IslamBosna.ba- Dr. Abdulmuhsin el-Kasim, imam i hatib Poslanikove džamije, je podijelio nekoliko savjeta iz Medine el-Munevvere kako uspjeti u učenju  Kur’ana napamet.
Ova metoda je odlična za snagu pamćenja kao i za čvrstoću, duboku ukorijenjenost i brzo pamćenje kao i brzo završavanje učenja Kur’ana napamet.
Nije nužno da morate koristiti ovu metodu, ali morate barem pokušati. Potrebno je u svakom slučaju da nađete metodu koja vama odgovara.
Uzimamo za primjer suru el-Džumu’a
1. Pročitajte prvi ajet 20 puta
2. Pročitajte drugi ajet 20 puta
3. Pročitajte treći ajet 20 puta
4. Pročitajte četvrti ajet 20 puta
5. Pročitajte prva četiri ajeta od početka do kraja povezujući ih 20 puta
6. Pročitajte peti ajet 20 puta
7. Pročitajte šesti ajet 20 puta
8. Pročitajte sedmi ajet 20 puta
9. Pročitajte osmi ajet 20 puta
10. Pročitajte od petog do osmog ajeta povezujući ih 20 puta
11. Pročitajte 20 puta od prvog ajeta do osmog ajeta kako biste usavršili ovu stranu
Svaku stranicu Kur’ana učite na ovaj način. Ustrajte i postajat će sve bolje i bolje.

Kao i sa svime što više se zalažete to ćete više dobiti. Naredna stvar je da ne smijete učiti više od određenog broja strana kako ne biste se napregnuli isuviše. Dnevno ne biste trebali učiti više ni manje od jedne osmine sure.

Ukoliko želim sutra da naučim napamet novu stranicu kako ću to uraditi?
Ukoliko želite da narednog dana naučite novu stranicu, onda prije nego što počnete učiti novu stranicu koristeći gore navedenu metodu, pročitajte od počeka stranice, koju ste jučer naučili, do kraja stranice 20 puta sve dok vaše znanje naučenog ne postane dobro. Onda učite narednu stranicu koristeći navedenu metodu.
Nemojte učiti napamet Kur’an bez preslušavanja, inače ukoliko učite napamet Kur’an stranicu po stranicu sve dok ne završite cijeli Kur’an i kada poželite da se vratite na ono što ste zapamtili vidjet ćete da ste zaboravili ono što ste naučili.
Ispravan način je da kombinujete učenje napamet sa preslušavanjem. Podijelite Kur’an na tri dijela- jedan dio predstavlja 10 džuzeva. Kada dnevno naučite jednu stranicu napamet, onda biste se trebali preslušavati četiri strane dnevno sve dok ne zapamtite 10 džuzeva. Kada završite sa učenjem napamet 10 džuzeva onda zastanite jedan cijeli mjesec kojeg ćete posvetiti samo preslušavanju, svakodnevno se preslušavajući osam stranica.
Nakon mjesec dana preslušavanja, počnite učiti napamet ostatak, stranicu ili dvije dnevno zavisno od vaših mogućnosti i preslušavajte se po osam stranica sve dok ne završite 20 džuz. Kada naučite napamet 20 džuzeva, prestanite sa učenjem napamet cijela dva mjeseca preslušavajući se 20 džuzeva, svakog dana preslušavajući se osam stranica. Nakon dva mjeseca preslušavanja počnite opet sa učenjem napamet, učeći jednu ili dvije strane zavisno od vaših mogućnosti, preslušavajući se osam strana dnevno sve dok ne završite učenje napamet cijelog Kur’ana.
Kada završite učenje cijelog Kur’ana, preslušavajte se cijeli mjesec samo prvih 10 džuzeva, svakog dana po pola džuza. Onda krećete sa drugih 10 džuzeva cijeli mjesec, svaki dan po pola džuza i preslušavajući se po osam strana iz prvih 10 džuzeva. Onda ćete cijeli mjesec se preslušavati posljednjih 10 džuzeva svakoga dana po pola džuza te osam stranica iz prvih 10 džuzeva i osam stranica iz drugih 10 džuzeva.

