IslamBosna.ba- Poslije pada Granade 1492. godine, posljednjeg uporišta muslimana Andaluzije, granadski emir Muhammed XII je pregovarao o uvjetima predaje i jedan od uvjeta, koji je  prihvaćen od strane katoličkih kraljeva, bio je vjerska tolerancija prema muslimanima. To je značilo da će im biti dozvoljeno slobodno ispovijedanje islama, neplaćanje većeg poreza od kršćana, da kršćani koji su prihvatili islam neće biti nasilno vraćeni u kršćanstvo, i dr. Isprva, katolički kraljevi poduzimaju mirno propagiranje katoličanstva, zadatak koji povjeravaju nadbiskupu Granade. Međutim, poslije jedne posjete Granadi, 1499. godine, vidjevši koliko je grad još uvijek imao muslimanske karakteristike, odlučuju pokrštavanje povjeriti kardinalu Cisnerosu koji je organizovao masovna pokrštavanja i spaljivanje svih vjerskih tekstova na arapskom jeziku. Ovakvo njegovo djelovanje je izazvalo pobunu (1499-1500.) i ubistvo jednog od kardinalovih agenata. Ovo je zauzvrat dovelo da kršćani opozovu svoja obećanja. U 1499. godini vjerski vođa Granade je pod prisilom predao više od 5.000 neprocjenjivih knjiga koje su spaljene, jedino su pošteđene pojedine knjige o medicini. Nakon toga muslimanima je dat izbor između pokrštavanja i egzila ili nasilne smrti.

U rukopisima u Vatikanu pronađen je dokument na arapskome jeziku, datiran na zadnji dan mjeseca redžeba, 910., hidžretske godine ili 28. 11. 1504. godine, 12 godina nakon pada Andaluzije. U dokumentu učenjaci Maroka savjetuju muslimane, koji su nasilno pokršteni, kako da sačuvaju vjeru.

Nakon zahvale Allahu i salevata na Poslanika, s.a.v.s., spominju i brojne nagrade za one koji nose vjeru i trpe. Na početku stoji: „Znajte da kumiri ili izrezbareno drvo ili isklesan kamen, ne mogu čovjeku donijeti dobro ili napraviti zlo. Potpunu vlast posjeduje samo Uzvišeni Allah koji nema djece, i pored Njega nema drugog boga, pa mu robujte i činite mu ibadet. Obavljajte namaz, pa makar išaretom, dajte zekat davanjem poklona vašim siromasima, jer Allah ne gleda u vaše likove, već gleda u vaša srca. Čišćenje od nečistoće možete izvršiti ulaskom u more. Ako ne možete klanjati tokom dana, naklanjajte namaz tokom noći. Niste obavezni uzimati abdest, možete uzeti samo tejemum, dodirujući zidove.“

Učenjaci, koji su napisali ovo pismo, navode da je Poslanik, s.a.v.s., rekao onima koji ne mogu klanjati: „Uradite ono što možete“, te kažu: „Ako vas primoraju da se klanjate kipovima u vrijeme namaza, ili vas primoraju da prisustvujete misi, vi nanijetite vaš propisani namaz i ono što oni rade prema njihovim kipovima, radite i vi, ali misleći na Allaha, čak i ako niste okrenuti prema kibli, niste ni obavezni, jer takva obaveza prestaje u namazu za strah. Ako vas primoraju da pijete alkohol, popijte ga, ali bez namjere korištenja. Ako vas primoraju da jedete svinjetinu, pojedite je, ali neka vaša srca iskažu prijezir, čvrsto vjerujući u njihovu zabranu.“

Govoreći o izgovaranju riječi nevjerstva, savjetuju im: „Kada ste prinuđeni da izgovarate riječi kufra, onda možete koristiti aluzije i zagonetke, a ako nema drugog načina, možete to koristiti, ali neka vam vjera ostane čvrsta i prezirući ono što govorite. Ako budu tražili psovati poslanika Muhammeda, s.a.v.s., a oni izgovaraju njegovo ime Mummed, psujte Mummeda, misleći na šejtana ili nekog čovjeka.“

Devletu-l-islamijje fi Endelus, 4/342

Ovaj dokument ukazuje u kakvom stanju su živjeli muslimani, ali i druge vjerske manjine, u Španiji nakon pada muslimanske Andaluzije.

