IslamBosna.ba-Tantavi Dževheri je kazao: „Po mom mišljenju, Hasan el-Benna je bio značajnija ličnost od Afganija i Muhammeda Abduhua, jer je predstavljao izvanrednu sintezu bogobojaznosti bogobojaznosti i političkog talenta. On je Alijino srce i Muavijin razum. U njemu sam vidio svojstva lidera koji je mogao povesti islamski ummet.“

Na drugom mjestu, ovaj veliki mufesir je također kazao: „Hasan el-Benna je posjedovao hrabrost Alije i mudrost Muavije, r.a. Hrabrost bez mudrosti prerasta u nerazumnost, a mudrost bez hrabrosti je, isto tako, beskorisna.

Šejh Ebu-l-Hasen en-Nedvi, jedan od najvećih mislilaca 20. vijeka među muslimanima, je o imamu Hasanu el-Benni kazao: „Svako ko je upoznao Hasana el-Bennu ne kroz knjige već kroz komunikaciju s njime, spoznao je istinsku vrijednost i kvalitet ove osobe koja je uspjela fascinirati Egipat, a i cio arapsko-islamski svijet svojom da’vom, borbom i izvanrednom snagom. On je sinteza takvih osobina i talenata koje su mu pomogle da formira takvo vjersko-socijalno vodstvo kakvo ne pamti arapsko-islamski svijet. Uspio je formirati islamski pokret koji je jedan od najuticajnijih, najrasprostranjenijih i najorganizovanijih pokreta u svijetu.”

On je, također rekao: „Pokret Muslimanska braća je od svog osnivanja do danas opstao. Razlozi su mnogobrojni, a neki od njih su: ličnost osnivača pokreta, imama šehida Hasana el-Benne, kao islamskog daije koji je imao veliki uticaj u odgoju duša i formiranju ličnosti. On nije bio samo vjerski učenjak koji je podučavao ljude vjeri i pisao knjige, on je izgrađivao ljude koji su mogli ponijeti bajrak islama i nakon njega.“

Jedan od najvećih muhaddisa 20. vijeka, šejh Muhammed Nasiruddin Albani, iako se ne slaže sa svim stavovima imama El-Benne, ističe njegovu vrijednost i zasluge koje je ostavio islamskom ummetu: „Da šejh Hasan el-Benna, Allah mu se smilovao, nije ništa drugo uradio za muslimansku omladinu osim što ih je izveo iz kafana i okupio ih oko jedne ideje, jedne da’ve, a to je islamski poziv, da ništa drugo osim toga nije uradio, to bi mu bilo dovoljno da mu se iskaže vrijednost i čast. Ovo govorimo uvijereni u to, a ne pretvarajući se ili iz kurtoazije.“

Dr. Mustafa es-Siba’i je kazao: „Allah mi je odredio sudbinu da upoznam Hasana el-Bennu u zadnjim danima njegovog života, da budem uz njega u vrijeme njegovog posljednjeg iskušenja i u danima njegove pogibije. Tako mi Allaha, nisam vidio čovjeka koji se više od njega žrtvovao, niti sam vidio ikoga da je bio iskren u svojim savjetima kao on, pronicljiviji u odgoju drugih, plemenitije duše i snažnijeg uticaja u preporodu islamskog društva.“

Poznati palestinski muftija Hadž Emin Husejini je, nakon pogibije imama El-Benne rekao: „Allah mu se smilovao, bio je čovjek koji je podsticao ljubomoru, ambicije i entuzijazam muslimana u borbi protiv kolonizatora koji su nasrnuli na Egipat i ostale muslimanske zemlje, radio je sve što je mogao na oslobođenju Egipta i svakog muslimanskog grada od kolonijalizma.“

Šejh Jusuf el-Karadavi je u stihovima ispjevao:

Za tobom žalim, moj imamu, moj najveći učitelju
Nosioče svjetiljke u vremenu tame…
Tebi koji ljude upućuješ stazom Poslanikovom…
Ti, dašku generacije što je u kući Erkamovoj stasala.

Obraćajući se pripadnicima pokreta ‘Muslimansko bratstvo’ Hasan el-Benna je rekao:

 “Želim vam otvoreno reći da za našu misiju još ne znaju mnogi ljudi i da će onoga dana kada saznaju za nju i shvate njene namjere i ciljeve, oni ispoljiti žestoki otpor i veliko neprijateljstvo, pa će nas zadesiti mnoge poteškoće i ispriječit će nam se mnoge prepreke, ali tek tada ćemo početi hoditi putem nosioca misija. Sada smo još nepoznati i još se pripremamo za islamski rad i za borbu i džihad koji on (islamski rad) traži. To što naš narod ne poznaje suštinu islama, bit će prepreka na našem putu, nailazit ćemo na neke pobožne ljude i zvanične alime koji će se iščuđavati našem razumijevanju islama i nijekati našu borbu za njega, zavidjet će nam glavešine, vođe, uglednici i moćnici, sve vlade će nam se podjednako suprostaviti i sve će one pokušavati spriječiti našu aktivnost i postavljati nam zapreke na našem putu. Silnici će se služiti svim mogućim sredstvima da nam se suprotstave i ugase svjetlo naše misije i zato će se koristiti beskrupuloznim vladama i niskim postupcima, i rukama pruženim prema njima, radi pomoći i onim koje su pružene prema nama radi nanošenja zla i nešprijateljstva.

Svi će oko naše misije podizati prašinu sumnji i mračne optužbe pokušavat će joj pripisivati sve moguće mahane i prikazivati je u očima svijeta u najružnijoj slici, oslanjajući se na svoju snagu i moć i uzdajući se u svoje bogastvo i utjecaj:’’ Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi da vidljivim učini svjetlo svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima’’(Kur’an, et-tevbe, 32 ajet). Time ćemo, bez sumnje, zaći u polje iskustva i iskušenje: bit ćemo privođeni i zatvarani, premještani i protjerivani; naši interesi će biti ugrožavani, naši poslovi obustavljeni, naše kuće pretresane i možda će nam se odužiti ta iskušenje; ‘’Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu:’’ Mi vjerujemo!’’ I da u iskušenje neće biti dovedeni?’’(El-Ankebut, 2).

Međutim, Allah nam je obećao, nakon svega toga, pomoć koju daje mudžahidima i nagradu koju daje pregaonicima-dobročiniteljima:’’O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne, u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imetcima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite-to vam je da znate, bolje. On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima;-to će biti uspjeh veliki…pa smo mi one koji su vjerovali-protiv neprijatelja njihovog pomogli, i oni su pobijedili’’(Es-Saf, 10-14). Pa hoćemo li ustrajati na tome da budemo Allahovi pomagači?”

Priredio: Semir Rebronja

IslamBosna.ba