IslamBosna.ba-Prof.Kamil Šerif u svojoj vrijednoj knjizi El-Mukavametu-s-sirijje fi kanati suvejs“ kaže: „Prvi put sam se sa Fergalijem susreo dok je bio u pratnji imama šehida Hasana el-Bene pri obilasku borbenih linija u Palestini. Nakon toga među nama su ojačale bratske veze tako da smo zajednički radili u sklopu aktivnosti vezanih za Palestinu. Kako sam ga bolje upoznavao više sam ga volio i poštovao. Bio je to takav čovjek koji je, uprkos svojoj skromnosti i edebu, kod ljudi oko sebe izazivao poštovanje i cijenjenje. Ključ njegove veličanstvene ličnosti bila je „uzdignutost“, uzdignutost od nebitnog, sitnog, od rasprava i svega prezrenog. Nastojao je povećati popularnost da’ve nastojeći to učiniti do najvećih granica, nastojeći očuvati njeno dostojanstvo i ugled. On i ja smo predstavljali pokret Muslimanska braća prilikom susreta sa Abdunasirom u Bekbašijevoj kancelariji. U to vrijeme on je bio ministar policije u vladi Muhammeda Nedžiba. Tu su bili prisutni i ljudi koji su izveli puč: Abdulhakim el-Amir, Sallah Salim, Hasan Kemaludin. Oficiri su nastojali unijeti razdor između Fergalija i tadašnjeg Vrhovnog vođe Muslimanske braće el-Hudajbija tako što su spominjali Fergalijev doprins u palestinskom džihadu i na Suetskom kanalu. Hvalili su ga na uštrb Vrhovnog vođe. Fergali je takvu njihovu priču oštro prekinio i ljutito kazao: „Treba da znate da je ovaj o kome tako govorite naš vođa i predvodnik naše organizacije. Ovakvu vašu priču smatram omalovažavanjem čitavog pokreta, a i mene lično. Ako ovako nastavite, nećete ništa postići.“ Ove riječi bile su im dovoljne da se uvjere da stoje pred čovjekom neopisive čvrstine i snage.

Šehadet šejha Muhammeda Fergalija

Šejh Muhammed Fergali je sa još pet mudžahida, pripadnika pokreta Muslimanske braće pogubljen vješanjem. U ovoj grupi su pogubljeni: Mahmud Abdullatif, Jusuf Tal’at, Hendavi duvejr, Ibrahim et-Tajjib, Muhammed Fergali i Abdulkadir Avda.

Tiranin Džemal Abdunnasir je da bi se udobrovoljio cionistima i drugim neprijateljima muslimana odlučio „pokloniti“ im jedne od najboljih sinova Egipta, ove plemenite učenjake i šejhove. Pogubljeni su 7. decembra 1954.  Kada je ovaj plemeniti šejh, nasmijan, dostojanstven, visoko uzdignute glave prišao vješalima, idući ispred svoje braće i učeći kur’anski ajet: „I požurio sam Tebi, Gospodaru moj, da bi bio zadovoljan.“ Tada je izgovorio svoju poznatu rečenicu: „Spreman sam za smrt! Dobrodošao susrete sa Uzvišenim Allahom!“

Pripremio: Semir Rebronja

IslamBosna.ba

Povezani tekstovi:

 1.  Hasan el-Bena I-dio
 2. Kairo i uspostava da’vetskog angažmana pokreta
 3. Imam Hasan el-Bena i pitanje Palestine
 4. Šta su drugi kazali o imamu Hasanu el-Beni
 5. Sejjid Kutb
 6. Kutbovo razilaženje sa revolucionarnim snagama u Egiptu
 7. Abdullah Azzam (1941-1989)
 8. Šejh šehid Ahmed Jasin I-dio
 9. Oporuke šehida Ahmeda Jasina
 10. Izuddin el-Kassam (1871-1935)
 11. Dr. Abdulaziz er-Rantisi (1947-2004)
 12. Merjem Mustafa ez-Zehran (1935-1990)
 13. Muhamed Kemaluddin es-Senaniri (1918-1981) I-dio
 14. Kako su drugi vidjeli šehida es-Senanirija
 15. Esma el-Baltadži 
 16. Muhammed Fergali (1906-1954)