IslamBosna.ba

IslamBosna.ba- Vifak ul-Medaris, pakistanska medresa, oborila je svjetski rekord uspjevši da proizvede više od milion hafiza Kur’ana širom svijeta za tri decenije postojanja.

Generalni sekretar Vifak-ul-Medarisa, kura hafiz Džalandhari kaže: “Samo u 2019. godini više od 78 hiljada učenika je postalo hafizom Kur’ana, a među njima je 14 hiljada učenica”.

On je dalje dodao da djeca od četiri do sedam godina se upisuju u njihove medrese i završavaju hifz Časnog Kur’ana za samo dvije godine.

U ovoj pakistanskoj medresi, pored učenja napamet Kur’ana, djeca također stječu i osnovno obrazovanje koje uključuje engleski, urdu, matematiku, fiziku, hemiju, itd.

U medresi djeca dobijaju besplatno obrazovanje i smještaj.  “Počinjemo sa časovima u 6 sati ujutro”, kazao je on. “Nakon toga djeca doručkuju i časovi se nastavljaju do 10 sati uvečer”.  Djeca imaju pauze za namaz i igru.

Kura hafiz Džalandhari je također uporedio brojke hafiza Kur’ana u Pakistanu sa brojkama hafiza Kur’ana u Saudijskoj Arabiji, i kaže da Saudijska Arabija svake godine proizvede samo 5 hiljada hafiza Kur’ana.

“Imajući u vidu da arapski jezik nije maternji jezik Pakistana, više djece iz Pakistana nauči Kur’an napamet u poređenju sa Saudijskom Arabijom”, kazao je on.

Također, on je kazao da je vlada Saudijske Arabije pohvalila trud ove medrese te im dodijelila nagradu.

IslamBosna.ba

IslamBosna.ba- Ali Muhammed es-Sallabi je rođen 1963. godine u Bengaziju, na istoku Libije. Osnovne studije završio je 1993. godine na Islamskom univerzitetu u Medini, na Odsjeku za da‘vu i usuli-din, gdje diplomira kao student generacije, a magistarske studije je završio na Islamskom univerzitetu Ummu Derman na Odsjeku za usuli-din, Odjel za tefsir i kur’anske nauke, gdje je stekao i zvanje doktora islamskih nauka.

Član je Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka i autor je desetine djela iz svih oblasti, a kod nas su prevedena djela Poslanikov životopis, Ebu Bekr, Omer i dr.

U nastavku vam prenosimo intervju sa uvaženim šejhom Sallabijem.

IslamBosna.ba-  Poštovani šejh, na početku zahvaljujemo Vam se na izdvojenom vremenu da govorite za naš portal. Danas ummet proživljava civilizacijsku, političku i ekonomsku krizu, možemo li ovo vrijeme usporediti sa nekim od perioda iz islamske historije?

Dr. Es-Sallabi: Islamska historija je prolazila kroz različite periode, periode napretka, pobjeda, ali i padova. Ovo što se dešava je civilizacijski sukob na vrhuncu borbe i na svim nivoima; ideološkom, ekonomskom i političkom. Očigledna je borba između ideja, a ummet prolazi kroz iskušenja, a nakon iskušenja dolazi civilizacijski procvat.

IslamBosna.ba- Posljednjih godina svjedoci smo brojni historijskih serija, kao što su Ertugrul i Sultan Abdulhamid, interesuje nas Vaše mišljenje kao historičara?

Dr. Es-Sallabi:: Ja, lično, ne pratim turske historijske serije, ali neka braća, koja ih prate, govorili su mi da su ispunjene principima i vrijednostima koje ukazuju na identitet ovog ummeta. Sultan Abdulhamid II je, bez sumnje, snažna ličnost kojoj je učinjena nepravda i čovjek koji je uradio mnogo za ummet. Ja smatram, a Allah najbolje zna, korištenje drame u svrhu dobra, a protiv zla, istine, a protiv laži i upute a protiv zablude, dobro je djelo.

