U drugom rivajetu koji prenosi Muaz ibn Džebel r.a. se kaže da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Cije posljednje rijeci budu La ilahe illa-llah uci ce u džennet", ili u drugom hadisu "Ko bude sreo Allaha dž.š. a ne bude mu pripisivao druga uci ce u d?ennet." ili u trecem hadisu: "Nema ni jednog Božijeg roba koji bude svjedocio da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed bo?iji poslanik a da mu Allah nece zabraniti vatru."
šta ustvari znaci svjedociti da nema drugog boga osim Allaha i svjedociti da je Muhammed s.a.v.s. Allahov rob i poslanik?

To ne znaci samo jezicko suhoparno izjavljivanje vec i uskladivanje srca i djela sa takvim rijecima. Ukoliko osoba izgovara rijeci šehadeta, a svojim životom to ne potvrduje, onda je u najmanju ruku licemjer.

Naravno, ljudi nisu bezgriješni. Svaki covjek griješi. Ali, covjek se treba cuvati, što je moguce više od svih grijeha. Svakom treba biti cilj da što prije izade iz džehennemske vatre i nastani se u prelijepim džennetskim boravištima. Allah dž.š. ce oprostiti nekim robovima svojim i tako ih uvesti u džennet vrlo brzo nakon polaganja racuna, iako su ti Allahovi robovi bili griješnici. Stoga je potrebno nakon svakog ucinjenog ru?nog djela (grijeha) tražiti oprosta od Allaha dž.š.

PRAKTICNI SAVJET:

Kada neko u vašem prisustvu kihne i nakon što kaže ELHAMDULILLAHI, obaveza prisutnog muslimana je da mu nazdravi rijecima: JERHAMUKELLAH. A onaj koji je kihnuo odgovara: JEHDIKUMULLAH VE JUSLIHU BALEKUM.

 

U Bužimu, 06. zu-l-hidždže 1421.h.g.

Sabahuddin ef. Sijamhodžić

 

Leave a Reply

*

captcha *