IslamBosna.ba- Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo. (el-Fatiha, 5)

Ovaj ajet sadrži najveličanstvenija značenja, a to je potvrda robovanja i ibadeta Uzvišenom Allahu, što je osnova monoteizma. To je misija svih poslanika: Da jedino Allahu robujemo (Hud, 26).

Širk u obožavanju je najopasnija stvar i obuzeo je mnoge narode. Što se tiče rububijeta, odnosnu čovjekovog priznanja da je Allah Stvoritelj i Opskrbitelj, je, uglavnom, prirodna stvar. Zato, podsticanje i ukorjenjivanje je nužno s aspekta obožavanja.

Ovaj ajet šalje poruku da samo se Allah treba obožavati, Njemu samo ibadetiti i robovati, a u drugom dijelu ajeta, Uzvišeni potvrđuje da se samo od Allaha može i obavezno je tražiti pomoć, to se ne može tražiti ni od kog drugog. Mi ne tražimo snagu, podršku i pomoć ni od koga, izuzev Tebe. Oni ljudi koji su tražili podršku i pomoć od običnih ljudi, njihovi ciljevi nisu realizirani.

Ovaj ajet očitava odnos Uzvišenog Allaha i Njegovog roba. Od čovjeka se traži dova i potpuna predanost Allahu, a za uzvrat Allah daje čovjeku pomoć i snagu, pa čak i u ibadetu. Pogledajte, čovjek ne može ništa uraditi niti promijeniti, ako ne zatraži i ne osloni na Allaha. Zbog toga, Kur’an spominje da stanovnici Džennete govore: I govore: Hvala Allahu zato što nas je uputio na to, a da nas On nije uputio, mi ne bismo bili upućeni (el-A’raf, 43).

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Selman el-Auda

Iz knjige el-Išraqar el-Kur’anijje

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba