Vlada Federacije BiH je danas, na vanrednoj telefonskoj sjednici, usvojila informaciju u vezi sa zaključenjem novog stand by aranžmana Bosne i Hercegovine sa međunarodnim monetarnim fondom.

 

Odluku u vezi sa zaduženjem Federacije BiH putem države Bosne i hercegovine kod ove međunarodne finansijske institucije donosi Parlament FbiH, kojemu će Vlada ubrzo uputiti prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja FBiH po četvrtom stand by aranžmanu sa MMF-om.

 

Federacija BiH iz ovog kreditnog aranžmana koji BiH sklapa s MMF-om u iznosu od 801.625.314 KM trebala dobiti dvije trećine, odnosno 534.416.876 KM, dok trećina pripada Republici Srpskoj.

 

Sredstva MMF-a namijenjena su kao podrška budžetima bh. entiteta za pokrivanje budžetskog deficita i, kako je saopćeno iz Vlade FBiH, za „unapređenje srednjoročne fiskalne održivosti, očuvanja kontinuiteta aranžmana valutnog odbora, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa, jačanja finansijskog sektora i provođenje dogovorenih fiskalnih reformi“.

 

Stand by aranžman za BiH je petogodišnji kredit s odgodom plaćanja od tri godine, počevši od dana doznačavanja svake tranše i promjenjivom kamatnom stopom, koju određuje MMF (trenutno 1,08 posto godišnje).

 

Federacija BiH prethodno mora ispuniti uvjet za sklapanje aranžmana s MMF-om, a to je usvajanje u Parlamentu FBiH rebalansa budžeta FBiH za 2012. godinu i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH, a rok da se taj posao okonča je 7. Septembar, saopćeno je iz federalne Vlade. Rebalans ovogodišnjeg budžeta je uvjet koji prije sklapanja aranžmana s MMF-om mora ispuniti i Republika Srpska.

(aacomtr)

Leave a Reply

*

captcha *