Čini mi se da serije imaju veoma veliki utjecaj u islamskom svijetu. Probudile su svijest, kulturi, ideje i povezale ove generacije sa našom historijom. Sve to je pozitivno i pozitivno djeluje na prosperitet ummeta i njenu budućnost.

IslamBosna.ba- Nekoliko vaših djela su prevedena na bosanski, kao što su Poslanikov životopis, Ebu Bekr, Omer i dr., koje Vaše djelo je najdraže?

Dr. Es-Sallabi: Na mene je najveći utjecaj ostavila knjiga Poslanikov životopis.

IslamBosna.ba- Koja je Vaša poruka muslimanima Evrope, a posebno Bosne i Hercegovine?

Dr. Es-Sallabi: Moja poruka braći i sestrama u Bosni i Hercegovini je da se drže Kur’ana, jer je on validan i primjenljiv za sva mjesta i za svo vrijeme. Također, trebaju slijediti sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u djelima, postupcima i riječima. Trebaju objasniti veličinu islama i, kroz Kur’an i sunnet, istaći vrijednosti i principe, posebno u onome što je vezano za ljudska prava, mirnu koegzistenciju, prava žena, ustav, zakone, pravdu i ljudsku čast. Također, trebaju istaći ljepotu i veličinu Kur’ana i intelektualne, tjelesne i duhovne ljudske potrebe i interesovanja, koje Kur’an ističe. Trebaju se fokusirati na da’vu sa mudrošću i na najljepši način raspravljati i iznositi dokaze, tražeći Allahovo zadovoljstvo.

IslamBosna.ba- Kakav je značaj Svjetske unije islamske uleme posebno za muslimanske manjine?

Dr. Es-Sallabi: Značaj Svjetske unije islamskih učenjaka za Bosnu veoma je velika i krucijalna. Ova organizacija ima hrabrosti i slobode, koje ne posjeduju brojne institucije u islamskom svijetu. Pored toga, posjeduje i pojedince i učenjake, kao što je šejh Ahmed er-Rejsuni, kojeg smatram najboljim učenjakom iz oblasti intencija šerijata, onda šejh Ali Karadagi, jedan od najboljih eksperata za islamsku ekonomiju, dr. Muhsin Abdulhamid el-Iraki, po mom mišljenju najveći mufesir na svijetu, onda šejh Muhammed Hasan Veled ed-Dedew, hafiz ovog vremena, koji zna veliki broj djela napamet jedan je od eksperata u fetvama. Pored njih u su Jusuf Abdulhajj es-Sudani, šejh Fadl Murad iz Jemena i brojni drugi koje je Allah učinio korisnim muslimanima i islamu.

IslamBosna.ba- Kakvo je stanje islamske uleme u arapskom svijetu?

Dr. Es-Sallabi: Neke organizacije i sistemi se bore protiv muslimana i uleme danas, uleme kao što je šejh Selman el-Auda, Ali el-Umeri, šejh Salah Sultan. Pored toga, česte su sistemske kampanje, kroz televizije i portale, na iskrivljenju realnosti. Također, pokušavaju utrnuti svjetlo, koje se rasplamsalo u tami. Postoje i pokušaji likvidacije i ubijanja u Jemenu, Libiji, Iraku, Siriji, Palestini…

IslamBosna.ba-Ovih dana svjedoci smo previranja u bratskoj Libiji, šta se dešava?

Dr. Es-Sallabi: Ovo što se dešava u Libiji je sukob između pomagača civilne države i pomagača nacionalnog koncenzusa s jedne strane, a s druge strane vojne države, koja slijedi antirevoluciju. Uzvišeni kaže: Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne?! U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene; u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja. (Fatir, 43)

IslamBosna.ba

IslamBosna.ba- Gostujući na kanalu El-Medžd, jedan od najvećih alima današnjice, Mauritanac Muhammed Hasan ed-Dedew, odgovara na pitanje voditelja o njegovom iskustvu sa šejhom Ibn Bazom:

“Bio sam student na islamskom univerzitetu u Riyadu, a u isto vrijeme sam bio postavljen od strane uprave univerziteta da podučavam druge, mlađe studente. Tada sam komentarisao Buhariju i još neka druga djela…

Nekim profesorima na univerzitetu se nije sviđalo to što bih nekada u svojim predavanjima navodio mišljenja i stavove šehida Seyyida Qutba. Jednog dana mi je došao jedan profesor i rekao mi:”Seyid Qutb je zagovarao tezu o stvaranju Kur’ana, a onaj ko zagovara takvo mišljenje izlazi iz vjera, a pošto ti slijediš njega, onda ću se zalagati da više ne budeš ovdje!” Odgovorio sam mu smireno da te tvrdnje nisu tačne i da je to potvora na Seyid Qutba.

