– I Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u svom izlaganju reče: „I dok sam još išao (iz pećine Hira), čuo sam s neba jedan glas, podigoh pogled, kad onaj isti melek koji mi je bio na Hirau, sjedi na sjedištu (kursiju)1 između neba i zemlje. Uplašen od toga povratio sam se (kući) i rekao:

„Pokrijte me! Pokrijte me!” Kasnije je Uzvišeni Allah objavio: „O pokriveni, ustani i opominji!”, pa do njegovih riječi „I griješenje ostavi!” Nakon toga Objava je učestalo i kontinuirano dolazila.

(U ovom predanju) Jahjaa slijedi Abdullah b. Jusuf i Ebu-Salih a Hilal b. Reddad slijedi Akila b. Halida prenoseći od Zuhrija. Junus i Ma’mer rekli su: („Tresli su se Muhammedovi) mišići (damari) između ramena i vrata”

1. Kursi je, kako kaže Zamahšeri, sve na čemu se sjedi i nije veće od onoga koliko zauzima onaj ko na njemu sjedi. (prim.rec.)

2. Ostalih još pet ajeta druge objave El-Muddessir poglavlja bila su:”…, a svoga Gospodara veličaj, i svoje odijelo drži čisto. Griješenje (kumire) ostavi i ne prigovaraj (u dijeljenju milostinje) smatrajući je velikom, i radi svog Gospodara budi strpljiv!”

3. Muhammed, sallallaha alejhi ve sellem, prije Objave držao se vjerovanja Ibrahima, alejhi sellem, i ostalih vjerovjesnika, jer su oni svi provjedali tevhid – vjerovanje u Allahovu jednotu. Poslije niza drugih duhovnih priprema Džibril mu na Hirau prenosi prvu Objavu 27., a neki misle 17. Dana ramazana, u ponedjeljak, kada je podvučena važnost znanja, pera i tevhida.

Džibrilovo grljenje i stiskanje Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, k sebi jeste aluzija na tešku i odgovornu dužnost koju treba ozbiljno prihvatiti i pokloniti joj veliku pažnju. Čini se da je to aluzija na tri teška iskušenja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iza kojih slijedi pobjeda i konačni uspjeh. Prvo iskušenje jeste trogodišnji bojkot i blokiranje svih muslimana u Mekki. Mekkanski idolopoklonici prekinuli su s muslimanima sve trgovačke, bračne porodične i prijateljske odnose i muslimani su umirali od gladi, ali su nepokolebljivo taj pritisak izdržali. Drugo iskušenje jesu brojni napadi, fizičko mučenje pojedinih muslimana i raznolika zastrašivanja, a treće progon muslimana iz Mekke.

Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, uplašenost na Hirau objašnjava se, između ostalog, kako se on pobojao da neće biti u stanju podnijeti teret Allahove objave i u cjelosti opravdati povjerenu mu dužnost; da neće, možda izdržati napade i pritiske svojih neprijatelja, a postoji mogućnost da se uplašio i od veličine lika Džibrila.

Za veoma uplašenu dušu Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, bio je potreban duži odmor. Zbog toga je, kako to navodi Ajni, uslijedio trogodišnji prekid Objave, koji ga je okrijepio, dao mu novu snagu, polet i želju za nastavljanjem najavljene Objave. Buti u svom djelu Fikhus-sire navodi mišljenje Bejhekija da je taj period trajao šest mjeseci, dok Zurkani u djelu Šerhul-mevahib navodi da je taj period trajao četrdeset dana.

Šestomjesečni i istiniti snovi počeli su u rebiul-evvelu, a Objava u ramazanu.

U periodu prekida Objave, Džibril je imao kontakte s Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, ali mu nije ništa objavljivao, dok se nije psihološki osposobio za redovnu Objavu. Prvih pet ajeta poglavlja „Ikre” jeste, bez sumnje, prva Objava, a poglavlje „El-Muddessir” druga, koja je uslijedila tek poslije spomenutog prekida.

Kurejb je prenio: „U Ibni-Abbasovoj bilježnici vidjeli smo ovaj redoslijed Objave: El-Alek (prvih pet ajeta), El-Lejl, Nun, El-Muzzemmil, El-Muddessir, El-Leheb, Et-Tekvir, El-A’la, Ed-Duha, El-Inširah, El-Asr, El-Adijat, El-Kevser, Et-Tekasur, El-Felek, En-Nas i još mnoga poglavlja (mekkanske Objave). U Medini je objavljeno svega 28 poglavlja.”

Aiša, radijallahu anha, i brojni ashabi tvrde da je prvih pet ajeta El-Alek poglavlja prva Objava, a zatim prvih nekoliko ajeta poglavlja Nun. Kasnije su objavljena poglavlja El-Muzzemmil, El-Muddessir i Ed-Duha, a potom ostatak sure El-Alek.

Iz sadržaja prve Objave razabire se da je potrebno prije učenja Kur’ana proučiti bismillu, da prestrašenu osobu ne treba isptivati dok se psihološki ne smiri, a neraspoloženom treba nastojati povratiti raspoloženje.

IslamBosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *