IslamBosna.ba- Bez obzira koliko su čudesna čovjekova stvaranja, koliko visoko gradi nebodere ili koliko daleko doseže njegova tehnologija, sve je to malo u poređenju sa prelijepim Allahovim stvaranjem koje oduzima dah i koje je On, s.v.t., postavio na ovu zemlju za nas.

O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: “Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!” (El-Hadždž, 73)

Čovjek je nesposoban da replicira ono što je Allah, s.v.t., stvorio, bez obzira koliko naporno pokušavao. Zašto se onda obraćati bilo kome osim Njemu, s.v.t., kako bi vam dali ono nad čime nemaju vlast?

Ibn Semmak je kazao: Ne traži od onoga koji bježi od tebe, već traži od Onoga Koji ti je naredio da od Njega tražiš.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Muhammed eš-Šerif

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba