IslamBosna.ba-Veliki i hrabri učenjak, daija i vođa arapskih mudžahida u Afganistanu dr. Abdullah Azzam rođen je 1941. godine u blizini grada Dženina u Palestini.
Prvo osnovno obrazovanje stekao je u seoskoj školi i bio je posebno vezan za učenje Kur’ana i za seoski mesdžid. Nakon toga, upisuje Fakultet islamskog prava na Univerzitetu u Damasku, gdje diplomira 1966. godine. Nakon studija, počinje raditi kao učitelj u svom mjestu, ali ubrzo, godinu dana kasnije, napušta svoje rodno mjesto koje okupiraju Jevreji i pridružuje se odredima Muslimanske braće, čije sjedište je bilo u Jordanu. U sklopu svog vojnog djelovanja, učestvovao je u više akcija na teritoriji Palestine protiv jevrejskog okupatora.
Godine 1970. šejh Abdullah Azzam je upisao postdiplomske studije na El-Azharu u Kairu, gdje je magistrirao u oblasti metodologije islamskog prava (usulu-l-fikh). Tri godine kasnije, na istom univerzitetu je i doktorirao iz spomenute oblasti sa najvećom ocjenom, da bi nakon doktorata nastavio raditi kao profesor na Jordanskom univerzitetu, Fakultet šerijata.
Jedno vrijeme je radio kao predavač Univerzitetu kralj Abdulaziz u Džiddi, a onda i na Islamskom internacionalnom univerzitetu u Islamabadu, Pakistan, nakon čega podnosi ostavku i potpuno se posvjećuje borbi na Allahovom putu.

Borba na Allahovom putu

Ne možeš živjeti sam. Ne živi sam, jer vuk jede ovcu koja je odmakla od svoga stada, i šejtan je bliži čovjeku koji je sam, a dalji je od dvoje koji žive skupa. Pa ako živiš negdje, živi sa bar još jednom osobom, i ta jedna osoba treba biti poštena.

Šejh Abdullah Azzam je imao značajnu ulogu i istaknuto mjesto u promoviranju vrijednosti borbe na Allahovom putu. Njegov značaj u afganistanskom džihadu posebno se ogledao u uspostavi kontakatata i veza afganistanskih mudžahida i onih koji su ih podržavali u arapskim zemljama. Također, bio je veoma aktivan u nadgledanju i kontroli različitiih oblika pomoći, poput obrazovne, zdravstvene i vojne.
Osnovao je i časopis Risaletu-l-džihda čija je primarna uloga bila obaviještavati ljude o toku borbe u Afganistanu.
Pored ovog, mjesečnog časopisa, osnovao je i nedjeljnik Lehibu-l-ma’reke, koji je nedjeljno izvještavao o svim događajima u Afganistanu.
Šejh Azzam je učestvovao u mnogim bitkama protiv ruskog okupatora, a jedna od najznačajnijih i najtežih bila je bitka Džadži u mjesecu 1987. godine. On je imenovan za komandanta logistike svih afganistanskih mudžahida i uživao je veliko povjerenje vođa afganistanskog džihada. Također, bio je miljenik velikog broja omladinaca koji su s različitih dijelova arapskog svijeta došli da se bore protiv ruskih okupatora.
Učestvovao je na brojnim naučnim i da’vetskim seminarima i skupovima širom arapskog svijeta, Evrope i Sjedinjenih država, gdje je pozivao muslimane da aktivnije uzmu učešće i svrsrdnije pomognu borbu potlačenog afganistanskog naroda.
Pored ovih značajnih uloga koje je šehid Abdullah Azzam imao u Afganistanu, značajno je istaći i njegovu ulogu u posredovanju među vođama različitih afganistanskih džihadskih pokreta i usaglašavanje njihovih stavova. Tu je imao veliku podršku najznačajnijih daija pokreta Muslimanske braće toga vremena poput šehida Muhammeda Kemaluddina es-Senanirija i dr. Muhammeda Muletta, zatim prof. Mustafe Mešhura, prof. Muhammeda Abdurrahmana Halife, šejha Se’ida Havve i drugih.