Onda mi je ljutito uzvratio:”Kako možeš da forsiraš mišljenja Zehebija, kada on nije imam, moraš spominjati mišljenja našeg muftije, šejha i imama Ibn Baza!” Opet sam mu još smirenije odgovorio:”Uz svo uvažavanje muftije Ibn Baza, ali Imam Zehebi je svojim znanjem, svojim opusom objavljenih djela, svojom žrtvom, daleko ispred šejha Ibn Baza!

Ove riječi su ga razbjesnile i otišao je.

Naravno, nakon nekoliko dana mi dolazi vijest, da je muftija, šejh Ibn Baz donio odluku o mom protjerivanju iz Saudije, te zabrani daljeg školovanja i angažmana…

Jedan od, rijetko iskrenih profesora, koji me je posebno volio i cijenio, savjetovao mi je da odem lično kod šejha Ibn Baza…

Sutradan sam otišao. Bilo je oko 11 sati, prije podne. Nakon nekog vremena čekanja, pozvali su me u kancelariju šejha Saliha El-Fewzana u kojoj je bio i šejh Ibn Baz…

Poselamili smo se i predstavio sam se, a zatim sam rekao: “Nisam znao da podržavate mišljenje o osudi nekoga u odsustvu!?” Na ove riječi se šejh blago nasmijao. Onda sam mu sve detaljno pojasnio…

Šejh Ibn Baz je odmah povukao svoju odluku i od tog dana sam postao omiljen i često pozivan u njegovo društvo…

Rahmetullahi alejhi!

Priredio: Abdullah

IslamBosna.ba

IslamBosna.ba- Ne postoji nijedno ljudsko biće nakon poslanika i vjerovjesnika, niti će ikada biti, bolje od Ebu Bekra. On spada u posebnu kategoriju i njegov status neće niko nadmašiti do kraja vremena. Ali, da li ste se ikada zapitali zašto je to tako? Šta ga je to toliko razlikovalo od svih ostalih?

Razmotrite sljedeće:

On nije bio tako siromašan poput Ebu Hurejre i Ebu Zerra, a ipak je bolji od njih.

On nije mučen poput Hababa, Bilala, Sumejje ili Jasira, ali ipak je bolji od njih.

On nije ranjavan u borbama u kojima je učestvovao sa Poslanikom, s.a.v.s., poput Talhe, Ebu Ubejde ili Halida, ali ipak je bolji od njih.

On čak nije ni ubijen kao šehid na Allahovom putu poput Omera, Osmana, Alije, Hamze, Mus’aba ili Sa’d b. Mu’aza, ali ipak je bolji od njih.

Dakle, koja je to tajna koja je Ebu Bekra podigla na ovaj stepen ekskluzivne veličine? Stepen koji je nadmašio svakog učenjaka, vjernika i šehida njegovog vremena i vremena koje dolazi?

Odgovor na ovo prepuštam jednom od tabi’ina koji je riješio misteriju u jednoj rečenici.

Bekr b. Abdullah el-Muzani kaže: Ebu Bekr nije pretekao druge ashabe mnoštvom dobrovoljnog namaza i posta, već onim (vjerom i ubjeđenjem) što se učvrstilo u njegovom srcu.

Bila su to djela srca. To je ono što ga je podiglo na nedostižne visine. To ga je dovelo do pozicije broj jedan.

U doba kada se mase fokusiraju na predstavljanje svoje vanjštine, pažljivo uređujući fotografije i filtere, sada znate šta zaslužuje vašu najveću pažnju.

