Zamisli taj dan okupljanja svih ljudi, podijeljenih u razne grupacije i reprezentacije! Gdje si ti?! Jesi li ti u pobjedničkoj, šampionoskoj ili u gubitničkoj ekipi, u onoj koja ispada iz džennetske lige u odlazi strmoglavljena u ambis džehennemske provalije!? Jesi li u ekipi vjernika: bogobojaznih, skrušenih i ponosnih ili u ekipi pijanica, narkomana, bludničara, pervaranata i licemjera?!

Gdje si onoga dana kada majka bude bacila svoje dijete, kada dijete u bešici osijedi, kada bude bježao brat od brata, roditelj od djeteta, dijete od roditelja?! Gdje si onoga dana kada Allah Svemoćni smota nebesa u Svojoj desnici a Zemlju smrvi u prašinu i bude kategorički tvrdio: Ja sam vladar Zemlje!, a onda upitao: A gdje su zemaljski vladari?! Zapitaj se: kojeg si ti vladara slijedio: Allaha – Svemoćnog ili prolazne, zemaljske vladare, koji će u kaburu istruhnuti i čiji će leševi jednoga dana, kada umru, zaudarati?!

Allah Plemeniti me počastio prošle godine da sam boravio sa pet miliona vjernika sa svih kontinenata na Arefatu. I, stvarno, ni na jednom mjestu na svijetu ne možeš primjetiti veće različitosti jezika, boje kože i različitih zastava, ali, takođe, nigdje na svijetu ne možeš naići na veću sličnost i jednakost kao na ovom mjestu: svi su u istim ihramima, i oni crni, i oni bijeli, i oni žuti, i ni po čemu ne razlikuješ bogatog od siromašnog, obrazovanog od manje obrazovanog, osobe s položaja i onoga koji je do kraja ugožen! Tako će na Sudnjem danu svi pred Gospodara doći isti: bez odjeće i bez dunjalučkih zvanja i simbola: samo će se prepoznavati ljudi po svojim djelima!!!

Arefat je moćan! Moćna je njegova poruka! Nema moćnije poruke od arefatske poruke! Zato je i arefatska dova, kako je Poslanik, s.a.v.s., poručio, najbolja dova! Zato što se čovjek, neumitno, sjeća i prisjeća ahiretskih scena! Pa zar može hadžija nakon takvog podsjećanja na Arefatu da se vrati u isto sivilo odakle dolazi i u isti nemar u kojem je ranije bio?

On na ovom mjestu definitivno treba raščistiti sa svim anomalijama i nemarnostima, a kako i neće kada mu Allah obećava praštanje svih grijeha, propusta i ranijeg nemarnog odnosa. Zar može neko zadržati isti kurs i ne promjeniti svoj odnos prema svemu, nakon Allahovog obraćanja hadžijama, kako je navedeno u jednoj, kako ćemo kasnije vidjeti, citiranoj hadisi-kudsijji?! Zar neki hadžija, nakon ovih Allahovih riječi: Kada bi vaši grijesi bili koliko ima zrna pijeska, kapi kiše ili morske pjene – sve bi vam ih oprostio! Idite robovi Moji, sve vam je oprošteno, kao i onima za koje ste molili!!!, može ostati imun i ostati isti kao prije boravka na Arefatu?! Ne. I sigurno – ne! To može učiniti samo onaj koji je prošetao Arefatom, a Arefat i njegove poruke nisu prošle kroz njega i njegovo srce!

dr. Šefik Kurdić

 

(akosba)

Leave a Reply

*

captcha *