Samo je u nominalnom iznosu potrošačka korpa u BiH nešto manja ili jednaka onima u ostalim europskim zemljama, ali, uzme li se u obzir kupovna moć bh. građana, potrošačka korpa ne samo da nije najniža, već je daleko skuplja od najvećeg broja zemalja u Europi.

U regiji, koja posljednjih godina sve više postaje crna rupa u Europi, od cijena osnovnih artikala iz potrošačke korpe u BiH samo su niže cijene u Makedoniji i Albaniji.

“Gotovo svaki stanovnik BiH od svoje plaće, ukoliko je uopće ima, izdvaja 80 % za hranu. Tako ne žive stanovnici EU, a ni oni iz zemalja u okruženju”, tvrdi sekretar Udruge potrošača BiH Mensud Lakota. Kako bi preživjela, prosječnoj porodici u BiH porebno je mjesečno osigurati 1.651 KM. Kako je izračunala Udruga za zaštitu potrošača, najveći dio ovog iznosa, čak 652 KM, potrebno je izdvojiti za hranu, a ostatkom se moraju pokriti režijski troškovi, odjeća, obuća, prijevoz i sl. Kako je prosječna plaća u BiH 786 KM sa sigurnošću se može utvrditi kako većina građana u BiH živi na rubu egzistencije.

Prema podacima udruge, 40 % građana u Bosni i Hercegovini imaju primanja koja nisu dostatna ni pokriti troškove za hranu. Kako je najpopularnije uspoređivati se sa zemljama EU, tako cijene pojedinih namirnica u BiH čine od 66,1, pa do 115,4 % prosječnih cijena zemalja iz EU.

U BiH je najbolje kupovati voće i povrće, koje je 40 % jeftinije od onog koje se prodaje u EU. Po ulje i mast bolje je otići u jednu od zemalja EU, tamo je ono jeftnije za 16 %. Cijena hljeba je povoljna, 33,6 % je jeftinija od iste količine u Europi. Riba je 28,3 %, a meso 25,3 % jeftinije od europskih cijena. Cijene mlijeka, sira i jaja su 18,4 % niže od prosječnih cijena u EU.

E-kapija

Leave a Reply

*

captcha *