Bez odlaganja, iskreno se pogledajte iznutra.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Ali Hammuda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

IslamBosna.ba- Saudijska Arabija djeci ubijenog novinara Džemala Hadžugdžija plaća ‘krvarinu’ kao takozvanu ‘nadoknadu’ za ubistvo njihovog oca u oktobru prošle godine.

Iako niko od Hašugdžijeve djece, dva sina i dvije kćerke, nije javno kritikovao saudijski režim nakon ubistva njihovog oca, Kraljevina pokušava da zadrži njegovu djecu da ubuduće ne govore tako što im daje ‘kuće od milione dolara’ i ‘petocifrene mjesečne iznose’, prenosi The Washington Post.

The Washington Post navodi da će možda čak i veći iznosi ‘krvarine’ biti ponuđeni braći i sestrama u narednim mjesecima.

Pregovori o daljim isplatama, vjerovano sa Salahom Hašugdžijem, koji se smatra glavnim pregovaračem porodice, vjerovatno će se dogoditi nakon suđenja osumnjičenim za Hašugdžijevo ubistvo.

Smatra se da su de facto vladar Saudijske Arabije, prijestolonasljednik Muhammed bin Selman kao i trenutni saudijski ambasador u SAD-u, Halid bin Selman, glavni pregovarači režima.

Pet od 11 osumnjičenih bi se moglo suočiti sa smrtnom kaznom zbog ubistva.

Desna ruka prijestolonasljednika Saud el-Katani je također bio dio tima koji je ubio Hašugdžija, ali vlasti Saudijske Arabije ga nisu uhapsile.

On je smijenjen sa svog položaja ubrzo nakon ubistva, ali prijestolonasljednik, navodno, i dalje prima savjete od njega.

Saudijske vlasti nisu otkrile identitet uhapšenih, što još više dovodi u sumnju da li će oni koji su umiješani u ubistvo ikada biti izvedeni pred lice pravde.

Umjesto toga, veća je vjerovatnoća da će Hašugdžijevog porodici biti ponuđena ‘nagodba’, navode izvori.

Takav sporazum bi mogao zatvoriti slučaj shodno saudijskom zakonu bez da se oni uključeni u ubistvo, poput prijestolonasljednika Muhammeda bin Selmana, suoče sa pravdom.

Vjeruje se da su operativci poslati iz Rijada u Istanbul da ubiju i raskomadaju saudijskog novinara, kolumnistu Washington Posta koji je u vrijeme ubistva živio u SAD-u.

Hašugdži se već ranije nije odazvao pozivima iz Rijada da se vrati u Saudijsku Arabiju strahujući od najgoreg, ali dokumentacija koja mu je bila potrebna za vjenčanje zahtijevala je posjetu saudijskom konzulatu u Istanbulu.

Njegovo tijelo nakon ubistva nikada nije još pronađeno, ali turski istražitelji navode da je tim koji je bio u saudijskom konzulatu je spalio njegov leš ispred rezidencije saudijskog konzula.

Nakon ubistva, nijedno od njegove djece nije kritikovalo Kraljevinu uprkos žestokim reakcijama na koje je ubistvo naišlo u svijetu.

Kralj Selman je kasnije odobrio ‘dodjelu vila i mjesečne isplate od 10 hiljada dolara ili više svakome od braće i sestre” kako bi ‘ispravio pogrešno’ i priznao ‘veliku nepravdu’ zbog ubistva, naveo je bivši dužnosnik Saudijske Arabije.

“Takva podrška je dio naših običaja i kulture”, kazao je dužnosnik za Washington Post.

“Nema veze ni sa čim drugim”, tvrdi on odbacujući navode da su isplate dio ‘krvarine’ koja se koristi da se ušutka porodica. Drugi se ne slažu.

“Isplate su kako bi se kontrolisali i kupila njihova šutnja”, kazao je neimenovani izvor upoznat sa situacijom za El-Arab el-Džedid.

“Uhapšeni muškarci neće biti ubijeni”, dodao je izvor, objašnjavajući da bi to bila neodrživa pozicija za Kraljevinu koja bi ‘ozbiljno utjecala na drugo osoblje’ koje radi za prijestolonasljednika.

