Transfer radnika i imovine terminala zasnovan je na sporazumu između Vlade Federacije BiH, Terminala Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Energopetrola d.d. Sarajevo, koji su 18. jula 2012. potpisali Nermin Nikšić premijer Federacije BiH, Rasim Kadić direktor Terminala Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, te Miroslav Polak direktor Energopetrola d.d. Sarajevo, i Damir Sokolović izvršni direktor Energopetrola. Osnova za Sporazum su dosadašnje odluke Vlade Federacije BiH i Skupštine Energopetrola o ovim pitanjima, kao i Ugovor o dokapitalizaciji.

Miroslav Polak, direktor Energopetrola, pozitivno je ocijenio  napore koje su  potpisnici sporazuma uložili u rješavanje svih problema u vezi sa terminalima. 

“Ovom prilikom posebno se želim zahvaliti Vladi Federacije BiH na konstruktivnom pristupu u pregovorima, te istaći da je potpisivanjem Sporazuma riješen višegodišnji problem”, rekao je Polak i naglasio: “Energopetrol na ovaj način omogućava Terminalima Federacije BiH ulazak u posjed vrijedne imovine, a kasnije će biti preneseno i vlasništvo na Federaciju BiH”. 

Na osnovu sporazuma, Terminali Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, ušli su u posjed terminala ukupnog kapaciteta od 115 hiljada tona, na četiri lokacije, i to nakon   šest godina dugog procesa. 

Terminali Federacije BiH formirani su kao državna firma u 100-postotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH, da bi upravljali sa kontinentalnim terminalima tečnih goriva, koji nisu prodati grupaciji INA MOL, već su izuzeti iz dokapitalizacije Energopetrola 2006. godine. Potpisom sporazuma i ulaskom u posjed okončan je višegodišnji proces tranzicije.

 “Ovim je stavljena tačka na višegodišnju agoniju u vezi sa statusom strateške imovine Terminala FBiH. Nakon šest godina stekli su se uslovi za rješavanje gorućih strateških pitanja važnih za razvoj naftnog tržišta u FBiH”, ocijenio je federalni premijer Nermin Nikšić, te istakao da su time stvoreni uslovi za nove investicije i razvoj naftnog sektora: “Vrlo je važno da Federacija BiH prvi put u svoje ruke dobiva strateški važne kapacitete za skladištenje nafte i naftnih derivata.”   

Ovaj transfer otvara velike poslovne mogućnosti za BiH, jer su četiri kontinentalna terminala tako strateški raspoređena da  pokrivaju cijelu teritoriju Federacije BiH. Obnova i korištenje tih terminala omogućava stvaranje tromjesečnih rezervi nafte i naftnih derivate, što je jedna od obaveza na putu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, u skladu sa direktivama Evropske komisije u toj oblasti. Ocijenjeno je da su do sada sve rezerve nafte u FBiH  bile “na točkovima” a tek sada Terminali prestaju biti “virtuelna” firma i počinju se baviti svojim poslom. 

Ulaskom u posjed skladišnih kapaciteta stvaraju se i uslovi da Vlada Federacije BiH pristupi donošenju zakona o nafti i naftnim derivatima. Tim zakonom će se regulirati i problem skladištenja komercijalnih i strateških rezervi tečnih goriva, te uravnotežiti kretanja na tržištu nafte i naftnih derivata. Osim toga, Terminali Federacije bi u bliskoj budućnosti mogli da postanu firma koja će se, osim skladištenja, baviti i veleprodajom nafte i naftnih derivata.

“Terminali Federacije će početi jedan potpuno novi poslovni život, i omogućiti stabilizaciju tržišta nafte i naftnih derivata, te osigurati ispunjene preduvjeta za pristupanje Evropskoj uniji. I ono najvažnije, počet ćemo se baviti veleprodajom kako bismo konačno bili profitabilno preduzeće, a ne da budemo na teretu države, kao do sada”, rekao je Kadić, te naglasio:  “Vjerujem da će ovo za Vladu Federacije BiH biti velika stvar, jer će moći i željeznicom povezati naftne terminale Ploče s kontinentalnim terminalima, čime će osigurati bržu i ekološki prihvatljiviju opskrbljenost tržišta Bosne i Hercegovine. Time ćemo zaokružiti sliku tržišta nafte i naftnih derivata u našoj zemlji”.

Kadić je posebno istakao i značaj angažmana bivših radnika “Energopetrola”: “Preuzimanjem terminala preuzeli smo i 74 radnika ‘Energopetrola’ i oni su sada radnici ‘Terminala Federacije BiH’, tako da će moći nastaviti sa čuvanjem, čišćenjem i sa daljnjom obnovom i rekonstrukcijom terminala. To su radnici koji imaju iskustvo, i koji će nam biti od velike koristi. Riječ je o radnicima koji dobro poznaju terminale, čime bismo se za vrlo kratko vrijeme počeli baviti skladišnim i veleprodajnim aktivnostima, zbog čega smo kao “Terminali d. o. o” i registrirani.  Isto tako, otvaraju se šanse za zapošljavanje mladih, obrazovanih ljudi, prvenstveno tehničko-tehnološke i mašinske struke.” 

I direktor Energopetrola Miroslav Polak, ukazao je na pozitivne strane ovog transfera radnika.

“Na ovaj način Energopetrol je pokazao da vodi računa o potrebama Terminala za odgovarajućim kadrovima, ali takođe i da štiti interese svojih radnika, koji su tu radili ranije i koji ne bi mogli biti angažovani na drugim poslovima, nakon preuzimanja terminala“, rekao je Polak, i objasnio: „Naime, svi radnici koji su dobrovoljno prešli u Terminale Federacije potpisali su ugovor o radu na neodređeno vrijeme i imat će isti radnopravni status kao što su imali i u Energopetrolu. Drago mi je da smo postigli dogovor koji je dobar za obje firme, a u isto vrijeme štiti i sva prava radnika.“ 

Obnovom kontinentalnih terminala i njihovim povezivanjem željeznicom sa terminalima u Pločama, omogućit će se da Terminali Federacije BiH ostvare svoju temeljnu funkciju  i postanu firma koja će skladištiti državne i komercijalne rezerve nafte i naftnih derivata, a potom  razvijati i poslove veleprodaje. Po procjenama direktora Kadića, terminali će se obnavljati i modernizirati u fazama i po prioritetima, a rekonstrukcija će biti urađena po posljednjim evropskim standardima, koji podrazumijevaju sigurnost, zaštitu okoliša i funkcionalnost. 

Investicije, koje su potrebne da bi se terminali rekonstruisali u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima poslovanja, procjenjuju se na više od 20 miliona eura što otvara velike privredne mogućnosti za  projektantske kuće, izvođače radova i isporučioce opreme iz Bosne i Hercegovine. 

Preuzimanjem terminala stvaraju se velike poslovne prilike i za Federaciju BiH i za državu, ali i veliki broj privrednih subjekta koji posluju u našoj zemlji, čime se potvrđuju očekivanja da će terminali biti najveći ovogodišnji poslovni uspjeh u Bosni i Hercegovini.

(sutraba)

Leave a Reply

*

captcha *