Kako da se preslušam cijeli Kur’an nakon završetka gore spomenutog preslušavanja?
Počnite sa preslušavanjem cijelog Kur’ana, svakoga dana po dva džuza, ponavljajući ih po tri puta svakog dana, na ovaj način bi se trebao preslušati cijeli Kur’an svake dvije sedmice. I na ovaj način tokom jedne godine biste trebali savršeno naučiti napamet cijeli Kur’an ukoliko koristite tokom cijele godine ovu metodu.

Šta uraditi nakon jedne godine hifza Kur’ana?
Nakon godinu dana preslušavanja Kur’ana, neka onda tvoj menzil (podjela) Kur’ana bude kao što je to bila kod Poslanika, s.a.v.s., do njegovog preseljenja. Kur’an bi podijelio na sedam dijelova tako da završi Kur’an svakih sedam dana.

Ahmed i Ebu Davud prenose da je Evs b. Huzejfe, r.a., kazao: “Došli smo kod Allahovog poslanika, s.a.v.s., kao dio delegacije Takifa. On je kazao: Poslanik, s.a.v.s., bi došao svake noći do nas nakon jacije namaza i pričao bi s nama. On kaže: “Jedne noći je došao kasnije nego obično. Mi smo rekli: Allahov poslaniče, došao si nam večeras kasno. On reče: Morao sam da proučim moj dio Kur’ana i nisam želio da dođem dok nisam završio. Evs kaže: Upitao sam ashabe Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ‘Kako je Allahov poslanik, s.a.v.s., dijelio Kur’an?’, a oni su mi odgovorili: ‘Tri sure, pet sura, sedam sura, devet sura, jedanaest, trinaest i Mufassal”.
Dakle, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi završio za sedam dana Kur’an. Njegovo učenje je bilo sljedeće.
Prvog dana: Fatiha do el-Imran (tri sure)
Drugi dan; En-Nisa do el-Enfal (pet sura)
Treći dan: Et-Tevba do el-Hidžr (sedam sura)
Četvrti dan: en-Nahl do en-Nur (devet sura)
Peti dan- el-Furkan do el-Fatir (jedanaest sura)
Šesti dan- Ja’sin do el-Feth (trinaest sura)
Sedmi dan- el-Hudžurat do en-Nas (Mufassal)

Kako napraviti razliku između sličnih ajeta u Kur’anu?
Najbolji način je da kada dođete do sličnih ajeta u Kur’anu, onda otvorite Kur’an na oba ajeta i pogledate razliku i razmišljate o njima, postavite to sebi kao pravilo, i tokom učenja napamet podsjećajte se na razlike više puta sve dok ne usavršite sličnost između ajeta.

Pravila i režim učenja napamet
Neophodno je da učite napamet sa kvalifikovanim učiteljom kako bi on mogao ispravljati vaše učenje.
Svakoga dana učite po dvije stranice, jednu poslije sabah- namaza, a drugu poslije ikidinije ili akšam- namaza i na ovaj način ćete naučiti napamet solidno cijeli Kur’an nakon jedne godine i vaše pamćenje će biti savršeno, ali ukoliko povećate broj stranica vaš pamćenje će biti slabo.
Vaše učenje napamet bi trebalo početi od sure en-Nas do sure el-Fatiha jer je tako puno lakše, i nakon što naučite cijeli Kur’an, vaše preslušavanje treba da počne od sure el-Bekara do sure en-Nas.

Trebalo bi da učite iz samo jednog Musafa kako bi se hifz učvrstio u sjećanju i brzina prisjećanja mjesta ajeta i završavanja stranica i početak istih.
Svako ko nauči napamet u prve dvije godine počinje da zaboravlja naučeno i to se zove ‘periodom prikupljanja’, tako da se nemojte žalostiti ukoliko zaboravljate Kur’an ili pravite puno grešaka. I ovo je teška faza sa iskušenjima, jer šejtan ima udjela u tome i nastoji da vas odvrati od učenja Kur’ana napamet . Odbacite njegova došaptavanja i nastavite učiti napamet jer je to blago koje nije svakome darovano.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Dr. Abdulmuhsin el-Kasim

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba