IslamBosna.ba- Šejh dr. Sallah Sultan, generalni sekretar Vrhovnog vijeća za islamska pitanja Egipta i visoki zvaničnik Muslimanske braće uhapšen je krajem prošle godine na aerodromu u Kairu nakon progona visokih članova Muslimanske Braće od strane pučističkih vlasti.  Dr. Sallah Sultan obrazovao se na Dar el-Ulmu u Egiptu gdje su Hassan el-Benna, osnivač Muslimanske braće i ključni ideolog pokreta Muslimanska braća, Sejjid Kutb, također diplomirali. Dr. Sultan je član Međunarodne unije muslimanskih učenjaka (IUMS) koju predvodi šejh Jusuf Karadavi.

Iz svoje zatvorske ćelije šejh Sallah je uputio vrlo značajne poruke egipatskom narodu koje se generalno mogu primijeniti na cijeli ummet:

Prva poruka:

Mom velikom egipatskom narodu, izađi, ja sam vam iskreni savjetnik…Izađi na ulice i obori vojni udar koji je oklopnim vozilima i tenkovima poništio tvoj glas na sedam prethodnih izbora koje su, upravo ta vojska i to sudstvo, nadgledali. Omer, r.a., je kazao: „Drago mi je kada čovjek koji je ugnjetavan kaže: ‘Ne.’“ Zato, reci i ti NE! Radi Allaha a onda radi svoje časti i dostojanstva. Uzvišeni Allah kaže: „Ko se bude borio, pa, radi sebe se bori.“

Druga poruka:

Izađi protiv onoga ko ti je nanio nepravdu, tebi, tvojoj braći i tvojim sestrama… Izađi naređujući dobro i zabranjujući zlo, što je šerijatska obaveza svakoga. Izađi protiv onoga ko je ubijao, zlostavljao i tiranisao tvoju majku, oca, sestru brata… Izađi protiv onoga ko je ubio pet hiljada ljudi, ranio 25 hiljada i uhapsio 12 hiljada. Zar ćeš sjediti u svojoj kući dok oko tebe biva ubijano, uništavano i hapšeno sve što se kreće? Budi onaj čovjek koji je izašao na trg braneći svoju zemlju i štiteći svoju čast, ne bojeći se ničijeg prijekora.

Treća poruka:

Izađi, ne plaši se za svoju opskrbu niti smrt… naša sigurnost u Egiptu je oduzeta, žene su ubijane, hapšene i zlostavljane od bandi, naš imetak je ukraden i otet, naš predsjednik je zatočen, naš ustav stavljen van snage, a plemeniti ljudi našeg Egipta su ili među šehidima ili među ranjenima i uhapšenima. Pa, zar ćeš šutjeti, bojeći se za svoju nafaku i život? I nafaka i život su u Allahovim rukama: „A vama je opskrba na nebesima“, kaže Uzvišeni Allah. A o smrti govori: „Kada smrtni čas nastupi, niti ga možete požuriti niti odgoditi.“ Prepustimo to Allahu i izađi na ulicu!

Četvrta poruka:

Moraš se odazvati Allahovom pozivu zbog Egipta i tvoje budućnosti… Izađi kao što Uzvišeni Allah kaže: „Neka među vama bude grupa ljudi koja će dobru pozivati i naređivati dobro, a zlo zabranjivati, oni će uspjeti.“ Tako mi Allaha, tvoj spas na dunjaluku i Ahiretu jeste da izađeš zajedno sa ostalima kako bi spasio Egipat od krvnika koji su se odrekli revolucije 25. januara.

Peta poruka:

Okupite se, i ne izlazite pojedinačno! Onaj koji ukazuje i poziva dobru je kao i onaj ko ga čini! A tako mi Allaha, to je divno dobro u koje možeš pozvati svoju porodicu, komšije, rođaka, prijatelja… Mi želimo brojne „ribbijune“, kako to Uzvišeni Allah kaže, a to su oni koji su svoj život posvetili i prepustili Uzvišenom Allahu. Vaše mnoštvo je važno kako bi se suprotstavili onima koji su uzurpirali Egipat, koji se bore protiv naše djece i omladine, ubijajući ih i istrebljujući poput Hitlera.

Ostale poruke
Prva poruka: 

El-Bablavi komentariše na TV ABC gdje je kazao da se njegova vlada borila kao što je to radila Amerika u Drugom svjetskom ratu ili u Vijetnamskom ratu, zaboravljajući da su to bili ratovi koje su vodile države protiv država i vojske protiv vojski. Sve u svemu, mi se uzdamo u Uzvišenog Allaha, zatim u naše humane i mirne namjere, što je jače od tebe i Es-Sisija, koji je tvoje oko, jer ti si došao na vlast samo uz pomoć oklopnih vozila i tenkova, bez ijednog glasa.

Druga poruka:

Nastavit ćemo, sve dok Allah Svoju presudu ne donese. Strpi se dok Allah Svoju presudu ne donese, a On je najbolji Sudac. Mi želimo i vjeru i politiku, zato izađi, osudi zlo dok Allah ne presudi i vjeruj mi, to ćete usrećiti i na dunjaluku i na Ahiretu.

Treća poruka: 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u svome saopštenju zaprijetilo upotrebnom ‘žive’ municije ukoliko izađemo na ulice, a mi, tako mi Allaha, izlazimo sa živim srcima, srcima koja se jedino Allaha boje. To šejtan plaši svoje sljedbenike, pa ih se ne plašite, bojte se Allaha ako ste vjernici i nemojte zaboraviti:

„Gospodar je jedan i život je jedan.“

Četvrta poruka:

Svaki put kada čuješ za krv naših šehida ili ih se sjetiš, osjetiš kako su oni postali pokretačka snaga naše parole: „Slobodni revolucionari će nastaviti svoj hod!“

Peta poruka:

Nemojte, naša omladino i naša djeco, u tjeskobi i gužvi protesta zaboraviti da petkom učite Kur’an, klanjate sabah, proučite suru El-Kehf, donosite salavat na našeg Miljenika, s.a.v.s., činite istigfar i molite Allaha da nam pruži izlaza: „Allahova pomoć je, doista, blizu.

Šesta poruka:

Britanskom parlamentu: 

Rasprava o udarima na Siriju nije niti moralna niti humana, kako to kaže gospodin Kamerun, ali i predsjednik opozicione partije u Britaniji. Moje pitanje njima je: da li je humano i moralno da sirijski pokolj traje dvije i po godine? Da je ubijeno 200 hiljada, a ranjeno milion ljudi? Da je broj izbjeglica u inostranstvu dostigao tri, a unutrašnjosti Sirije 7 miliona ljudi? Da li se razlikuje ubijanje hemijskim oružjem od ubijanja municijom i klanja?

Sedma poruka:

Britanskom parlamentu

Šta je po vašem mišljenju ubijanje, zlostavljanje i uništavanje koje sprovode pučisti u Egiptu? Oni su u Egiptu, u istoj nedjelji ubili mnogo više ljudi od krvoloka Assada, koji je u hemijskom napadu ubio 1.500 ljudi, a Es-Sisi je u Egiptu ubio preko 5 hiljada mirnih demonstranata! Je li Egipat izvan moralnog i humanog obrasca u svijetu?

IslamBosna.ba