U prošloj godini u odnosu na 2010. došlo je do pada zaposlenosti kod svih oblika preduzeća za 4,97 posto, ili 7.309 radnika.

– Najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u oblasti malih i srednjih preduzeća, za 6,45 posto, ili 6.622 radnika, od čega je najveći pad zaposlenosti u malim preduzećima, za 3.241 (8,52 posto), i srednjim preduzećima, za 3.127 radnika, precizira se i u godišnjem izvještaju o radu ovih preduzeća, koji će na sjednici 16. oktobra razmatrati i poslanici Narodne skupštine RS.
 

Zabrinjavajući je podatak da je smanjenje broja zaposlenih u malim i srednjim preduzećima, u odnosu na 2010., evidentirano u svim sektorima djelatnosti, dok je najveće zabilježeno u sektoru trgovine na veliko i malo, opravka motornih vozila i predmeta za ličnu upotrebu u kojem je broj radnika smanjen za 2.006 i u prerađivačkoj industriji za 1.771, što ukupno čini 57,04 posto od ukupnog smanjenja broja zaposlenih u ovim preduzećima.
 

Sektori u kojima je značajno smanjen broj zaposlenih su građevinarstvo sa smanjenjem broja od 714 zaposlenih i poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti u kojem je u odnosu na 2010. smanjen broj zaposlenih za 600 radnika.
 

Treba napomenuti i da je jedno malo i srednjo preduzeće u Republici Srpskoj u prosjeku u 2011. zapošljavalo šest radnika, što je manje u odnosu na 2010, kada je taj broj u prosjeku bio sedam zaposlenih.

Najveći broj zaposlenih po jednom preduzeću imala su srednja preduzeća sa 102 radnika po preduzeću, dok su mala preduzeća zapošljavala 20, a mikro dva radnika po preduzeću.
 

Međutim, ništa bolje stanje nije bilo ni u oblasti zanatstva.
 

U Republici Srpskoj je krajem 2011. poslovalo 24.590 zanatsko-preduzetničkih radnji, što predstavlja nastavak smanjivanja broja tih radnji iz prethodnih godina.
 

Naime, u odnosu na 2010. broj zanatsko-preduzetničkih radnji je manji za 1.837 radnju, odnosno za 6,95 posto. U ovim radnjama bilo je zaposleno 37.933 radnika, što je opet manje za 10,32 posto u odnosu na 2010.

 
U 93,10 posto zanatsko-preduzetničkih radnji je u 2011. bilo zaposleno do tri radnika, što se odražava na relativno nizak prosjek zaposlenih u jednoj radnji.

 

(FENA)

Leave a Reply

*

captcha *