Općinsko vijeće u Livnu održaće u ponedjeljak, 10. oktobra, na zahtjev Koordinacije udruženja proisteklih iz rata HVO-a općine Livno, vanrednu sjednicu na kojoj će biti razmotrena samo jedna tačka dnevnog reda “Gradnja sakralno-poslovnog objekta džamije Ćurčinica”.

Koordinacija ovih udruženja smatra da se džamija Ćurčinica može graditi, odnosno obnoviti samo u njenom izvornom obliku, a ne kao sasvim drugačiji sakralno-poslovni objekat, za koji su već izdate dozvole i saglasnosti nadležnih organa i institucija.

Predsjednik Opštinskog vijeća Nijaz Golub rekao je novinarima da udruženja HVO-a proistekla iz rata traže da stručne službe opštine Livno vijećnicima stave na uvid svu dokumentaciju koja se odnosi na gradnju džamije Ćurčinica u Livnu.

Gradnja džamije Ćurčinica na istoj lokaciji na kojoj je bila u ratu srušena džamija izgrađena 1870. godine, za koju je Medžlis Islamske zajednice Livna prethodno pribavio sve potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih opštinskih, federalnih i državnih organa i institucija, izazvala je brojne rasprave i reagovanja udruženja koja okupljaju bivše pripadnike HVO-a.

Članovi hrvatskih udruženja organizovali su potpisivanje peticije kojom se traži obustava gradnje džamije po novom projektu. Na njihov zahtjev opština Livno pokrenula je upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, tražeći poništavanje dozvole Ministarstva prostornog uređenja FBiH, koje je odobrilo gradnju Ćurčinice po sasvim novom projektu.

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *