Naime, korištenjem kubističke slike Pikasa i impresionističke slike Moneta, skupina naučnika, na čelu sa dr. Judith Reinhard, utvrdila je da pčele mogu uočiti razliku između različitih stilova slikarstva.

Nakon što je utvrđeno da su pčele u stanju razlikovati pejzaž, vrste cvijeća, pa čak i ljudska lica, dr. Reinhard i njezin tim htio je znati je li kapacitet proširiti to na složene slike, koje ljudi razlikuju na temelju umjetničkog stila.

Koristeći iste Monetove i Pikasove slike, naučnica koja je utvrdila da su golubovi u stanju razlikovati umjetničke stilove, otkrila je i da pčele uistinu imaju moć uočavanja razlike između Monetove i Pikasove slike.

Prema riečima dr. Reinharda, “Mi smo u stanju pokazati da su pčele bile naučile istovremeno diskriminirati između pet različitih Monetovih i Pikasovih slika i da se one nisu oslonile na svjetloću, boju ili prostornu frekvenciju informacije.”

Za svaki eksperiment, učestovale su dvije grupe od 25 pojedinačno označenih pčela. One su obučene i odvojeno su diskriminirale između para (ili parova, ovisno o eksperimentu) Monetovih i Pikasovih slika. Jedna skupina pčela je trenirana ka favoriziranju Monetove slike preko Pikasovog slikarstva u zamjenu za nagradu, a druga grupa je bila osposobljena za favoriziranje Pikasove slike preko Monetovog slikarstva u zamjenu za nagradu.

“Naše istraživanje pokazuje da diskriminacija umjetničkih stilova nije veća kognitivna funkcija za ljude, ali jednostavna je za sposobnost životinja – od kukaca do čovjeka – za izdvajanje i kategoriziranje vizuelnih karakteristika složenih slika”, naglasila je  dr. Reinhard.

U drugim studijama, pčele su pokazale da imaju kapacitet za rješavanje složenih matematičkih problema. Naučnici na Royal Hollowayu, Univerzitet iz Londona, otkrio je istraživanjem iz 2009. godine, da su insekti naučili letjeti najkraćim putem između cvjetova. Otkriveno je slučajnim redosljedom učinkovito rješavanje “problema trgovačkog putnika”.

Sljedeći korak za dr. Reinhard i njen tim jeste testiranje da li se pčele potencijalno oslanjaju na temeljne strukturne razlike između slikarskih stilova; drugim riječima, da li je najistaknutija vizuelna informacija dovoljna za razvrstavanje, kada se diskriminiraju i kategoriziraju Monetove i Pikasove slike.

(S. Đuderija/Doznajemo.com/ArtInfo)

Leave a Reply

*

captcha *