Pogibija na Allahovom putu

Dr. Abdullah Azzam je ustrajao u svom radu i borbi sve dok nije postigao stepen šehadeta, zajedno sa svoja dva sina Muhammedom i Ibrahimom. Njegovo ubistvo se dogodilo tako što su neprijatelji islama digli u zrak njegov automobil prilikom odlaska u džamiju gdje je trebao održati džumansku hutbu. To se dogodilo 25. 4. 1410. godine po Hidžri ili 24. 11. 1989. godine. Šehid Abdullah Azzam je istog dana ukopan, a ono što je zapanjilo sve prisutne jeste prelijep i snažan miris miska koji se širio iz njegove čiste krvi i tijela.
Još jedna od Allahovih počasti koje je ukazao ovome šehidu bilo je to da njegovo tijelo nije uništeno i raskomadano iako je eksploziv TNT bio veoma snažan i bilo ga je više od 20 kg. Eksplozija je ostavila dubok krater, prekinula dotok električne energije u okolnim kvartovima, od nje su popucala stakla u okolini, ali tijelo šehida Abdullaha Azzama je ostalo čitavo.

O njemu su kazali

Šejh Abdullah Azzam, njegova sinteza riječi i prakse, vjerovanja i djelovanja bila su inspiracija mnogim autorima da o njemu pišu i govore. Tako je nastalo niz knjiga o njemu i njegovom životu, od kojih ćemo ovdje spomenuti Eš-Šehid Abdullah Azzam mudžahiden fi Filistin ve Afganistan (Šehid Abdullah Azzam kao mudžahid u Palestini i Afganistanu), autora Hasana Halila Husejna.
Zatim, tu je knjiga Eš-Šejh el-mudžahid Abdullah Azzam ellezi terdžeme-l-akval ila ef’al (Šejh mudžahid Abdullah Azzam koji je riječi pretočio u praksu), autora Muhammeda Abdullaha el-Amila i mnoge druge.
Međunarodna islamska asocijacija je u svom proglasu povodom njegove smrti istakla: „Asocijacija žali za smrću jednog od članova njene Osnivačke skupštine, žali za smrću čovjeka koji je bio poznat po svojoj iskrenosti, pobožnosti i bogobojaznosti, čovjeka koji je sebe prodao Uzvišenom Allahu, čovjeka koji je učinio hidžru u Afganistan zajedno sa svojom porodicom kako bi sa afganistanskim mudžahidima učestvovao u borbi i žrtvi afganistanskog naroda, čovjeka koji se odrekao dunjaluka živeći samo radi borbe na Allahovom putu i tragajući za šehadetom, čovjeka koji je bio poznat po hrabrosti, žrtvi i požrtvovanosti i koga nisu plašile prijetnje o ubistvu i atentatu.
Šehid Abdullah Azzam je i autor brojnih knjiga, od kojih je par njih prevedeno na bosanski, a među naslovima se izdvajaju: Ajatu-r-Rahman fi džihadi afgan, El-Akidetu ve eseruha fi bina’i-l-džejh (obje prevedene), Hammas – džuzuru-t-tarihije ve-l-misak, El-Emru bi-l-ma’rufi ve-n-nehju ani-l-munker, i mnoge druge.

“Radi za Allaha i drži se džemata, i što više budeš radio za Allaha, to više će tvoja duša ojačati i to više će se uzdići, i brzo ćeš se uzdizati na putu onih koji su se uzdizali ka Allahu. Savjetujem ti da učiš Kur’an svaki dan, jer je Kur’an poput vode za biljku. On je život srca, i voda i život za srce jeste Kur’an … “

“Strah za imovinu, poziciju i dunjalučki život dovodi do poniženja i potčinjenosti, a oslobađanje od tog straha donosi plodove časti”.

Pripremio: Semir Rebronja

IslamBosna.ba

Povezani tekstovi:

  1. Šehidi islamskog pokreta Muslimanska braća: Hasan el-Bena I-dio
  2. Šehidi islamskog pokreta Muslimanska braća: Kairo i uspostava da’vetskog angažmana pokreta
  3.  Šehidi islamskog pokreta Muslimanska braća:Imam Hasan el-Bena i pitanje Palestine
  4.  Šehidi islamskog pokreta Muslimanska braća:Šta su drugi kazali o imamu Hasanu el-Beni
  5.  Šehidi islamskog pokreta Muslimanska braća: Sejjid Kutb
  6. Kutbovo razilaženje sa revolucionarnim snagama u Egiptu