IslamBosna.ba- Vijeće šure Saudijske Arabije razmotrit će prijedlog da omogući ženama da se prijave za međunarodne vozačke dozvole u Kraljevini, koje će im omogućiti da voze automobile van države a zabrana će još uvijek biti na snazi u Kraljevini.

Latifa el-Šaalan i Haja el-Mane’i, dvije od 30 članica  pozvale su Vijeće u petak da razmotri ovaj prijedlog, prema izvješću lokalnih novina.

Njih dvije su podnijele preporuku Vijeću prije devet mjeseci da se omogući ženama da voze automobile.

Član 23. pravnog okvira Vijeća omogućava članovima da predlažu nove zakone ili izmjene i dopune postojećih.

Izvori navode da prijedlog poziva na izmjenu člana 36. Zakona o saobraćaju u zemlji, koji se odnosi na vozačke dozvole. Prijedlog navodi da je vozačka dozvola pravo muškaraca i žena.

Prema nekim izvorima, savjetodavna uprava Šure razmatra novi prijedlog, mada ga još nije uputila relevantnom odboru, što se vjerovatno odnosi na Odbor za bezbjednost.

Novinar Abdulla el-Alami, kazao je kako je prijedlog produžetak ranije dostavljenih od strane drugih članica Vijeća. „Ovo ne znači da će ženama biti dopušteno da voze, to se odnosi samo da se omoguće međunarodne dozvole za žene, umjesto da putuju u druge zemlje kako bi dobile dozvole“, kazao je on.

On se nada da će savjetodavno tijelo Vijeća biti fleksibilnije kada bude razmatralo ovaj zahtjev od kojeg građani mogu imati koristi.

IslamBosna.ba