.

U riječima Tako mi vremena se aludira na vrijeme na kraju dana, na vrijeme ubiranja ljetine, kada ljudi završavaju poslove. U to vrijeme službenici se vraćaju kući, a studenti i radnici porodicama.

Neki učenjaci spominju suptilne poruke iz Allahovih riječi: Tako mi jutra i noći kada utiša, Gospodar tvoj te nije ostavio niti omrznuo. (ed-Duha, 1-3) Uzvišeni Allah se kune jutrom da će Allah čuvati Poslanika i da ga nije ostavio i omrznuo. Takva zakletva počinje sa jutrom, odnosno sa početkom djelovanja i aktivnosti.

Na kraju dana Allah se kune vremenom da će propasti oni koji su krenuli na lošem putu i koji su se borili protiv Poslanika i njegovih sljedbenika.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Selman el-Auda

Iz knjige el-Išraqar el-Kur’anijje

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba