Ovogodišnja akcija uplate i klanja kurbana u Rijasetu IZ-e u BiH ocijenjena je izuzetno uspješnom, a evidentan je značajan porast uplata u odnosu na prošlu godinu. Prema izvještaju o organizovanoj akciji klanja kurbana u Rijasetu IZ u BiH u 2008. godini, po uplatama izvršenim u bošnjačkoj dijaspori, koji je pripremio Muhamed Salkić generalni sekretar Rijaseta, ukupno je uplaćeno 3031 kurban, i podijeljeno je 87.033 kg kurbanskog mesa.

Kao što je ranije objavljeno, shodno zaključku Rijaseta od 21. oktobra 2008. godine, generalni sekretar Rijaseta bio je zadužen da imenuje Komisiju za nabavku i klanje kurbana, koje Rijasetu uplaćuju Bošnjaci iz bošnjačke dijaspore. Visina uplate kurbana određena je u iznosu od 160 EUR- a.

 

Rijaset je do početka Kurban-bajrama iz bošnjačke dijaspore zaprimio uplatu o 3.031 kurbanu, i to kako sljedi:

1. NJEMAČKA                                   620 KURBANA

2. AUSTRIJA UNIJA                         212 KURBANA

3. ŠVICARSKA                                  426 KURBANA

4. HOLANDIJA                                  143 KURBANA

5. NORVEŠKA                                   243 KURBANA

6. ŠVEDSKA                                      235 KURBANA

7. DANSKA                                       44 KURBANA

8. SAD                                              661 KURBANA

9. SLOVENIJA                                   20 KURBANA

10. LUKSEMBURG                             25 KURBANA

11. FINSKA                                       5 KURBANA

12. AUSTRIJA Dachverband            200 KURBANA

13. AUSTRIJA DŽEMAT GHB BEČ     83 KURBANA

14. FRANCUSKA                               13 KURBANA

15. VELIKA BRITANIJA                     35 KURBANA

16. BELGIJA                                      3 KURBANA

17. IHH – TURSKA                             14 KURBANA

18. DŽEMAT GHB KANADA                18 KURBANA

19. UPLATE NA BLAGAJNI RIJASETA  31 KURBANA
______________________________________________________________

UKUPNO UPLAĆENO                                 3.031 KURBANA

Pod nadzorom Komisije za nabavku kurbana pri Rijasetu nabavljeno je i zaklano ukupno 3.033 kurbana, iz preventivnih razloga dva kurbana više nego što je uplaćeno, i to: 231 krava i 1.416 ovaca. Sva goveda i ovce nabavljene su na domaćem tržištu. Svi nabavljeni kurbani su bili pod veterinarskim nadzorom, ispunjavali su šerijatske uvjete za kurbane i svi su zaklani uz nadzor stručnih lica blagovremeno, u skladu sa šerijatskim propisima. Kompletan tok akcije intenzivno je nadzirao i ocjenjivao generalni sekretar Rijaseta.

Plan za raspodjelu kurbanskog mesa utvrdio je Rijaset prema pristiglim zahtjevima i prema objektivnim mogućnostima i potrebama, svojom Odlukom, broj: 01-SM-3950-18/08. od 04. decembra 2008. godine i meso je razdijeljeno:

1. Studentski centar Sarajevo                                                           kg. 9.091,-

2. Goraždansko muftijstvo, za izbjegla i raseljena lica – Goražde        kg. 5.816,-

3. Zavod za S.0. i odgoj djece sa posebnim potrebama Mjedenica     kg. 1.099,-

4. Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo                 kg. 489,-

5 . Tuzlansko muftijstvo za povratnike i Medresu u Tuzli                     kg. 6.949,-
6. Kantonalna bolnica Zenica,                                                            kg. 2.027,-

7. Mostarsko muftijstvo za Egipatsko dječije selo, Javnu kuhinju,
Pučku kuhinju, Dom za stare i Bolnicu u Mostaru                               kg. 4.248,-

8. Udruženje građana paraplegičara oboljelih od dječije paralize
grada Sarajeva,                                                                                 kg. 600,-

9. Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica – Fojnica,                kg. 2.089,-

10. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići,           kg. 2.044,-

11. Dom za stara invalidna lica – Jezero,                                             kg. 1.545,-

12. Zavod za vasp. muške djece i omladine Sarajevo,                        kg. 1.449,-

13. Banjalučko muftijstvo za povratnike,                                            kg. 6.329,-

14. Medresa u Travniku,                                                                    kg. 3.648,-

15. Javna kuhinja u Brezi, Breza                                                         kg. 1.217,-

16. Udruženje građana za pomoć osobama sa retardacijom "Oaza"
Sarajevo                                                                                            kg. 717,-

