– Smatramo da Federalni fond to ne može prihvatiti, niti može izdržati, istaknuo je Čamber nakon sastanka s ministrom rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Petrom Đokićem, održanom u Sarajevu, a na kojem su razmatrani Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u provođenju penzijskog i invalidskog osiguranja iz 2000. godine, te pitanje reguliranja penzija za vojne osiguranike, s osvrtom na poglavlje 5. Zakona o službi u OSBiH.

 

Ministar Čamber smatra da pitanje preuzimanja korisnika penzija koji to pravo trenutno ostvaruju putem Fonda PIORS-a, prevazilazi ovlasti resornog ministarstva na čijem je čelu, te da je to tema za Parlament i Vladu FBiH. 

Na sastanku koji je održan na inicijativu ministra Đokića, a čiji je stav da bi isplata penzija trebala biti na teritoriji gdje su zarađene zaključno s 30. aprilom 1992. godine, nije postignut konkretan dogovor, ali je to pitanje otvoreno i svestrano analizirano.

Prema procjeni koju ministar Đokić navodi, radi se o 22.850 penzionera iz RS-a koji su penziju ostvarili na teritoriji FBiH, a što bi u konačnici, kada se uzmu u obzir penzioneri iz FBiH čija je obaveza za isplatu penzija nastala na prostoru RS-a s 30. aprilom 1992. godine, rezultiralo s novih 11.000 korisnika koji bi opteretili Fond PIOFBiH. 

U vezi s tim, ministar Čamber ukazao je na obavezu očuvanja finansijske stabilnosti federalnog fonda, podsjećajući, istovremeno, da u vrijeme kada su spomenuti osiguranici ostvarili penziju (30. 4. 1992.) nije postojala ni RS, ni FBiH, nego isključivo BiH kao dio bivše SFRJ.

Nadalje, smatra da se to pitanje treba rješavati na državnom nivou, da bi se rasteretili entitetski fondovi, uključujući i eventualno ustanovljenje jedinstvenog fonda PIO na nivou BiH.

Ministar Đokić je istaknuo da će u skladu sa strateškim odrednicama za reformu PIORS istrajavati na rješavanju spomenutog pitanja, imajući u vidu presude Evropskog suda za ljudska prava i evropsku praksu.

Ustvrdio je da je “zbog diskriminacije penzionera” Fond PIORS-a u prethodnom periodu oštećen za oko 800 miliona KM, uz ocjenu da ne može biti zadovoljan dosadašnjim rješenjima, te da je to razlog što osporava dio razmatranog Sporazuma (član 2.).

Kazao je da će nastaviti s pravnim i političkim aktivnostima na tom planu, te da je sastanak s ministrom Čamberom prvi korak, kao i da će dijalog biti nastavljen.

Sagovornici su razmotrili i pitanje vezano za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIOFBiH, što je učinjeno radi implementacije presude Suda u Strasbourgu u predmetu “Šeferović – Pašalić”, a u skladu sa čime pravo na penziju u FBiH imaju isključivo stvarni povratnici na prostor ovog bh. entiteta.

Bilo je riječi i o Zakonu o službi u OSBiH, odnosno pitanju “privilegiranih penzionera”, koji bi prema tom zakonu ostvarivali penzije obračunate prema prosjeku plaće u posljednjih pet godina, uz konstataciju da će to pitanje biti regulirano u sklopu entitetskog zakonodavstva. U FBiH će to biti u skladu sa zakonom o povoljnim penzijama.

Resorni entitetski ministri usaglasili su se da o svemu o čemu je danas razgovarano izvijeste entitetske vlade, da bi se i one očitovale u vezi s razmatranom problematikom.

(indikatorba)

Leave a Reply

*

captcha *