Dok Nur, Razan i Abdullah žive u SAD-u i navodno planiraju prodati kuće koje su dobili, njihov najstariji brat Salah živi u kući od 4 miliona dolara u Džiddi koja mu je data kao dio prvobitnog dogovora sa saudijskim vlastima.

Salah je fotografisan kako se rukuje sa Muhammedom bin Selmanom samo nekoliko sedmica nakon ubistva njegovog oca, a mnogi za susret navode da je bio pod prisilom.

Iako je braći i sestrama prvobitno zabranjeno da napuštaju Saudijsku Arabiju nakon očevog ubistva, kasnije im je dozvoljeno da napuste zemlju i vrate se u SAD. Sve četvero imaju državljanstva i Saudijske Arabije i SAD-a.

Međutim, Salah je ostao u Kraljevini, čime se može objasniti šutnja njegovog brata i sestara u vezi ubistva.

Prošle godine Nur i Razan su izjavile za Washington Post prošle godine da njihov otac nije bio disident.

Salah nije komentarisao isplate kada su ga u ponedjeljak o tome pitali novinari Washington Posta.

IslamBosna.ba

IslamBosna.ba– Često susrećem braću koja koriste davetske projekte kao izgovor za zanemarivanje prava svojih žena i provode puno vremena online u komunikaciji s drugim ženama. Provode sate i sate na internetu i van kuće zbog ‘dave’ dok su njihove žene same kući, bez podrške, odgajaju njihovu djecu, plaćaju račune, idu u kupovinu, itd. Oni misle da provođenje vremena sa svojom ženom je davanje prednosti dunjaluku nad Ahiretom. Veoma čudan način razmišljanja! Ironično, od 6 do 8 sati, ili tako nekako, koje provedu van kuće, samo sat ili dva su zaista provedeni u davi. Ostatak vremena utroše na jelo i druženje.

Vaša žena (i majka, iz više razloga) ima pravo kod vas, za razliku od ‘slučajnih’ sestara na koje nailazite na internetu. Bit ćete pitani, odgovorni, za svoju ženu, a ne za te sestre. Ona je ta koja ima pravo na vaše vrijeme, ljubav, brigu, strpljenje, naklonost i saosjećanje. Nažalost, pojedina braća pokazuju više brige i strpljenja prema sestrama kojima nisu mahremi nego što to imaju prema svojim ženama.

Da su dava i uspostavljanje dina (vjere) zaista najvažnije stvari ovoj braći, oni bi svoje žene i djecu učinili svojim najvećim ‘davetskim projektima’ ili investicijama, jer dobrotom prema svojoj ženi tek ćete moći uvesti mnoge druge u islam. Njezina porodica i prijatelji će saznati kako se ponašate prema njoj. Ako se prema njoj loše ponašate, oni će znati i osjetiti to, čak iako ona o vama ne kaže ništa negativno.

Percepcija koju žene imaju o islamu često je oblikovana načinom na koji se prema njima ponašaju muškarci koji tvrde da su muslimani praktičari- njihovi muževi, očevi, amidže/dajdže, sinovi, itd. Ako se prema ženi dobro ponašate, a njezine prijateljice i porodica to znaju, onda ćete, kao praktičari, povećati njihovu ljubav i povjerenje prema vjeri. Štaviše, to će njoj pomoći da bude ustrajna i dobro odgoji vašu djecu. Svako dobro kojem je naučite bit će vaša trajna sadaka. A šta više od toga želi iskreni daija? Zar to nije bolje od najrjeđih kamila? Zar to nije bolje nego da imate četiri žene i da ste nepravedni prema njima?

Dozvolite mi da vas podsjetim šta je Halid ibn Velid jednom rekao:

“Noć u kojoj bi mi poklonili najljepšu djevojku, ili vijest da mi se rodio sin, ne bi mi bila draža od hladne noći u kojoj, sa skupinom muhadžira, čekam neprijatelje u zasjedi”.

Ovo što je rekao Halid ibn Velid je nevjerovatno. Koliko muškaraca danas ima isti stav? Vrlo malo.

