Kralj Saudijske Arabije Abdullah prisustvovao je sjednici Savjeta ministara ove zemlje i govorio o sve češćim pritužbama stanovništva na neprofesionalan rad državnih službi.

Kralj je izdao naredbu da se donesu potrebne mjere i da državni službenici širom otvore vrata svim građanima i da saslušaju njihove probleme.

Nakon sastanka Savjeta ministara Saudijske Arabije, izdato je i pisano saopćenje za sve državne službenike u kojem se navodi kraljeva naredba da se građanima moraju otvoriti vrata svakog ureda.
Uporedo sa ovom naredbom, kralj Abdullah je odredio i mjere sankcija i kazni za službenike u javnom sektoru koji se ne budu pridržavali njegove naredbe, a formirana je i državna komisija za nadgledanje provedbe pomenute naredbe, koja je već počela sa radom.

(aacomtr)

Leave a Reply

*

captcha *