U Kur’anu se veli: (Mi smo tebi Muhammede poslali Kur’an, koji je opomena svijetu da ga njima protumačiš.) Tumačenje Muhammedovo, sallallahu alejhi ve sellem, jezikom i djelom zove se es-sunne i el-hadis. Tih hadisa ima jedan veliki broj, a za njihovo poznavanje treba utrošiti mnogo truda i dosta vremena a nije dovoljno samo tvrditi i cijelim ustima izgovarati: “Ja znam”. Nauka o hadisu meni je najmilija nauka, a da bih i sebe i druge koji se žele koristiti sa njom bolje upoznao, odlučio sam da u “Hikmetu” iznesem pedeset hadisa sa prijevodom i tumačenjem. To pedeset hadisa su jezgra sunneta. Davno je bilo palo na um čuvenom učenjaku Ibnu Salahu (umro 643. h.) da sabere one hadise, koje su učenjaci pronašli za opsežne i vrlo vrijedne, da u malo riječi sadrže mnogo značenja, da na njima cijeli Islam počiva. Broj hadisa koje je pomenuti Ibnu Salah sabrao iznosi jedva dvadeset i šest. Kasnije je Nevevija (umro 677. h.) dodao tim hadisima još šesnaest, a iza njega Ibnu Redžeb (umro 795. h.)preveo još osam pa je taj broj izašao na pedeset.Baš tih pedeset hadisa sam ja odlučio prevesti na  naš jezik, ukratko protumačiti i u “Hikmetu” iznijeti. Ne bi bilo loše, kad bi se kasnije u jednoj knjizi izdali. Od ovog truda cilj mi nije samo trošenje papira, nego, ne bi li se ko tim izrekama Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, okoristio i svoja djela prema njima udesio. Mi trebamo djela a ne riječi.

Leave a Reply

*

captcha *