Dakle ako ste ozbiljni u vezi dave, to je divno, ali morate ispravno postaviti svoje prioritete i stalno obnavljati svoje nijjete. Provodite svoje vrijeme sa ženom i porodicom i budite naročito strpljivi prema njima. Nemojte upoređivati svoju ženu sa ženama druge braće. Vaša situacija je drugačija. Ako se prema njoj dobro ponašate, vremenom će ona prirodno postati poslušna žena.

Poslanik, s.a.v.s., se susretao sa utjecajnim ljudima, moćnim vođama i plemenskim starješinama kako bih ih pozvao u islam, nadajući se da će ako oni pređu na islam puno njih slijediti njihov primjer. Na sličan način, razmišljajte o potencijalom dobru koje može doći kada se dobro ponašate prema svojoj ženi, kada joj poklanjate pažnju, dozvoljavate joj da se druži sa dobrim sestrama, pomažete joj da bude ustrajna u vjeri i da se približi Allahu.
Ako osjećate da se ovaj savjet odnosi na vas, nemojte misliti da je kasno. Već danas počnite da se mijenjate.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Ebu Emana’

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

IslamBosna.ba- Saudijski psiholog koji se često pojavljuje u televizijskim emisijama dijeleći savjete kazao je da porodica palestinskog dječaka Muhammeda ed-Durra’, kojeg su ubili izraelski vojnici, ne zaslužuje saosjećanje.

Video snimak na kome se dječak grčevito drži za oca prije nego što ga je izraelski metak srušio u očevo krilo, obišao je cio svijet i izazvao ogorčenje javnosti. Snimak, kojeg su napravili novinari francuske televizije tokom Druge intifade, pored toga što je izazvao globalnu ljutnju doveo je do toga da su mnogi iz regije i svijeta donirali novac njegovoj porodici nakon što je umro u očevom naručju.

Ali, dr. Tarik el-Habib, koji se pojavi na kuvajtskoj televiziji ATV, kaže da donacije koje su prikupljene nezaslužene, sugerirajući da je porodici zapravo potrebno manje novca nakon smrti djeteta jer imaju jedna usta manje da nahrane.

“Kada je Muhammed ed-Durra umro moja reakcija je bila drugačija… nisam bio emotivan već sam reagovao logično i uvidio sam da oni ne zaslužuju sve te donacije jer je bilo drugih siromašnih porodica koje su bile u većoj potrebi.

Kada dijete umre, troškovi porodice se zapravo smanjuju…pa zašto onda slati sve te donacije porodici Durra kada ima drugih siromašnih porodica sa više članova koje više zaslužuju tu sadaku?”

Za ovog saudijskog psihologa koji inače govori o psihologiji s aspekta islama se veže nekoliko kontraverzi. Nakon masakra na Novom Zelandu kazao je da je ‘napadač’ bio ‘mentalno poremećen’ i pozvao je muslimane da ne žure sa osudama.

Godine 2017., pojavio se na naslovnicama nakon što je sugerisao da muškarci trebaju ‘koristiti’ žene samo radi svog zadovoljstva.

IslamBosna.ba

IslamBosna.ba- Na desetine hiljade Palestinaca okupilo se danas u blizini tampon zone između Pojasa Gazze i Izraela kako bi učestvovalo na masovnom skupu povodom prve godišnjice protesta protiv okupacije i obilježavanja 43. godišnjice Dana zemlje, kada je 1976. godine ubijeno šest osoba tokom demonstracija zbog oduzimanja arapske zemlje u Galileji.  Palestinci od 30.marta na granici Pojasa Gazze i Izraela organiziraju mirne demonstracije pod nazivom “Veliki marš za povratak”, zahtijevajući na okončanjeizraelske opsade Pojasa Gazze i pravo na povratak Palestinaca koji su protjerani iz svojih domova u sadašnjem Izraelu.

Sinoć je okupaciona vojska rasporedila brojne tenkove i oklopna vozila duž tampon zone sa Pojasom Gazze.

Ministarstvo zdravlja Gazze saopćilo je da je tokom današnjeg skupa ubijeno troje demonstranata, dok su 244 osobe ranjene, od kojih je petero u kritičnom stanju. Među ubijenim se nalaze i dvojica maloljetnika Tamer Ebu el-Hajr (17) i Edhem Amara (17).