17. JU dječije obdanište "Zulejha Begeta" Konjic                                kg. 711,-

18. JU za predškolsko obrazovanje "Umihana Čuvidina"
Breza, Breza                                                                                       kg. 924,-

19. Narodna kuhinja Sarajevo, Kod tetke,                                          kg. 3.131,-

20. Dom staraca Travnik "Naš dom",                                                  kg. 2.266,-

21. Povratnici u Višegrad,                                                                   kg. 1.000,-

22. Udruženje Roma "Naša budućnost" Sarajevo                                 kg. 2.397,-

23. Kuhinja Crvenog križa Sarajevo,                                                    kg. 1.080,-

24. Al-Valadeyn – Jetimsko naselje Sarajevo                                        kg. 1.648,-

25. Obdanište Jablanica,                                                                      kg. 674,-

26. Udruž. civilnih žrtava rata                                                               kg. 624,-

27. Medresa Osman ef. Redžović                                                        kg 3.450,-

28. Crveni križ Breza, Breza                                                                 kg. 730,-

29. Povratnici u Srebrenicu, H. Džakovac                                             kg. 1.250,-

30. Povratnici Žepa – Han Pijesak,                                                        kg 1.620,-

31. Klinički centar Sarajevo,                                                                 kg. 1.492,-

32. Škola Ishak-beg Ishaković, Sarajevo                                               kg. 459,-

33. Udruženje demobilisanih boraca Sari Grad Sarajevo                        kg. 1.080,-

34. Crveni polumjesec Zenica – Javna kuhinja u Zenici                          kg. 2.192,-

35. "Merhamet" Maglaj- Javna kuhinja                                                  kg. 2.052,-

36. Medresa u Cazinu                                                                           kg. 1.015,-

37. IPF u Bihaću                                                                                   kg. 1.028,-

38. Povratnici u Kozluk – Zvornik,                                                         kg. 2.750,-

39. Povratnici na području MIZ Rudo,                                                   kg. 840,-

40. Zavod za ment. in. djecu – Pazarić,                                                   kg. 1.657,-

41. Merhamet Bugojno,                                                                         kg. 506,-

42. Podijeljeno po osnovu uplata naznačenim osobama u Sarajevu  ¼;  kg. 750,-

43. Radnici na klaonici Breza i Bugojno,                                                 kg. 350,-
____________________________________
UKUPNO: kg. 87.033,-

Kao što se može vidjeti iz prezentiranih podataka ovo je najobimnija akcija klanja kurbana u humanitarne svrhe od uplata Bošnjaka iz bošnjačke dijaspore do sada organizirana u Rijasetu i po mnogim parametrima najuspješnija akcija. Ona je u svakom pogledu veoma uspješno organizirana i provedena, bez ikakvih nedostataka, primjedbi i prigovora. Koristi od akcije su višestruke. Svi kurbani nabavljeni su na domaćem tržištu i sva sredstva ostala su kod naših ljudi.

Podijeljeno je preko 84 tone kvalitetnog goveđeg i bravećeg mesa na preko 40 destinacija, zašto je Rijaset primio brojne zahvalnice i priznanja. Rijaset Islamske zajednice uputio je pisma zahvale džematima i imamima u bošnjačkoj dijaspori koji su svesrdno učestvovali u ovoj akciji, a posebne pohvale date su Islamskoj zajednici Bošnjaka u Americi, koja je u odnosu na prošlu godinu, u ovoj akciji, imala dvostruko veći broj uplaćenih kurbana. Veoma agilne bile su i isalmske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, Holandiji, Norveškoj, Švicarskoj i Austriji.

Cjelovit izvještaj o ovogodišnjoj akciji klanja kurbana, sa svim aspektima njene realizacije, generalni sekretar Rijaseta će prezentirati na sjednici Rijaseta radi razmatranja i usvajanja izvještaja.

Podsjećamo da je u 2007. godini iz bošnjačke dijaspore uplaćeno ukupno 2.496 kurbana od kojih je meso u količini od 77.335 kg. podijeljeno u humanitarne svrhe: povratnicima na svoja ognjišta, izbjeglim i raseljenim licima, licima u kolektivnim smještajima, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima, medresama i drugim pojedincima i ustanovama u Bosni i Hercegovini potrebnim pomoći.

Izvor: Rijaset.ba

Čestitamo realizatorima ove velike akcije i posebno nas oduševljava transparentnost u prikupljenim sredstvima i način na koji su utrošena.

Leave a Reply

*

captcha *