Usvojenim dopunama zakona plate će biti smanjene za 150 do 350 KM po korisniku budžeta.

Pošto plate poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH nisu obuhvaćene ovim zakonom zadužena je Zajednička administrativna komisija da uskladi obračunski osnov za njihove plate sa usvojenim zakonskim izmjenama, čime će i one biti msanjene.

Poslanici su uvojili Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu i primili k znanju Plan aktivnosti za ispunjavanje obaveza iz preporuke Evropske komisije u vezi sa Mapom puta za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.

Predstavnički dom usvojio je zahtjev Kluba poslanika SNSD-a za razmatranje po skraćenom postupku Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kojim se predviđa ukidanje PDV-a za osnovne životne namirnice, dok nije prihvaćen zahtjev Vijeća ministara za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku.

Izvor: Dnevni Avaz

Leave a Reply

*

captcha *