Nizar ebu Amr, bolničar Udruženja za medicinsku pomoć, kazao je za Middle East Eye da okupacione snage koriste nove vrste suzavca.
“Izraelske okupacione snage su koristile suzavac, gumene metke i živu municiju kako bi rastjerale demonstrante. Pucali su na gornje i donje dijelove tijela”, kazao je on.
“Koristili su nervni gas i još jednu neobičnu vrstu suzavca, koja je žuta. Ništa ne znamo o njezinom sastavu, ali izaziva čudne poremećaje”.

Prema Ebu Amru, čudan gas je prvi put korišten prije dva dana na jugu Gazze u Džebaliji.

“Dali smo uzorke na analizu i još uvijek čekamo rezultate”, dodao je on.

Predsjednik Hamasovog Politbiroa Ismail Hanijje i visoki dužnosnik egipatske sigurnosno-obavještajne službe posjetili su područje kako bi se uvjerili u primjenu provedbe sporazuma o miru dogovorenog između palestinskih frakcija i Izraela pod nadzorom Egipta, rekli su pripadnici snaga sigurnosti i očevici.

IslamBosna.ba

 

IslamBosna.ba- Ebu Umame, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Liječite svoje bolesne sadakom”.
Šejh Muhammed Hassan prenosi priču o profesoru sa Univerziteta u Mensuri koji je imao problema sa srcem. Otišao je u London na liječenje gdje su doktori odlučili da mu je hitno potrebna operacija. Međutim, on je želio da se vrati u svoju zemlju kako bi, za svaki slučaj, napravio testament i poselamio se sa porodicom i prijateljima. On priča da je nakon što se vratio iz Londona sjedio sa prijateljima u svom uredu a preko ceste ureda se nalazila mesnica. Vidio je kako starija žena skuplja komadiće loja i kostiju koje je mesar bacio. Izašao je vani i pozvao ženu i pitao je šta to radi. Ona je odgovorila da ima šest kćerki koje već šest mjeseci nisu okusile meso te je skupljala komadiće kako bih ih skuhala.

Čovjek kaže da je plakao i da mu se srce omekšalo. Rekao je mesaru da ovoj ženi dadne koliko god želi mesa. Onda je pitao nju koliko joj je potrebno. Ona je rekla da joj je potreban samo jedan kilogram, ali on je kazao mesaru da joj dadne dva kilograma. Onda je dao mesaru dovoljno novca za godinu dana kako bi starica svake sedmice mogla doći i uzeti dva kilograma mesa. Žena je pala na koljena, podigla glavu i ruke i dovila Allahu plačući.

Čovjekovo srce je bilo dirnuto ovom scenom. Vratio se svojim prijateljima, drhteći nakon što je čuo dovu bogobojazne žene. Kada se vratio kući, sreo je svoju kćerku koja mu je rekla da dobro izgleda, a izgledao je sretan. Onda ga je upitala šta se dogodilo, a on joj je ispričao šta se dogodilo te je i ona zaplakala. Onda je podigla ruke prema nebesima i dovila Allahu: “Allahu naš, usreći nas tako što ćeš izliječiti našeg babu od njegove bolesti kao što je on donio sreću ovoj ženi i njezinim kćerkama”.

On se kune da se za sedmicu dana osjećao puno bolje da je odlučio da se ne vraća u London, ali porodica je insistirala. Otputovao je u London, a njegov doktor ga je pregledao, pogledao je njegov medicinski karton, ponovo ga pregledao i pitao da li je to zaista on. Doktor je naredio da se urade novi nalazi i na kraju je uzviknuo: “Šta ste uradili, nema više ni traga bolesti?!” Čovjek je odgovorio: “Obratio sam se mome Gospodaru i On me je izliječio”.

Nikada nemojte dati sadaku niti učiniti bilo kakvo dobro djelo a da ne bude iskreno. Žena je ušla u Džehennem zbog okrutnosti prema mački dok je prostitutka ušla u Dženet zbog ljubaznosti prema psu. Ako je Allah prostitutki ukazao Svoju milost zbog njezine ljubaznosti prema psu, šta mislite da bi On učinio za onoga koji obožava Gospodara svjetova?!

Napisao: Šejh Junus Katrada

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba