IslamBosna.ba – Adem, a.s., je bio tijelo, tijelo koje je ležalo na zemlji pored kojeg su prolazili meleki i šejtani nastojeći saznati o kome se radi.

Ta zemljana konstrukcija se, udahnjivanjem duše, pretvorila u kosti, meso, organe i ćelije, a zatim se pretvorila u živa čovjeka: Allah vas iz zemlje poput bilja izvodi. (Nuh, 17)

Kada nam duše budu oduzete, ostajemo tjelesa, obična tjelesa, beživotna, kakvi smo i bili. Šta si to izgubio? Izgubio si duh života, duh koji je pokretačka snaga na kojoj opstoji snaga tijela. Tijelo je stanište duše, a duša je električna centrala u tijelu koja osvjetljava okolinu.

Tijelo je materijalna strana čovjeka, stanište i dom duše i briga o čistoti, zdravlju i sređenosti tijela je priroda čovjekova.

Prvobitni čovjek je bio visok, lijep, snažan i skladno građen, duge kose i dlake. Grobovi tih ljudi nam to dokazuju.

Ubejj b. Ka’b prenosi merfu’ predanje u kojem stoji: „Uzvišeni Allah stvorio je Adema, imao je veliku kosu da je bio poput palme. Kada je okusio plodove zabranjenog drveta, sa njega je spala odjeća i prvo mu se ukazalo stidno mjesto. Kada je to vidio, počeo je trčati Džennetom, a Uzvišeni Allah ga pozvao: ‘Ademe, zar bježiš od Mene?’ On odgovori: ‘Ne, Gospodaru, bježim iz stida.’“Uzvišeni Allah je čovjeka stvorio uspravnim i to je osobina koja nije data nikome. Dakle, ta čvrstina i postojanost nije data životinjama, nego čovjeku i zbog toga je čovjek uspoređen sa palmom, a palma je korisno i lijepo drvo, korijen joj je duboko u zemlji, a grane uzdignute ka nebesima. Svojim prsima se suprotstavlja svakom vjetru, i na svojim plećima iznosi svaki teret, a glavu spušta jedino pred svojim Stvoriteljom.

Ademovo lice bilo je pokazatelj njegove ljepote, na njemu su oči, usta, nos i uši, ono je sabralo sva njegova osjetila i zbog toga se u hadisu kaže: Kada neko od vas se bori sa svojim bratom, neka izbjegava udarce u lice, jer je Uzvišeni Allah stvorio Adema po njegovom liku.

Osjetila vjerovjesnika su jača od osjetila drugih ljudi. Ja’kub, a.s., je osjetio Jusufov miris na velikoj razdaljini, a Muhammed, s.a.v.s., je čuo glas sa nebesa i Allah mu je dao znanje i pamćenje, te je kazao: A Mi ćemo te naučiti Kur’anu, pa nećeš zaboraviti, osim onoga što Allah bude htio. (el-A’la, 6-7)

Šerijat je propisao neka djela koja su u sklopu ljudske prirode. Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Deset stvari su od fitre: skraćivanje brkova, puštanje brade, misvak, ispiranje nosa, skraćivanje noktiju, pranje nogu između prstiju, odstranjivanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, pranje vodom poslije nužde.“ Prenosilac kaže: Zaboravio sam desetu, a mislim da je ispiranje usta.

Ovo se oslanja na Ademovu, a.s., prirodu, na brigu za potpunim osobinama čovjeka i sve što je u suprotnosti s ovim, poput puštanja noktiju i slično, je suprotstavljanje prirodi čovjeka. U prirodu, također, ulazi i mirisanje i kupanje, što uklanja nečistoću, ružne mirise i uljepšava čovjeka.

Ono što danas susrećemo kod nekih žena koje pretjeruju sa šminkanjem i uljepšavanjem, kroz razgolićenje i oskudnu odjeću, ali i kod muškaraca kroz korištenje različitih sredstava kako bi razvili svoje mišiće, jeste nepravda prema tijelu i duši istovremeno. Najgore što se može desiti čovjeku jeste da od plemenitog Allahovog stvorenja postane roba za trgovinu.

Čovjekov kompleks „ružnoće“ je bolest, koja zahtijeva liječenje, a njeni simptomi jesu pretjerivanje u uljepšavanju i stalno posmatranje toga. Uzvišeni Allah je čovjeka po prirodi učinio lijepim: I čovjeka smo u najljepšem obliku stvorili. U drugom ajetu stoji: I On vas je oblikovao i uljepšao vam obličje.

Uzvišeni Allah je također strogo zabranio čovjeku da se samokažnjava, bilo da se to izvodi radi ibadeta, skromnosti ili u sportu.

Osjetila; sluh, vid, njuh, ukus i dodir su ti na kojima se primjenjuje pet zabrana. Zabranjeno je slušati loš i nemoralan govor, pokuđeno je slušati besmislice i beskorisnu priču, od nje nema nikakve koristi, ali može štetiti. Dozvoljeno je slušati obične stvari, poželjno je slušati dobro, a obaveza je slušati učenje Kur’ana, Fatihu u namazu, džumansku hutbu i sl.

Allahov zakon koji se primjenjuje na ljude, potomke Ademove, jeste da se tijelo rađa slabašnim, zatim postepeno jača, da bi ponovo krenulo slabiti, i na kraju umrijeti, tada duša napušta tijelo.

Zato, nemoj se ismijavati sa slabašnim, bolesnim, hendikepiranim, starcem, jer to si ti! On je poput tebe!

Amr b. Haris je ušao kod El-Hejsema b. El-Esveda en-Neha’ija koji je bio bolestan, pa mu reče: Kako se osjećaš, Ebu ‘Arjane.

On reče: Osjećam da mi je pobijelelo ono što sam volio da pocrni, a pocrnjelo ono što sam želio da pobijeli. Osjećam, također, da je oslabilo ono što sam želio da ojača, a ojačalo ono što sam želio da oslabi. Također, oni što su ispred mene me pretekoše, a oni iza mene sustigoše. Zaboravljam novo, a sjećam se staroga, kunjam kada sam u društvu, a ne mogu zaspati kada sam sam

Mu’avija b. Ebi Sufjan, r.a., je govorio: Koga maši strijela smrti, okovat će ga starost.

 

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Selman el-Auda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba